Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Gülçehre Nurullayeva

Gülçehre Nurullayeva


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Gülçehre Nurullayeva Yazıcıya Gönder
1938 yılında Taşkent'in Çaştepe köyünde doğdu. 1961 yılında Taşkent Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. "Sa­adet" dergisinde çalıştı. Daha sonra Moskova'daki Ede­biyat Enstitüsünde tahsiline devam etti. Şiirleri 1958 yılından beri yayımlanıyor. Özbekistan Yazarlar Birliği'nde edebiyat uzmanı ve parti teşkilâtı sekreteri olarak da görev yaptı. Daha sonraları ba­ğımsızlık hareketine katılan Gülçehre Nurullayeva, bu­rada yeni ruhtaki şiirleri, çeşitli toplantılarda halk önün­de söylediği sözleriyle açıklık, demokrasi ve bağımsızlık fikirlerinin şekillenmesine yardımcı oldu. Hâlihazırda Öz­bekistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği'nin sek­reterlerinden biridir.

O, kendi özgeçmişi hakkında şunları söylüyor: "1967 yılından beri ondan fazla kitabım yayımlandı. Bugünkü düşüncelerime göre o şiirlerimin pek çoğundan vaz geç­miş durumdayım. Özbekistan'ın müstemleke, kendimin kul olduğunu uzun yıllar bilmiyormuşum. Biz dış dün­yadan koparılmıştık. Emperyalizm mefkuresi, beynimizi yıkamıştı. Bu sebepten piyoner, komsomol (komünist çocuk ve gençlik teşkilatları) ve komfırka (komünist par­tisi) üyesi oldum. Halkımızın Parkent'de Komünist Partisi önderleri tarafından ezilmesinden sonra hemen parti üyelik kartını yırttım. Yazarların 1991 yılı Ekim ayındaki Kurultayında bana verilen Lenin Komsomol mükâfatı ile "Saygı Nişanı" belgesinden vazgeçip onları iade ettim."

Bir ömür komünist mefkuresine hizmet etmiş, bütün beyni bu fikirle doldurulmuş olan komünist şairler içinde durumunu anlayıp o yoldan vazgeçtiğini resmen ilan eden tek Özbek sanatkârı şimdilik sadece Gülçehre Nu-rullayeva'dır.