Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İkdamcı Ahmet Cevdet

İkdamcı Ahmet Cevdet


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İkdamcı Ahmet Cevdet Yazıcıya Gönder
(1862 - 27 Mayıs 1935): Gazeteci, yayıncı. İstanbul'da doğdu. Mülkiye ve Hukuk mektebinden mezun oldu. Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve Rumca öğrendi. İlk yazılarını mütercim olarak girdiği Tercüman-ı Hakikat'ta yayınladı. Takvim-i Vekayi'de de yazıları çıkmıştır. Sabah, Tarîk, Saâdet gazetelerinde başyazarlık yaptı. 5 Temmuz 1894'te İkdam gazetesini yayınlamaya başladı ve yayını 31 Aralık 1928'e kadar sürdürdü. Gazetenin adı 26 Şubat 1912'de İktiham olduysa da bir kaç ay sonra tekrar İkdam'a dönüştü... Ahmed Cevdet, İttihat ve Terakkî Fırkası'na muhalifti. 31 Mart Vak'asından sonra yurt dışına kaçtı; Cumhuriyetin ilânından sonra döndü. Bu arada yazılarını yurt dışından gönderdi. Ankara'da öldü.

"İkdamcı" lâkabıyla anılan Ahmed Cevdet Türkçü ve Türkçeci bir çizgi takip etti. Sade bir dil kullandı. Türk edebiyatının ünlü pek çok ismine gazetesinin sayfalarını açtı. Telif eser bırakmamakla beraber 'İkdam Kütüphanesi' adı altında yaptığı kitap yayınlarıyla Türk kültürüne büyük hizmette bulundu. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (İlk altı cildi), Şemseddin Sami'nin Kamûs-ı Türkî'si, Bursalı Mehmed Tahir'in Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri, Kemal Paşazâde'nin Divân'ı, Ali Şîr Nevâî'nin Muhâkemetü'l-Lugateyn'i, Necib Âsım'ın Orhun Abideleri, En Eski Türk Yazısı ve Büyük Türk Tarihi bunlar arasındadır.