Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Haluk İpekten

Haluk İpekten


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Haluk İpekten Yazıcıya Gönder
(1926 - 29 Eylül 1992): Yazar, araştırmacı. Aslen Ispartalıdır. Babasının hâkim iken bulunduğu Kırklareli-Saray'da doğdu. İstanbul Karagümrük Ortaokulunu, Vefa Lisesini (1949) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1954). Kayseri Pazarören Öğretmen Okulunda edebiyat öğretmenliği (1954-1955) ve İ.Ü. Türkiyat Enstitüsünde kütüphane memuru (1955-1959) yaptı. 1959 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne asistan olarak girdi. Eski Türk Edebiyatı sahasında 1962'de doktorasını tamamladı. 1969'da doçentliğe, 1988'de profesörlüğe yükseldi. Erzurum'da vefat etti; Asrî Mezarlığa defnedildi.

Halûk İpekten Divan Edebiyatı araştırmalarının Türkiye'de önde gelen isimlerindendir.

Eserleri: Nâilî-i Kadîm Divanı (Doktora tezi, 1970), Nâilî-i Kadim, Hayatı ve Edebî Kişiliği (1973), Fuzulî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları (1973; ilâveli Basksı, 1991), Karamanlı Nizamî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı (1974), İsmetî Divanı (1974), Eski Türk Edebiyatı: Nazım Şekilleri (1985), Nailî, Hayatı, Sanatı ve Bazı Şiirleriden Seçmeler (1986), Nailî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları (1987), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey ile, 1986), Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şuara Tezkireleri (1986), Eski Türk Edebiyatı: Aruz Ölçüsü (1989), Enderunlu Vâsıf, Hayatı, Kişiliği ve Eserlerinden Seçmeler (1989), Bâkî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları (1993), Şeyh Galib, Hayatı, Sanatı, Eserleri (1996), Nef'î, Hayatı, Sanatı, Eserleri (1996), XV. ve XVI. Yüzyılda Türk Edebiyatında Edebî Muhitler (Doçentlik tezi, 1997), Basılı Divanlar Kataloğu (Mustafa İsen ile, 1997). Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz (İki kitabı birlikte, 1994).

Haluk İpekten kitapları