Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hayretî

Hayretî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hayretî Yazıcıya Gönder
(? - 1534): Şair. Vardar Yenicesi' nde doğdu. Mevlevî şeyhi Yusuf-ı Sineçâk'ın kardeşidir. Düzenli bir eğitim görmedi. Önce Gülşenîliğe bağlıydı, sonra Bektaşîliği benimsedi. Bir ara İstanbul'a geldiği, ancak devlet büyüklerinden umduğu himayeyi göremeyince serhat beylerinin yanına gittiği kaynaklarda kayıtlıdır. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetti. Memleketinde öldü.

Gazellerinde rindce, çoşkulu, halk zevkine uygun söyleyişler hâkimdir. Kasideleri ise dinî-tasavvufî niteliktedir. Sanatlı, hünerli, özentili şiirlere ağırlık vermiştir.

Eserleri: Divan (Mehmet Çavuşoğlu-Ali Tanyeri, İs. 1981.), Belgrad Şehrengizi (Mehmet Çavuşoğlu, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 2-3, İst. 1974, s. 325-356.), Yenice Şehrengizi (Mehmet Çavuşoğlu, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 4-5, İst. 1976, s. 81-100.) Bir mecmuada üç mesnevîsi (Baharistan, Nâme-i Hayretî, Muhabbetnâme-i Hayretî) bulunmaktadır.