Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdulla Aripov

Abdulla Aripov


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdulla Aripov Yazıcıya Gönder
1941 yılında Qaşqaderya'da doğdu. 1963'te Taşkent Devlet Üniversitesi'nin filoloji bölümünden mezun oldu. 1963-1969 yılları arasında 'Yaş Gvardiya"; 1969-1974 yıllarında ise Gafur Gulam Edebiyat ve San'at neş­riyatında yazarlık yaptı. "Şark Yulduzu" dergisinde bölüm şefliği, Özbekistan Yazarlar Birliği'nde edebî da­nışmanlık görevlerinde bulundu (1976-1982). "Gülxan" dergisinde baş-yazar olarak çalıştı. Hâlihazırda "Öz­bekistan Yazarlarının Hukukunu Koruma Teşkilatı'nda başkanlık görevini sürdürmektedir.

Abdulla Aripov 1965 yılında yayımlanan "Milti Yul-duz" adlı şiir kitabıyla şiir severler arasında büyük ilgi uyandırdı. Onun "Közlerim Yolında" (1967); "Anacan" (1969); "Ruhim" (1971); "Hayrat" (1974); 'Yüzme-Yüz" (1979); "Hekim ve Ecel" (1980); "Necai Qal'asi" (1981) gibi ondan fazla şiir kitabı, halk tarafından çok sevildi ve okundu. Bu eserlerle O Özbekistan'ın en büyük şa­irlerinden biri oldu. Abdulla Aripov, Dante'nin "İlahi Komedya"sını Lesya Ukrainka'nm "Mağaralarda" adlı destanını ve bir çok Rus ve Dünya edebiyatından yazarların şiirlerini Özbekçeye çevirdi. Onun şiirleri ve tercümeleri, 1970 sonrası ye­tişen bütün şairleri etkilemiştir.

Abdulla Aripov edebiyat ve sosyal sahalardaki hiz­metleri için bir çok kere resmen taktir görmüş ve ödül­lendirilmiştir. Özbekistan Devlet Mükafatı ve Özbekistan Halk Şairi unvanı bunlardan ikisidir. Abdulla Aripov'un şiir kitapları Rus ve başka dillerde de yayımlanmıştır. Şiirlerinden örnekler bir çok dünya dillerine tercüme edilmiştir. İ. Nasrettinoğlu'nun ha­zırlayıp neşrettiği "Çağdaş Özbekistan Şiiri Antolojisi (An­kara, 1988)nde de şiirleri yer aldı.