Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hoca Sadeddin Efendi

Hoca Sadeddin Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hoca Sadeddin Efendi Yazıcıya Gönder
(1537 - 1599): Şair, tarihçi. İstanbul'da doğdu. Müderrislik etti. Manisa'da bulunan Şehzâde Murad'ın hocalığına tayin edildi (1573). "Hoca" lakabı da buradan gelir. Eğri seferinde, Hacova savaşında bulundu. 1598'de şeyhülislâmlık makamına getirildi. İstanbul'da Ayasofya Camiinde öldü.

Şiir yazmakla beraber, asıl tarihçiliği ile ünlüdür. Tâcü't-Tevârih adlı eseri vak'anüvis tarihlerinin ilki sayılır. Hoca Sadeddin Efendi, tarihinde çok secili, kafiyeli ve sanatlı bir dil kullanmıştır. Ayrıca Kuşeyrî Risalesi ve Mir'atü'l-Edvâr ve Mirkatü'l-Ahbâr adlı tercümeleri bulunuyor.