Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hayrettin İvgin

Hayrettin İvgin


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hayrettin İvgin Yazıcıya Gönder
(1948 - ) Yazar, araştırmacı. Vezirköprü'de doğdu. İlk ve ortaokulu Vezirköprü'de okudu. Kuleli Askerî Lisesini 1961'de bitirdi. Kara Harp Okulu son sınıfından 1963 yılında ayrıldı. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden 1966'da mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans tamamladı (1991). Sungurlu ve Hereke liselerinde edebiyat öğretmenliği ve müdürlük yaptı (1966-1974). MEB'nda; Mektupla Öğretim Merkezi, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Planlama-Programlama ve Değerlendirme Dairesi gibi birimlerde; şube müdürlüğü, daire başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu (1974-1978). Bir süre Mektupla Öğretim Okulunda müdürlük ile Açık Yüksek Okulda müdür yardımcılığı ve edebiyat öğretmenliği yaptı (1978-1979). Kültür Bakanlığında Millî Folklor Araştırma Dairesi başkan yardımcılığı ile APK Kurulu daire başkanlığı görevlerinde bulundu (1979-1993). 1993 yılında emekli oldu.

Hayrettin İvgin, eğitim, şiir, folklor, halk edebiyatı, deneme, eleştiri, tanıtma, genel kültür, siyaset bilimi gibi konularda eserler verdi.

Birçok derginin ve gazetenin kuruluşunda bulundu; yazı işleri müdürlüğü yaptı ve yayın kurullarında görev aldı. Hâlen Ankara'da yayın hayatını sürdüren TÜRKSOY ve Karagöz dergilerin yazı işleri müdürüdür.

Azerbaycan'da Türk kültürüne hizmetinden dolayı fahrî doktora verilmiştir.

Hayrettin İvgin'in, yayımlanmış 32 kitabı ve 1500'ü aşkın yazısı bulunuyor. Diğer dillerde ve Türk şivelerinde (Çince, Kırgız Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Azeri Türkçesi, Romence, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İngilizce vb.) yüzlerce makalesi ve tebliği yayımlandı.

Eserleri: Uzaktan Öğretimde Ders Mektubu Yazma Teknikleri (N. Aslan, A. Şeren ile, 1976), Halk Edebiyatı II (Eğitim Enstitüleri ders kitabı, N. Aslan, A. Şeren ile, 1977), Halk Edebiyatı III (N. Aslan, A. Şeren ile, 1977), Türkçe ve Öğretimi II (Eğitim Enstitüleri ders kitabı, Ö. Ünal, N. Aslan, A. Şeren ile, 1977), Âşık Sıtkı (Pervane) (1976), Uzaktan Öğretimle İlgili Bir Kaynakça Denemesi (1979), Atatürk'ün Türkiyesi-Âşık Eminî Düştü'nün Hayatı ve Şiirleri (1981), Atatürk'ün İzindeyiz -Âşık Kul Ahmet'in Hayatı ve Şiirleri (1981), Gelin Atatürk'ün Yoluna Dostlar-Âşık Kul Ahmet'in Hayatı ve Şiirleri (1981), Âşık Tahirî-Hayatı ve Bibliyografyası (N. Tan ile, 1984), Zileli Âşık Fedaî (M. Yardımcı, 1984), Âşık Veysel'e Deyişler, (İ. Ü. Nasrattınoğlu ile, 1983), Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya (N. Tan ve İ. Ü. Nasrattınoğlu ile, 1984), 30. Kuruluş Yıldönümünde Folklor Araştırmaları Kurumu (1978), İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 87 (1987), Zileli Âşık Sefil Necmi (M. Yardımcı ile, 1988), Dertler Üstüme Üstüme-Âşık Yanık Umman'ın Hayatı ve Şiirleri (1988), Dost İline Götür Beni-Âşık Yoksul Derviş'in Hayatı ve Şiirleri (1989), Yüz Bin Oldu Yarelerim-Âşık Yoksul Derviş'in Şiirleri (1989), Geredeli Âşık Figanî (1994), Eski ve Yeni Karagöz Oyun Metinleri (M. Özlen ile, 1996), Zileli Âşık Ceyhunî (M. Yardımcı ile, 1996), Türk Halkbilimi ve Halk Edebiyatında Görüşler (1996), Bir Şah Olsam Hükmeylesem Cihana-Âşık Kul Ahmetin Hayatı ve Şiirleri (1997), Gönlüm Kanatlandı-Âşık Çoban Hüseyin'in Hayatı ve Şiirleri (1998), Âşıklar Dünyasında AŞ-DER (Antoloji, (A.E. Bozyiğit, H. Çemrek ile, 1998), Vezirköprü Halk Kültürü Derlemeleri (1998), Karagöz ve Kukla Sanatımız (2000), Nail Tan-Biyografi-Bibliyografya (2003), Anadolu Halk Hikayeleri (A.E. Bozyiğit ile, 2003), Kalecikli Âşık Mir'ati (A.E. Bozyiğit ile, 2004), Tellerimiz Atatürk'ü Çağırır-Âşık Emini Düştü Şiirleri (2004).

Hayrettin İvgin kitapları