Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Töre Mirza Cabbarov

Töre Mirza Cabbarov


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Töre Mirza Cabbarov Yazıcıya Gönder
Yetenekli şair ve dramaturg Töre Mirza, 1956 yılında Nemengan vilayetine bağlı Çartak ilçesinin Peşkorğan kö­yünde doğdu. Orta öğreniminden sonra 1979'da Mennan Uygur adlı Taşkent Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1989 yı­lında ise Moskova'da Yüksek Edebiyat Enstitüsü Dra-maturguya bölümünü tamamladı. Birçok sanat fa­aliyetlerinde, gazete ve dergi işlerinde bulundu. Yazarlar Birliği üyesi ve başkan yardımcısı olan töre mirza, aynı zamanda "Cumhuriyet Tamum Merkezi'nin müdürlüğü görevini de yapmaktadır.

1970'li yıllarda yazmaya başlayan şâirin ilk şiir ki­tabı "Meyseler haykırığı" 1983 yılında basıldı. "Gö-roğli'nin belençegi (Köroğlu'nun beşiği), "Tangi Mek-tublar", "Külgixane" ve "Amir Temur Vasiyeti" sıra ile yayımlanan şiir kitaplarıdır. Bazı şiirleri Türkiye'de ve Rusya'da neşredildi. Töre mirza şairliği yanında yetenekli bir dramaturg ve çeviricidir. "Beket", "Tangi Tramvay", "Paytaxt Latifeleri" adlı tiyatro eserleri çok beğenildi ve sevildi. Ayrıca, "Kavrılgan Ördek Pervazı" (Kavrulan Ördek kanadı), "Muhabbetge Ot Tekken Kün" (Mu­habbete Ok Değdiği Gün), "Ahmet ile Akbilek" gibi dra-maları Cumhuriyet ve Vilayet tiyatro sahnelerinde oy­nandı. En son Amir Timur draması sahnelendi. O, bu eserlerinde zengin tarihî miras, büyük tarihi şahıslar, ilmî ve kültürel değerler ile millî ve manevî zenginlikleri ele aldı ve onları yüceltti.

Bunlardan başka Töre Mirza, Con Groyil Pris-tanli'nin "Hazine", Agata Kristi'nin "Kapkan", Valeri Şul-jık'ın "Tegirmen Tepesideği Kuyaş", Aziz Nesin'in 'Yaşasın Serğış Puşti Reng" gibi dramatik eserleri Özbekçeye uygunlaştırdı.