Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hakanî Mehmed Bey

Hakanî Mehmed Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hakanî Mehmed Bey Yazıcıya Gönder
(? - 1606): Divan şairi. İstanbulludur. Sadrazam Ayas Paşa'nın akrabasıdır. Gençliğinde iyi bir tahsil gördü ve saray çevresinde yetişti. Sancak beyliği ve Divan-ı Hümayun'da muhasebecilik yaptı. Hacca gitti. Dönüşünde İstanbul'da öldü. Edirnekapı'daki Mihrimah Camii hazîresinde gömülüdür.

Hakanî, Arapça ve Farsçaya hâkimdi. Eserlerinde üslûbu sade ve samimîdir. Ünlü eseri Hilye'sinde ise sanatlı bir dil kullanmıştır. Hilye, türünün ilk önemli örneğidir. (Hilye için bk. Edebiyatımızda Terimler.) Cevrî, Neşâtî ve Nahîfî, hilyelerinin başında Hakanî'nin eserinden övgüyle bahsederler.

Eserleri: Hilye-i Hakanî (Mesnevî. 710 beyitten fazladır. Yayını: Numan Külekçi, 1988; İskender Pala, 1991), Divan, Miftâhü'l-Fütûhât (Kırk hadis tercümesi).

Hakanî Mehmed Bey kitapları