Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Cemal Kemal

Cemal Kemal


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Cemal Kemal Yazıcıya Gönder
1938 yılında Buhara'nm Çitkaran köyünde doğdu. Buhara'daki Öğretmenler Enstitüsü'nde okudu. Ga­zetelerde, Özbekistan Fenler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü'nde, Gafur Gulam Edebiyat ve Sanat ya­yınında çalıştı. Hâlihazırda Özbekistan Yazarlar Uyuş-ması'nın başkanıdır. "Elem Kirer Yüregimge" (1968), "Taş Tuğyan" (1970), "Quyaş Çeşmesi" (1975), "Tefekkür" (1979), "Süveyda" (1983) gibi şiir kitapları ve destanlar yazdı. C. Kemal Şekspir'in bir çok eserini Özbekçe'ye çe­virdi. Ayrıca Farsça'dan Celaleddin Rumi'nin "Mesnevi-yi Şerifinden bazı parçaları, Rusça'dan da Bualon'un, Puş-kin ve başka bir çok şairin eserlerini tercüme etti. C. Kemal, edebiyat sahasındaki bilimsel ça­lışmalarıyla da filoloji alanında bilim adamı adayıdır. Bunlardan başka C. Kemal millî meselelerdeki po­püler yazılarıyla da tanınmıştır. Türkistanlılarla ilgili ma­kaleleri onu bütün Türkistan'da ve Türkiye'de tanınan bir yazar yapmıştır.