Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdulvahap Kocaman

Abdulvahap Kocaman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Abdulvahap Kocaman Yazıcıya Gönder
Avdulvahap Kocaman : Daha önce Adana'ya sonra Osmaniye'ye bağlı Kadirli ilçesinin Avluk köyünde dünyaya gelir.
O : Adını soyadını, doğum yerinin Avluk, Avluk'un yeni adının da Koçlu olduğunu aşağıdaki dörtlükle açıklar .

Yoksulluk elinden halim pek yaman
Olamazlar benim gibi kodaman
Adım Abdulvahap soyum Kocaman
Koçlu Köyü denen vilayetim var

4 ayrı mezradan oluşan Koçlu ( Avluk ) ; doğusunda Göztaşı ( Nürfet) ve Oruçbey, batısında İlbistanlı ve Kösepınarı, kuzeyinde Yoğunoluk, güne­yinde ise Karakütük köyleriyle çevrilidir.Kadirli'nin kuzeyine düşen Koçl1' dağlık ve dağınık bir yerleşime sahiptir.Geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılık tır. Denizden yüksekliği 200 metre, son sayımlara göre nüfusu 1071, hane sa­yısı 151 dir. Diğer köyler gibi burada da şehire göç, köy nüfusunu olumsuz yönde etkilemiştir. Köyde okuma oranı da oldukça yüksektir.Koçlu (Avluk ); telefon elektrik ve su gibi şehir nimetlerinden nasibini alan ve Abdulvahap Kocaman gibi ünlü birini yetiştiren şanslı köylerden biridir.Kadirli'ye uzaklığı 23 km. olup yolu asvalttır.Koçlu'nun Derviş Paşa iskânında yerleşim merkezi olarak bilinmesi 1865 yılından daha önce kurulduğunu ortaya koymaktadır.
Kocaman, Avluk'un şehir nimetlerine sahip olduğunu bir dörtlüğünde şöyle dile getirir:

Yeni fehmeyledim sağ ile solu
Bilmeye çalıştım gittiğim yolu
Kırk mağazam var rüzgârla dolu
Avluk Dağlan'nda saltanatım var
Avluk'un dağ köyü olduğunu da şu dörtlüğüyle anlatır.

Dağlar eteğinde şirin köyümü
Öyle özledim ki tarif edemem
Ağaçlar içinde güzel evimi
Öyle özledim ki tarif edemem

Daha önce yapılan tespitlerde Abdulvahap Kocaman'ın doğum tarihi­nin 1934 yılı olduğu görülmektedir.Kendisi akranlarıyla bu meseleyi tartışdı-ğında doğum tarihinin 1930 olduğunu, askere geç gitmesini sağlamak amacıy­la babasının küçük yazdırdığını söylemektedir.Ama onun resmi kayıtlardaki doğum tarihi 1934 tür

O ; şiirlerinde tapşırırken hiç mahlas kullanmamıştır.Onun için herkes şiirlerinden adını ve soyadını bilir:
Yoksulluk elimden halim pek yaman Olamazlar benim gibi kodaman Adım Abdulvahap soyum Kocaman
diyerek adının Abdulvahap soyadının da Kocaman olduğunu özlü bir şekilde ifade eder.

Kendisiyle yaptığımız söyleşide ; adının neden Abdulvahap olduğu konusunda bilgisinin olmadığını,ama heybetli bir ad olduğunu,"Adım da ken­dim gibi heybetlidir " diyerek yeniden dünyaya gelse aynı ismi alacağını söy­lemiştir.
Kocaman soyadını ise : Baba tarafının çok iri yapılı olduğunu, onun için Kocamanlı denildiğini, soyadmın da buna izafeten verildiğini söylemek­tedir.


Kadirli ve çevrecinde Abdulvahap'ın ana tarafı Sofular baba tarafı da Kocamanlılar olarak bilinir. Şairi, yazarı, hocası çok olan Sofular, Kadirli'nin köklü ailelerindendir. Okuyanın bol olmasından ana tarafına Sofular,iri yapılı olmalarından baba tarafına da Kocamanlılar denilmiştir.

O; Türkiye'nin olumsuz şartlarına rağmen çocuklarının okumasını sağ­lamış, ev bark sahibi yapmış, budan da büyük mutluluk duyan,iftihar eden bir Abdulvahap'tır. Ben Türkiye'de Abdulvahap Kocaman olmasaydım çocukları böyle iş güç sahibi yapamazdım diyen usta Kocaman'ın 11 çocuğu vardır.

Kocaman'ın çocukları son derece saygılı,kadir kıymet bilen Çabaları­nın ününe layık olmaya çalışan bir yapıya sahiptirler. Kalabalık bir aile olma­larına rağmen aralarıdaki bağ da oldukça güçlüdür. İşte bu güçlü aile bağlan Kocaman'ın dörtlüklerine bile yansımıştır.