Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hıfzı Tevfik Gönensay

Hıfzı Tevfik Gönensay


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hıfzı Tevfik Gönensay Yazıcıya Gönder
(1892 - 13 Kasım 1949): Yazar. Selanik'te doğdu. Selanik Fevziye Mektebinde, İstanbul Numune-i Terakkî ve Tefeyyüz mekteplerinde, Mercan ve İstanbul Leylî İdadisinde okudu. Mülkiye Mektebini bitirdi (1913). Kabataş, Vefa, İstanbul liselerinde edebiyat öğretmenliği, özel Feyz-i Âti Mektebinde müdürlük yaptı. İstanbul Erkek Lisesi öğretmeni iken öldü.

Yazıları Servet-i Fünûn, Şehbâl, Türk Yurdu, Hürriyet-i Fikriye, Nedim, Şair, Donanma gibi dergilerde çıktı. Edebiyat tarihi üzerine çalışmaları vardır.

Eserleri: Türk Edebiyatı Numûneleri, Menşe'lerden Onuncu Hicret Asrına Kadar (1. cilt, Hamamîzâde İhsan ve Hasan Âli [Yücel] ile, 1926), Hâmid- Son Yılları, Son Şiirleri (1943), Başlangıçtan Tanzimat'a Kadar Türk Edebiyatı Tarihi (Nihad Sami Banarlı ile, 1944, kendisi 1949), Tanzimat'tan Zamanımıza Kadar Türk Edebiyatı Tarihi (1944), Oğuz Destanı ve İki Masal (1948).