Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8922
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İbrahim Gülşenî

İbrahim Gülşenî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İbrahim Gülşenî Yazıcıya Gönder
(? - 1533): Şair. Diyarbakır'da doğdu. Amcası Seyyid Ali'nin himayesinde büyüdü. Sonra Tebriz'e giderek İslâmî ilimler tahsil etti. Tebriz'de Uzun Hasan'ın sevgisini kazandı. Halvetî şeyhlerinden Seyyid Yahya Şirvânî'nin halifesi Aydınlı Dede Ömer Rûşenî ile tanışıp ona intisap etti. Sultan Yakub'un Tebriz'de kendisi için yaptırdığı zaviyede Gülşenî tarikatını yayarken, bölgede huzurun kalmaması üzerine tekrar Diyarbakır'a döndü. Burada da çok kalmayarak Mısır'a geçti. Yavuz Sultan Selim 1516 yılında Mısır'ı alınca ona bir arsa temlik etti. Gülşenî bu yerde bir zaviye kurarak Gülşenî tarikatını yaymaya başladı. 1528'de Kanunî kendisini İstanbul'a davet etti. İstanbul'a gidip döndükten sonra Mısır'da öldü.

Gülşenî, Mevlâna ve Yunus Emre'nin tesirinde şiirler yazmıştır. Sağlam bir dili vardır. Türkçe Divan'ındaki ilâhîleri asırlarca söylenegelmiştir.

Eserleri: Mânevî (Mevlâna'nın Mesnevî'sine nazîre olarak yazılmış 40 bin beyitlik bir mesnevîdir). Farsça Divan, Arapça Divan, Türkçe Divan (24 binden fazla beyit), Râznâme (Türkçe mesnevî), Kenzü'l-Cevâhir (Farsça). Prof. Dr. Tahsin Yazıcı Gülşenî üzerine çalışmalar yapmıştır. Dr. Himmet Konur'un çalışması: İbrahim Gülşenî: Hayatı, Eserleri, Tarikatı (2000).