Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sermüezzin Rifat Bey

Sermüezzin Rifat Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Sermüezzin Rifat Bey Yazıcıya Gönder
1820'de İstanbul'da doğdu, 1896'da aynı şehirde öldü (başka kaynaklarda ölüm yılı 1888 yılı da gösterilmiştir). Hamamîzade İsmail Dede'nin torunudur. Genç yaşta Enderun'a girdi, musiki eğitimi gördü. Sarayda müezzinbaşı oldu; saray fasıl heyetini yönetti. Enderun'da musiki dersi verdi. Muzika-i Hümayun'da miralaylık rücbesine kadar yükseldi. Aynı zamanda mevleviydi.

Rıfat Bey ondokuzuncu yüzyılın ön sıradaki bestecilerinden biridir. Dini ve dindışı musiki şekillerinde pek çok değerli eser besteledi. Üç yüzü aşkın eseri günümüze ulaşmıştır. Ferahnak ve neveser makamlarındaki iki ayin-i şerif, tevşihler, ilahiler, nihavend makamında bir murabba beste, bir yürük semai, rast makamında bir nakış aksak semai, saba makamında bir aksak semai dışındaki eserleri "şarkı" türündedir.

1820-1895), Osmanlı beste­cisi. Sarayda öğrenim görüp, başmüezzinliğe ve padişah musahipliğine yükselen Sermüezzin Rifat Bey, Enderun