Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hayrettin Ziya Taluy

Hayrettin Ziya Taluy


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hayrettin Ziya Taluy Yazıcıya Gönder
(16 Nisan 1905 – 17 Haziran 1945): Yazar. İstanbul'da doğdu. Askerî Müze memurlarından Ziya Beyin oğludur. Mütercim Nihal Yalaza ile evliydi. Beşiktaş Gazi Osman Paşa Sultanîsini ve Mülkiye Mektebini bitirdi (1925). Divan-ı Muhasebat muavinliğiyle çalışma hayatına başladı. Maliye Vekâleti Varidat umum müdür muavinliği, Bursa Defterdarlığı (1942), Millî Savunma Bakanlığı merkez muhasebe müdürlüğü (1945) yaptı. Devlet görevindeyken değişik okullarda da meslek dersleri verdi. Ülserden Ankara'da öldü.

Romanlar ve çocuk hikâyeleri yazdı.

Romanları: Kahpenin Aşkı (1934), İnsan Artıkları (1937), Dadaş Kız (1939), Yüzler ve Maskeler (1945). Çocuk hikâyeleri: Dert Veren Pınar (1936), Hayvanlar Aleminde 37 Hikâye (1943), Küçük Gezgin'in Serüvenleri (1943; Küçük Gezgin'in Serüvenleri: Ağrı Dolaylarında, 1944; Küçük Gezgin'in Serüvenleri: Karadeniz Kıyılarında 1944, Küçük Gezgin'in Serüvenleri: Ardahan Yollarında, 1944), Küçük Gezgin'in Serüvenleri: Hopa'ya Doğru, 1944), Erzurum'dan Ankara'ya (Tarihî hikâye, 1945), Bir Avuç Askerle Tiryaki Hasan Paşa (Tarihi hikâye, 1945), Yurt İçin: Alemdar Mustafa Paşa (Tarihî hikâye, 1945).