Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hüseyin Tuncer

Hüseyin Tuncer


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hüseyin Tuncer Yazıcıya Gönder
(1947- ): Yazar, araştırmacı. İlk ve orta okulu Iğdır'da, liseyi Kars'ta okudu. Erzurum A. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1970). Değişik illerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Gazi Üniversitesinde yüksek lisansını (1985) ve doktorasını (1988) verdi. 1989'da 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent oldu

Yazıları Töre, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Millî Kültür, Dolunay dergilerinde çıktı. Hüseyin Tuncer, Yeni Türk Edebiyatı sahasında yaptığı araştırmalarıyla tanınır.

Eserleri: Tarık Buğra (Yüksek lisans tezi, 1988), Türk Yurdu/1911-1931 Üzerine Bir İnceleme (Doktora tezi, 1990), Meslek Liseleri İçin Türkçe I, II, III (Erol Öz ile, 1990), Şiirimizde İzmir (Yılmaz Tuncer ile, 1991), Tarık Buğra'nın Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme (1992), Tanzimat Edebiyatı (1992), Servet-i Fünun Edebiyatı (1992), Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı (1994), Beş Hececiler (1994), Özbekistan'da Çok Türkler Var (1994), Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri (1994), Yedi Meşaleciler (1994), Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı (2 cilt, 1996), Garipçiler/I. Yeniciler (1997). Türk Ocakları Tarihi Açıklamalı Kronolojisi/1912-1997 (C. I: 1912-1931, Y. Hacaloğlu, R. Memişoğlu ile, 1998), Dil-Kültür, Edebiyat ve sanat Penceremizden (2000).