Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İhsan Özgen

İhsan Özgen


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

İhsan Özgen Yazıcıya Gönder
İTÜ Türk Müzigi Konservatuarı öğretim üyesi ve Kemençe Anasanat Dalı Başkanı olan İhsan Özgen ayrıca kemençe, tanbur ve lavta çalış teknikleri ve tarihleri konusunda ders vermektedir. Serbest formda hesteleri ve büyük Türk Müziği bestecisi ve virtüözü Tanburi Cemal Bey'in taksimleri konulu bir de incelemesi vardır. Müzisiyen bir ailede doğan Özgen, müziğe küçük yaşlarda Türk müziği çalgılarıyla başlamış, üniversite yıllarında batı klâsik müziğine ilgi duymuş, keman ve viyolonsel çalmıştır. Bir süre Ankara ve İstanbul radyo ve televizyonunda görev yaptıktan sonra, çalışmalarını sanatsal birikimi ve görüşleri dogrultusunda, Türk Müziği ve genel anlamda müzikte yeniliklere dönük arayışlar ve buluşlara yönelmiştir. Bu alanda önce müzik kişileriyle Türkiye ve dünyada ün yapmış olan Niyazi Sayın ve Necdet Yaşar ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Amerika'da birçok konser vermiştir. Mutlu Torun ile Rönesans müziği üzerinde çalışmış; Kutsi Ergüner Topluluğu gibi bazı örıemli Türk müziği gruplarıyla Türkiye de ve dış ülkelerde konserler vermiştir. 1993 yılında Hollada'lı piyanist Guus Jansen ve saksafoncu Theo Loevendie ile İstanbul ve Ankara'da Türk Müziği temaları üzerinde doğaçlamalar yapmışlardır. Türk müziği teorisi ve pratiği konusunda Amerika da, Boston New England konservatuarı ile Wesleyan ve Maryland Üniversitelerinde konferanslar vermiş, seminerlere katılmıştır. Özgen daha sonra Bosphorus topluluğunu kurmuş; bu toplulukta Yunanistan, Hollanda ve Danimarka'da konserler vermiştir. 1991 de Abdi İpekçi Barış ödülünü alan topluluğun plak ve kasetleri halen Yunanistan da satılmaktadır. İhsan Özgen Bosphorus'tan sonra 1992'de çekirdek bir orkestra niteliğini taşıyan ve profesyonel radyo sanatçıları, konservatuar öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü ögrencilerden oluşan Anatolia topluluğunu kurmuştur.

Türkiye'de ve çeşitli dünya ülkelerinden gelen sanatçıların katılımıyla İhsan Özgen'in sanata bakış açısıyla yönlenen, değişen ve gelişimi de içinde taşıyan bir özellik de kazanan grup, 20. ve 21. Uluslararası İstanbul Festivali, 3. Troia Kültürlerarası Sanat Festivaline katılmış, ayrıca Osman Hamdi Bey Müzesinde, Cemal Reşit Rey konser Salonunda, İTÜ Maçka Maden Fakültesi G Anfisinde konserler vermiştir.