Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı Girişi



Kategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hakan Şensoy - Zeynep Yamantürk Şensoy - Ender Sakpınar - Milli Reasürans Oda Orkestrası Solistleri

Hakan Şensoy - Zeynep Yamantürk Şensoy - Ender Sakpınar - Milli Reasürans Oda Orkestrası Solistleri


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Hakan Şensoy - Zeynep Yamantürk Şensoy - Ender Sakpınar - Milli Reasürans Oda Orkestrası Solistleri Yazıcıya Gönder
Keman ve Oda Solistleri için "Oyun Havaları"

Bestecinin ilk olarak 1967 yılında büyük Orkestra için planladığı eser, 1970 yılında Keman ve 10 yaylı Saz için bestelenmek üzere taslak olarak partisyona aktarılmış ve 1993 yılında aynı çalgı grubu için bir süit şeklinde tamamlanmıştır. Geleneksel Osmanlı Müziği'nde fasıl ve oyun havaları çalan ve "İnce Saz" tabiriyle anılan grup, bu eserle, bir nevi modern bir kimliğe bürünmüş ve yeni biçimiyle çok sesli ortama yansımıştır .Besteci, Oyun Havaları'nı ve diğer eserlerini de oluştururken, folklörden doğrudan doğruya yararlanmamış , sitasyonlardan tamamen kaçınmış ve müziğini kendi söylemi olan Türk Halk ve Sanat müziği içerikli temalarla biçimlendirmiştir.

Beş bölümlü bir Süit olan eser, solo çalgının sunduğu, Uşşak makamında bir taksim ile başlar. Bu, alışmışın dışında yorumcunun doğaçlaması yöntemiyle yaptığı taksim yerine, bestecinin notasını yazdığı bir taksimdir. Bölümde makamın genel seyir karakteri, çalgının ses sahası da göz önüne alınarak dinleyiciye aktarılmıştır. İkinci bölüm(Oyun Havası), diğer 10 çalgının katılımıyla ve vurmalı çalgıları andıran etkilerinin, geleneksel aksak ritmlerle desteklendiği hareketli bir Sonat allegrosu biçimindedir. Üçüncü Bölüm (Çiftetelli),Geleneksel müziğimizin Fasıl ve oyun havalarında çokça kullanılan 8/8 tartımdaki Düyek usulünde ve salınımlı bir havadadır. Bölümün başında tema, solo çalgı tarafından kemanın armonik sesleriyle (flagolet) duyurulur. Daha sonra ilk bölümü hatırlatan, fakat bu kez tüm orkestra tarafından yorumlanan "Taksim" duyulur ve baştaki temanın değişik karakterli tekrarıyla bölüm sona erer. Dördüncü Bölüm (Curcuna), 10/8 tartımda ve halk ezgilerini anımsatan temasıyla başlar. Ortada kemanın sunduğu ve bu kez Segah makamında olan Taksim,yine makamın ve solo çalgının özelliklerini sergilemeye fırsat tanır. Son bölüm(Oyun Havası),9/8 tartımdaki Aksak usulü ve ortasındaki büyük "Füg" ile diğer bölümlerden ayrılan bir yapıdadır. Eser, Coda özelliği taşıyan ikinci bölüm temasının duyulması ile sona erer.