Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İbrahim Alâaddin Gövsa

İbrahim Alâaddin Gövsa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İbrahim Alâaddin Gövsa Yazıcıya Gönder
(1889 - 29 Ekim 1949): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Hukuk Mektebini bitirdi (1910). Trabzon İdadîsinde edebiyat öğretmeni iken 1913'te İsviçre'ye gönderildi. Orada psikoloji ve pedagoji okudu. İstanbul Erkek Muallim Mektebinde terbiye ve ruhiyat okuttu (1916- 1926). Sivas, Sinop ve İstanbul milletvekilliği yaptı (1927-1946). Bir süre Türk Ansiklopedisi'nin genel sekreterliğinde bulundu. Hürriyet gazetesinde fıkralar yazdı.

İlk şiiri çocuk yaşta iken Müsavver Terakki adlı dergide çıktı. Fecr-i Âtî'nin ilk toplantısına katıldı, ancak bu topluluğa girmedi. Âlem adlı mizah dergisinde "Çelebi" takma adıyla yazdığı yazılarında Fecr-i Âtîcilerle alay etti.

İlk şiirlerinde aruz veznini kullandı, sonra heceyi denedi. 1910'dan sonra Fransız şairlerini tanıdı. Doğu şairlerini de biliyordu. Hayyam'dan tercümeler yapmıştır.

Gövsa, Akbaba ve Zümrütü Anka dergilerinde Kıvılcım; Yedigün'de yayınladığı yazı, tercüme ve adaptelerinin bir çoğunda Ulviye ve Karınca takma adlarını kullanmıştır.

Gövsa, ferdî ve millî konularda şiirler yazdı. Şairliği yanında sözlük ve ansiklopedik çalışmalarıyla dikkati çekmiştir.

Şiirleri: Rumeli'ye Dastan-ı Harb (1912), Güft ü Gû (1912), Çanakkale İzleri (1926; yeni yayını: 1993), Çocuk Şiirleri (1913), Acılar (Şair arkadaşlarının ölümleri üzerine yazdığı şiirler, nesirler, 1941. Hakkında yazılanlar eklenerek, 1966). Diğer eserleri: Şen Yazılar (Hikâyeleri ve mizahî yazıları, 1926), Yeni Türk Lügati (Müşterek, 1930), Talebe Lügati (1931, sonra Yeni Talebe Lugati), Nazif'ten Hamid'e Ahiretten Mektuplar (1932), Süleyman Nazif, Hayatı, Kitapları, Mektupları, Fıkra ve Nükteleri (1933), Meşhur Adamlar Ansiklopedisi (4 cilt, 1933-1936), Kâşifler ve Mucitler (1939), Sabatay Sevi (Dönmeler üzerine önemli bir kaynaktır. Taşbaskı), Elli Türk Büyüğü (1940), Söz Oyunları (Denemeler, vecizeler, 1942), Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1945-1946), Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (5 cilt, 1947-1954). Meslekî eserleri: İlk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve Terbiye Tedkikleri (1921), Bediî Terbiye (1925), Sevimli Elifbâ Tedricî Kelime Usûliyle Çocuk Ruhu (1926), Ruhiyat ve Terbiye (1929).

İbrahim Alâaddin Gövsa kitapları