Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hasan Basri Çantay

Hasan Basri Çantay


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hasan Basri Çantay Yazıcıya Gönder
(1887- 3 Aralık 1964): Yazar, din âlimi. Balıkesir İdadisine devam etti. Bir süre Balıkesir Mevlevî Medresesinde dinî bilgiler, Arapça, Farsça okudu. Edebiyat, hukuk, felsefe ile uğraştı. Edebiyat öğretmenliği yaptı. Meşrutiyetin ilânından sonra yazı hayatına geçti. Nasihat, Balıkesir, Yıldırım, Karesi, Ses gibi gazetelerde yazdı. Millî Mücadele sırasında yazı ve faaliyetleri ile Kuvâ-yı Milliyecilere destek verdi. Savaştan sonra ilk mecliste Balıkesir milletvekili oldu. Meclisten ayrılınca öğretmenlik yaptı. 1928'de emekliye ayrıldı.

Hasan Basri Çantay, şiir ve musiki ile de uğraştı, beste yaptı. Yazı ve şiirlerinde Sîretî, Nasuhî Dede, Kalender, Âşık Hasan gibi takma isimler kullanmıştır. Kuran-ı Kerîm ve Meâl-i Kerîm'i en tanınmış çalışmaları arasındadır. Bazı eserleri basılmamıştır. Bunlar arasında Divânü Lügati't-Türk Tercümesi de bulunmaktadır.

Eserleri: Mektepli Yavrularıma (1922), Müslümanlıkta Himaye-i Etfal (1925), Ülkü Edebiyatı (1939), Zekâ Demetleri (1939), Fıkh-ı Ekber (Ebu Hanife'nin Fıkhu'l-Ekber adlı risalesinin tercümesi, 1954), Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm (3 cilt, 1957), Hadis Meâlleri (3 cilt, 1956-62), Kara Günler ve İbret Levhaları (Hatıraları, 1964), Babamın Şiirleri (Mürşit Çantay, 1964). Âkifnâme (Mehmed Âkif'i anlatır, 1966).