Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hoca Mesud

Hoca Mesud


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hoca Mesud Yazıcıya Gönder
(XIV. yüzyıl): Şair. Aydınoğulları veya Germiyanoğulları sahasında yetişti. 1300 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Asıl adı Mesud İbn Ahmed'dir. Farsçadan ilâvelerle tercüme ettiği Süheyl ü Nevbahar adlı mesnevîsiyle tanınır. Eseri 1350 yılında tamamlamıştır. Mesnevî 5703 beyittir. Dinî-tasavvufî mesnevîler dışında, aşk konulu mesnevîlerin ilk örneğidir. Diğer bir tercümesi Ferhengnâme-i Sâdî'dir. 1354 yılında tamamlanan eser Sâdî'nin Bostan'ından seçmeler olup 1703 beyittir. İki eser de Eski Anadolu Türkçesinin önemli kaynaklarındandır.

Süheyl ü Nevbahar'ı Alman Türkolog J. H. Mordtman (Hannover, 1925; Cem Dilçin, inceleme, metin sözlük olarak yayınladı, 1991), Ferhengnâme-i Sâdî'yi de (1924) Veled Çelebi İzbudak ile Kilisli Muallim Rifat birlikte yayınladılar. Geniş bilgi için: Mustafa Özkan, "Hoca Mesud", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 84 (Haziran 1993), s. 183-202.