Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hersekli Ârif Hikmet

Hersekli Ârif Hikmet


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hersekli Ârif Hikmet Yazıcıya Gönder
(23 Kasım 1839 – 20 Mayıs 1903): Şair. Mostar'da doğdu. Babasının ve dedesinin vefatı üzerine ailesiyle birlikte Hersek'tan Bosna'ya, daha sonra Bursa'ya göçtü. 1854'te İstanbul'a gitti. Anadolu ve Rumeli şehirlerinde, imparatorluğun merkezî teşkilatında memurluk ve hâkimlik yaptı. En son Mahkeme-i Temyiz azalığında bulundu (1901). İstanbul'da öldü. Topkapı Mazarlığında annesinin yanında gömülüdür.

Encümen-i Şuarâ şairlerindedir. Tanzimat Edebiyatı döneminde yetişmiş olmasına rağmen Divan şiiri geleneğini devam ettirdi. Şiirlerini anlaşılır bir dille yazdı. Divan şiirinin son büyük temsilcilerindir.

Bazı şiirleri Hazine-i Fünûn ve Resimli Gazete'de çıktı. Bütün şiirlerini Âsâr-ı Hikmet Bey'de topladı. İbnülemin Mahmut Kemal, Hersekli Ârif Hikmet Beyin bu eserini 1918'de uzun bir ön söz yazarak Divan adıyla bastırıldı.

Metin Kayahan Özgül'ün çalışması: Hersekli Ârif Hikmet (1987).