Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hamdullah Hamdi

Hamdullah Hamdi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hamdullah Hamdi Yazıcıya Gönder
(1449 - 1508) Divan şairi. Ünlü şeyh Akşemseddin'in oğludur. Göynük'te yetişti. Kısa süre Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed medresesinde ders verdi. Göynük'te münzevî bir hayat yaşadı.

Hamdullah Hamdi, Anadolu sahasının ilk hamse sahibi şairidir. Hamse'si içinde Yusuf u Züleyha, Leyla vü Mecnun, Mevlid, Kıyafetnâme ve Tuhfetü'l-Uşşâk mesnevîleri yer alır. Yusuf u Züleyha en tanınmış eseridir.

Yusuf u Züleyha'yı Molla Câmî'nin eserini örnek alarak yazmış; tasvirleri ve duygulu ifadeleriyle başarı göstermiştir. (Yusuf u Züleyha'yı Naci Onur yayınladı, 1991). Kıyafetnâme'si kıyafetnâme türünün ilk manzum örneği olduğu için önemlidir. (Âmil Çelebioğlu yayınladı: ('Kıyafe (t) İlmi ve Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Kıyafetnâmeleri', Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S. 11, 1979), Tuhfatü'l-Uşşâk bir aşk hikâyesidir. Bu eseri Mes'ad S. Al-Shaman yayınladı: ('Hamdu'llah Hamdî'nin Tuhfatü'l-Uşşâk Adlı Mesnevîsi', Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, C. XV, Harvard 1991, s. 169-256). Divan'ı da vardır. Diğer bir eseri de Mecâlisü't-Tefsir'dir. Ahmediye ise mevlid türü eseridir.