Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İbrahim Müteferrika Yazıcıya Gönder
(1674 - 1745): İlk Türk matbaasının kurucusudur. Macar asıllıdır. Bugün Romanya'da kalan Kolojvar (Claj)'da doğdu. Ailesi Kalvenistti. Teoloji eğitimi gördü. Avusturyalılara karşı girişilen isyanının başarısızlığı üzerine Osmanlılara sığınarak Müslümanlığı kabul etti. İstanbul'da usûl ve kanunları öğrenerek müteferrika oldu. Türkiye'ye sığınan Macar prensi II. F. Rakoczi'nin tercümanlığını ve kâtipliğini yaptı (1717-1735). İstanbul'da Said Efendi ile birlikte ilk matbaayı kurdu (1726). İstanbul'da öldü. Aynalıkavak mezarlığına gömüldü.

İbrahim Müteferrika matbaasında 17 eser basmıştır. İlk Kitab-ı Lügat-i Vankulu'dur (1729).

Ayrıca kitap yazdı, çeviriler yaptı.

Eserleri: Risale-i İslâmiye, Usûlü'l-Hikem fi Nizamü'l-Ümem.

İbrahim Müteferrika kitapları