Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İdris-İ Bitlisî

İdris-İ Bitlisî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İdris-İ Bitlisî Yazıcıya Gönder
(? - 1520): Yazar, şair. Bitlisli Şeyh Hüsameddin'in oğludur. Akkoyunlu Yakub'un divan heyetinde bulundu. Sonra II. Bayezıd'ın hizmetine girdi. Yavuz Sultan Selim'le İran seferine katıldı. Doğu Anadolu'nun Osmanlı topraklarına katılmasında büyük yardımı oldu. İstanbul'da öldü.

Bitlisli İdris Türkçe, Farsça, Arapça şiirler söylemiş, edebiyat, hadis, siyaset üzerine kitaplar yazmıştır. En önemli eseri 80.000 beyitlik Heşt Behişt adlı Farsça manzum tarihidir. İlk kısımları, Osmanlı tarihini anlatır. Eser Türkçeye de çevrilmiştir.

Mehmet Bayraktar ünlü bilginin hayatını Bitlisli İdris adlı kitapta anlattı (1991). DR. Hicabi Kırlangıç İdris-i Bitlisî hakkında ilmî çalışmalar yaptı: İdris-i Bitlisî : Selim Şah-Nâme (2001).