Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hamamîzade İhsan

Hamamîzade İhsan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hamamîzade İhsan Yazıcıya Gönder
(5 Şubat 1885 - 11 Nisan 1948): Yazar, şair. Trabzon'da doğdu. Trabzon Rüştiyesini bitirdi. Özel Fransızca ve Mesnevî dersleri aldı. Trabzonlu kitapçı Hamdi Efendinin dükkânında edebiyat sohbetlerine katıldı. Trabzon okullarında edebiyat, İslâm ve Osmanlı tarihi dersleri verdi. Ayrıca resmî Trabzon gazetesinde yazarlık yaptı (1914-1915). 1915'te İstanbul'a ailesinin yanına geldi. İstanbul Yüksek Ticaret Mektebinde ticaret ve Türkçe okuttu (1917- 1924). 1924'te Trabzon'da yeni kurulan Yüksek Ticaret Mektebinin müdürlüğüne getirildi. 1928'de müdürlükten ayrılıp İstanbul'a gitti. İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisat Mektebinde ve bir ara Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yaptı. Soyadı kanunundan sonra Hamamoğlu soyadını aldı. İstanbul'da öldü.

Dil, tarih, edebiyat, bibliyografi, monografi ve folklora dair 13'ü basılı, 30'u basılmamış 43 eser bıraktı. Hamamîzade İhsan Divan Edebiyatının son temsilcilerindendir. Rindâne şiirleri, nükteleri, gazelleri ile tanınmıştır.

Eserleri: Kâtib (1911), Yolculukta (1915), Tüccar Kâtibi (1923), Türk Edebiyatı Nümûneleri, Menşe'lerden Onuncu Hicret Asrına Kadar (1. cilt, Hıfzı Tevfik [Gönensay] ve Hasan Âli [Yücel] ile, 1926), Hamsinâme (Yazarın en tanınmış eseridir. Hamsi ile ilgili bilgiler, şiirler, yemek tarifleri, folklorik unsurlar; bu bilgilerin kaynaklarını tanıtan bibliyografya, eserde adları geçenlerin hayat hikâyesi; devrin gazete ve dergilerinde yazarın kendisi ve hemşehrisi Halil Nihat Boztepe ve hamsi ile ilgili mizahî yazı ve şiirler yer alıyor. İlk baskısı 1928'de, sadeleştirilmiş 2. baskısı da 1972'de yapıldı.), Divan-ı İhsan (6 na't, bir kaside, 2 muhammes, 11 tahmis, 1 tesdis, 11 şarkı, 145 gazel, 56 kıt'a, 29 rubaî, 5 mizahî manzume, 5 başlıklı manzume, 1 tarih, 1 destan, Şadinâme başlığı ile mizahî bir bölüm yer alır. İlk baskısı 1928'de yapılmıştır. Yeni baskısını Mustafa İsen ve Rıdvan Canım gerçekleştirdiler: Hamamîzade İhsan-Hayatı, Eserleri ve Divânı, 1989), Bilmeceler (1930), Baba Salim (Trabzonlu âşık, 1930), Ticarî Muhaberat (Hamdi Varol ile, 2 cilt, 1942), Trabzon'da İlk Kitapçı Kitabî Hamdi Efendi ve Yayınları (1947), Laf Olsun Diye (1949), Rübiyyât-ı Ömer Hayyam (Rubaî vezniyle tercüme, 1966).