Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Metin Şahin

Ahmet Metin Şahin


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Metin Şahin Yazıcıya Gönder
11 Ocak 1935 yılında Ağrı'da doğdu.

Babası Doğubeyazıt eşrafından Askerhan Ağa, anası soyca şair bir aileye mensup Zehra Hanımdır. İlkokulu Tutak İlkokulunda okudu. Erzurum Pulur Köy Enstitüsüne girdi. Van Erciş Köy Enstitüsüne nakledildi (1948). Buradan mezun olduktan sonra Tutak ilçesinin Orhan köyünde öğretmenliğe başladı (1951). Asker-liğini yedek subay olarak yaptı. Tutak'ta öğretmenliğe devam etti. Daldalık köyü öğretmenliği, Merkez Gazi Okulu öğretmenliği ve müdürlüğü yaptı. 1967'de An-kara Kartaltepe öğretmenliğine, daha sonra Ayrancı İlk-okuluna atandı. 1977'de emekliye ayrıldı. Bursa'da kitabevi işletti. Şiire, dinlediği şiir sohbetleriyle ilgi duydu. Küçük yaşlarda şiir yazmaya başladı. Ağrı'da yayımlanan Mes'uliyet gazetesinde fıkra ve şiirleri çıktı. Erzurum Hürsöz gazetesine bir süre yazı yazdı. Anadolu insa-nının tarih ve kültürüne yönelik şiirler yazdı. Şiirleri Hi-sar, Töre, Türk Edebiyatı, Eflatun, Bahçe, Yeni Adam dergilerinde yayımlandı.

Eserleri

Şiir: Sabrın Acı Suları (1976)

Çeviri: Cavidname (M. İkbal'den, 1996), Benliğin Sırları (M. İkbal'den, 1998), Benliğin İşaretleri (M. İkbal'den, 1998)

'Ahmet Metin Şahin bu toprağın, bu toprağın insa-nının tarihi misyonuyla yüklü. O, iç buhranının ifade-siyle yetinmeyen, daha doğrusu bu merhaleyi aşmış biri. O'nun söyleyişi ferdî duygusallıkların ötesinde müjdeli geleceklere gebe. Ahmet Metin Şahin'in şiirin-de sanatçı mizaçlarda çok görülen iç tezatlara, iç tıkanmalarına pek rastlamıyacaksınız. Kendi iç teza-dını çözüme bağlamış sanatkârın, elbette bize ulaştı-racağı bir mesajı olmalıdır.' (Necmettin Turinay)

Ahmet Metin Şahin kitapları