Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Harîmî

Harîmî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Harîmî Yazıcıya Gönder
(1470 - 1512): Şair. Sultan II. Bayezıd'ın oğlu Şehzâde Korkud'un mahlasıdır. Amasya'da doğdu. Saruhan ve Antalya valiliklerinde bulundu. Mısır'a giderek Memlûk sultanıyla görüştü. Saltanat kavgaları yüzünden Yavuz Sultan Selim tarafından boğduruldu. Bursa'da gömülüdür.

Şehzâde Korkud Harîmî mahlâsıyla şiirler söyledi. Arapça eserler yazdı.

Eserleri: Divan, Vesiletü'l-Ahbâb, Hallü Eşkâli'l-Efkâr fi Hilli Emvâli'l-Küffâr, Kitabü'l-Harîmî fi't-Tasavvuf, Hâfizü'l-İnsan, Lâfizü'l-İman, Korkudiye.