Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sarband

Sarband


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Sarband Yazıcıya Gönder
SARBAND topluluğu Mart 1986' da ilk dönem Avrupa ile İslami müzik kültürleri arasındaki ilişkiyi
göstermek amacıyla kurulmuştur. Adını aldığı sözcük, 14.yy.Suriye kökenli el yazmalarında rastlanan ve bir süit içinde iki bölümü eşleştirme anlamında kullanılan bir terimdir. Benzeri az bulunur bir topluluk olan SARBAND çok geniş bir repertuara sahiptir. Ortaçağ müziğinin hem hem doğudan hem batıdan örnekleriyle Barok ve Çağdaş müzik eserlerinden oluşan bu repertuar topluluğun müzik direktörü Valdimiri Ivanoff'un önderiğinde yıldan yıla gelişerek eşsiz bir nitelik kazanmıştır. Schola Cantorum Basiliensis'te uzmanı olduğu Ud'un tarih boyunca icra şekilleriyle ilgili pratik bilgileri inceleyen Ivanoff ayrıca Münih üniversitesinde müzikoloji doktorası yapmıştır. Bu büyük usta SARBAND'ın programlarını düzenlerken topluluğun Türk, İtalyan ve Alman
müzisyenleri arasındaki diyaloğun mükemmel olması kadar İslamiyet ile Hıristiyanlık arasındaki kültürel tabuların aşılmasına çok özen göstermiştir.

Elinizdeki parçalar Sarbant'ın CANTIKO ve MUSIC OF THE EMPERORS adlı iki ayrı albümünden seçilmiştir Birincisinden alınan Hicaz ve Hüseyni makamındaki geleneksel ilahilerde düzenlemeler SARBAND'a ait olup Itri'nin Seğah Tekbir ve Salat-ı Ummiye'sinde solist Mustafa Doğan Dikmen'dir. Her ne kadar buraya batıdan örnekler almamış olsak da SARBAND topluluğun icrasında üzerinde önemle durulan nokta yalnızca doğu,batı kültürlerinin karşılıklı etkileşimlerini ya da tarihsel icra pratiğinin tamamen yeniden inşası değil Hıristiyanlığın ve İslamiyetin kültürel dünyalarındaki toplumsal ve dinsel tarihi koşulların parelelliğidir. Gerçekten söz konusu bu koşullar altında çok ilginç benzer müzikal ifade biçimleri ortaya çıkmıştır. Örneğin"İlahi"ile "Lauda"birçok bakımdan birbirine çok benzer. İkinci albüm Music of the Emperors'dan alınan parçalar bizi Semerkand'a Timur zamanına götürüyor. Maragalı Abdülkadir(ya da Abdülkadir Meragi)14.yy.ın son çeyreğiyle 15.yy.ın ilk çeyreği arasında İslam musikisinin en büyük ustasıdır ve Timur tarafından Semerkand'a getirildikten sonra bu musikiye nazariyatçı ve tasnifçi olarak hizmet etmiştir.

Elinizdeki rast makamındaki iki parça Abdülkadir'e aittir,ama SARBAND'ın kullandığı kaynak 17.yy Klasik Türk Musikisinin en önemli Adı Ali Ufki (ya da asıl adıyla Wojciech Babovski) dir. Nitekim Elinizdeki Nikriz ve Rast Peşrevler Ali Ufki'nin el yazması nota transkripsiyonlarına dayanmaktadır. Bu değerli topluluğun müzisyenleri şu adlardan oluşmaktadır:Rose Bihler- Shah, Cornelia Melian, Mehmet Cemal Yeşilçay, Mustafa Doğan Dikmen İhsan Özer, Ahmet Kadri Rizeli, Guiseppe Paola Cecere, Fatih Ovalı, Nejad Şansal, Alişan Gangler,Fabio Accurso, Saam Schlamminger.