Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hatiboğlu

Hatiboğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hatiboğlu Yazıcıya Gönder
(? - 1435'ten sonra): Şair. Germiyan Beyliğine bağlı Kal'a-i Honas'ta (Honaz-Denizli) doğdu. Asıl adı Mehmed, Lâkabı İbn Hatîb'dir. Çeşitli Anadolu beyliklerini dolaştı. Ünlü eseri Ferahnâme'yi 1426'da tamamladı ve Osmanlı padişahı II. Murad'a sundu. Aynı eseri 1427'de Karamanoğlu İbrahim Bey'e, 1435'te de Candaroğlu İskenderoğlu İsfandiyar Bey'e sundu. Bu tarihten sonraki hayatı bilinmemektedir.

Hatiboğlu kuvvetli bir şair değildir. Üslûbu basit, sade ve külfetsizdir. Eserleri Eski Anadolu Türkçesi özellikleri bakımından önemlidir.

Eserleri: Bahrü'l-Hakaiık (Hacı Bektaş-ı Velî'nin bilinen Makalât'ı Türkçe mensur bir tercümesinden faydalanarak nazma çekmiştir. İsmail Hikmet Ertaylan tıpkıbasımını yayınladı, 1960), Letâyifnâme, Ferahnâme (Darîr'in Yüz Hadis ve Yüz Hikâye tercümesinden faydalanılarak ortaya konmuş bir mesnevîdir.)

Esad Coşan'ın doktora tezi: Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri, A.Ü. İlahiyat Fakültesi, 1965.