Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Dedexan Hasan

Dedexan Hasan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Dedexan Hasan Yazıcıya Gönder
942 yılında Ferğana'nın Altıarığmda doğdu. 1966'da Taşkent Devlet Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünü bi­tirdi. "Sovyet Özbekistanı" gazetesinde iki yıl çalıştı. Bu zamana kadar hür sanat ile meşgul oldu. Bağımsızlık ha­reketinin faal üyelerinden biridir.

Dedexan Hasan'm ilk şiiri 1962 yılında yayımlandı. O zamandan beri şiir yazıp besteliyor. Otuz yıl içinde bin­den fazla beste icra etti. Halkın sevdiği beste ve ic­racılardan biri oldu. "Şeyde Könlim" (1966), "Şahımerdan Saylan" (1980), "Çemenimden Ayırma" (1984) "Bahar Kelür Bağlarda" (1990) adlı şiir kitapları yayımlandı.

Dedexan Hasan, yetmişinci yıllara kadar lirik şair ve halk türkücüsü sıfatıyla şöhret buldu. 80'li yıllardan sonra ise sosyal, politik ve millî ruhta şiirleri ve bes-teleriyle sadece Özbekistan'da değil Türkiye, Afganistan, Arabistan ve Amerika gibi ülkelerde yaşayan Tür­kistanlılar arasında da ismi yayıldı. Onun bu yıllar ara­sında söylediği şarkılar ve türküler on beş kaset hâlinde dünyaya yayıldı. Dedexan Hasan'ın şiirleri Türkistan ve Türk Yurdu dergilerinde yayımlandı.

Aşağıdaki şiirler şairin kitaplarına girmemiş, basıları gazete ve dergilerde yayımlanmış, bazıları ise yeni ya­zılmışlardır.