Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mutlu Torun

Mutlu Torun


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Mutlu Torun Yazıcıya Gönder
1942'de Ankara Beypazarı'nda doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Sırasıyla, mandolin, ud ve klasik gitar çaldı. İleri Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Derneği ve Mûsıkî Kültür Derneklerine devam etti, (öğrenci, korist, udi ve eğitimci olarak) Andrea Paleologos, Pepe Rodriguez, Rafael Nogales ve Nino Ricardo'dan gitar, Cenan Akın ve İstemihan Taviloğlu'ndan armoni dersleri aldı. Cemal Reşid Rey ile armoni, kontrpuan ve kompozisyon çalıştı. Açılışından bu yana, İ.T.Ü. Türk Musıkîsi Devlet Konservatuvarı'nda ud, yüksek lisans üyeliğini yaptı. Halen kompozisyon Bölümü Başkanıdır. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Müzik Bölümü'nde "Geleneksel-Türk Sanat Müziği" dersini başlattı. 1981-1983 arasında bu dersi verdi. Dernekler, resmi ve özel okullarda, ud ve klasik gitar dersleri verdi. Marcel Bitsch'in "Precis d'Hannonie Tonale" adlı kitabını tercüme etti. Şerif Muhiddin Targan'ın ud icrası ve besteleri üzerine inceleme (Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans), Şevki Bey'in bestekârlığı üzerine incelemeleri (TRT için) vardır. "Ud Dersleri" adındaki ud metoâunu hazırladı ve bu metod yayımlandı. "Türk Mûsıkîsi için Form Bilgileri" (tür, biçim, yapı, üslup açısından) ve "Türk Mûsıkîsinde Eser Analizi" adlı çalışmaları henüz yayımlanmamıştır. 1982'de Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Kültür Özel Ihtisas Komisyonu (Milli Mûsıkî Alt Komisyonu) üyeliği yaptı. 1985 yılında, ortaokul ve liselerin müzik derslerinde Türk Mûsıkîsinin (THM-TSM) de yeterli oranda (% 50) yer aldığı müfredat programlarının hazırlanması çalışmalarına iştirak etti. Bu amaçla Talim ve Terbiye Dairesi'nde kurulan komisyonun üyelerindendir. İcracı olarak, Bosphorus Topluluğu'nda, Aka Gündüz Kutbay (Ney), Cüneyd Orhon (Kemençe), Niyazi Sayın (Ney), İhsan Özgen (Kemençe), Ruhi Ayangil (Kanun) gibi sanatçılarla ikili, üçlü enstrüman grupları ile çalgı müziği eserleri seslendirmiş, TRT yayınlarına katılmış, yurtiçı ve yurtdışı konserler vermiştir. 1 Mevlevi Ayini, 10 ilâhi, 21 saz eseri, 12 Türk Mûsıkîsi sazları için çok sesli eser, 24 sözlü eser (değişik formlarda), 9 çocuk şarkısı, 4 eser klasik gıtar için, 11 çok sesliliğe uyarlama, 4 film müziği, 2 tiyatro müziği ve reklam müzikleri bestelemiştir. Bu bestelerden 29 tanesi ödüllendirilmiştir.