Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İbnü'l-Carud

İbnü'l-Carud


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İbnü'l-Carud Yazıcıya Gönder
Kaynaklar, asıl adı Ebû Muhammed Abdullah b. Ali b. el-Cârud en-Nisâbûrî olan İbnü'l-Cârud'un hayatıyla ilgili çok fazla ayrıntı vermemektedirler. Bununla beraber hadis münekkitlerinin kendisinden övgüyle bahsettiği hadis hafızı ve fakih olduğu bilinmektedir.

Hicri 230 (m. 845) yılında Nişâbur'da doğdu. Fakat ömrünü Mekke'de mücavir olarak geçirdi. Kendisinden ilim tahsil ettiği başlıca hocaları şunlar: Ya'kub b. İbrahim ed-Devrâkî, eşec el-Kindî, İbnü Hüzeyme. Ayrıca büyük hadis bilginlerinden İbn Râhuye, Ali b. Hucr ve Ahmed b. Menî gibi kimselerden de istifade ettiği belirtilmektedir.

Diğer yandan kendisinden ders okuyan başlıca öğrencileri ise şunlardır: Kız kardeşinin oğlu Yahya b. Mansur el-Kâdî, İbnü'ş-Şarkî, Da'lec b. Ahmed ve Taberânî.

Ömrünü hadis ve hadis ilimlerine hizmetle geçiren İbnü'l-Cârud hicri 307 (m. 919-920) yılında Mekke'de vefat etmiştir.

İbnü'l-Carud kitapları