Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İbrahim Kutluk

İbrahim Kutluk


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İbrahim Kutluk Yazıcıya Gönder
(1917 - 15 Ağustos 1976): Yazar, edebiyat tarihçisi. Bursa'da doğdu. Daruşşafaka Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Doktorasını aynı bölümde "Attar'ın Musibetnamesi" üzerine verdi. Çeşitli liselerde ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde öğretmenlik yaptı. Türk Dil Kurumunun çalışmalarına katıldı.

Eserleri: Agâh Sırrı Levend (1963), Tezkiretü'ş-Şuârâ (Kınalızade Hasan Çelebi'nin eserini yayına hazırladı, 2 cilt, 1978, 1981).

Divan Edebiyatı sahasında yazdığı birçok eseri basılmamıştır.

İbrahim Kutluk kitapları