Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sabite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Sabite Tur Gülerman Yazıcıya Gönder
Sabite Tur Gülerman (1927-1989) 4 Ocak 1927'de babası Hasar Tur'un görevli olarak bulunduğu Çorum'un Kargı ilçesinde doğdu. Ailesi çok kısa bir süre sonra İstanbul'a yerleşti. Sabite Tur Beyoğlu Ortaokulu'nu bitirdi, ilk musiki hocası klarnetçi Salih Orak'tır. Daha sonra Eyyubî Ali Rıza Şengel'le çalıştı; ondan uzun yıllar ders aldı. Klasik musiki üslubunu ve repertuvarını öğrendi. Ayrıca Selahattin Pınar ile Saadettin Kaynak'tan yararlandı.

Sabite Tur musiki icrasına radyoda başladı; 1948'de Ankara Radyosu'na girdi, iki buçuk yıl Ankara'da çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi. Tepebaşı gazinosunda da okumaya başladı; bu gazinoda Selahattin Pınar'la birlikte sahneye çıktı. Bir yandan da İstanbul Radyosu'nda okuyordu.

Radyo ve sahne çalışmalarının dışında 78 ve 45 devirli plaklar doldurdu, 1970'li yıllarda televizyonda da solo konserler verdi. 27 Mayıs 1989'da İstanbul'da öldü. Mezarı Küçükyalı'dadır. Sabite Tur, Ses Tiyatrosu'nun kurucularından, tiyatro oyuncusu Rafet Gülerman (1919 -) ile evliydi.

Sabite Tur Gülerman 1950 sonrasının en başarılı hanendelerindendir. Çok kıvrak bir hançeresi vardı. Ses alanı her eseri okuyabilecek kadar genişti; özellikle sesinin tiz bölgesine çok hakimdi; tiz perdelerin kullanıldığı eserleri yerinden, hatta daha da tiz akortlardan okurdu. Gülerman klasik ve çağdaş musiki repertuvarının en zor eserlerini başarıyla seslendirmiştir. Gülerman'ın özellikle klasik eserlerdeki yorumu musiki çevrelerinde çok beğenilmiştir. Kendi döneminde yaşayan bestecilerin eserlerini de başarıyla okumuştur.

Gülerman radyonun gerçek yıldızlarındandı. Radyo programları onun yurt çapında sevilen bir ses olmasını sağlamıştır.

Ama onun o güzel, su gibi berrak sesini ve ağırbaşlı yorumunu radyolardan dinleyemiyoruz artık. Doldurduğu plaklar da onun ha nendeliği, özellikle repertuvarı hakkında taim bir fikir vermez. Sabite Tur Gülerman öleli on yıl oldu. Geçen on yıl onun bugün çok özlenen bir ses olduğunu açıkça gösterdi. Elinizdeki disk / kaset hem bu özlemi bir ölçüde giderebilmek, hem de 1950 sonrasının en değerli ses sanatçılarından biri olan Sabite Tur Gülerman'ın üslubu hakkında sağlam bir fikir verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kayıtların Kalan Müzik dinleyicilerince ilgiyle karşılanacağını umuyoruz.