Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hacı Bayram-I Velî

Hacı Bayram-I Velî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Hacı Bayram-I Velî Yazıcıya Gönder
(1352 - 1430): Mutasavvıf şair. Ankara'da doğdu. Asıl adı Numan'dır. Şeyhi Hamidüddin ile bir bayram günü görüşmüş ve mürşidi ona "Bayram" diye hitap ettikten sonra bu adla anılmıştır. İyi bir eğitim gördü. Ankara'da Kara Medreseye müderris oldu. Somuncu Baba'ya intisap ederek şeyhiyle Şam ve Hicaz'ı gezdi. Kâbe'de üç sene kaldı. Sonra Aksaray'a, şeyhinin ölümü üzerine Ankara'ya döndü. Bayramiye tarikatını kurdu. Edirne'ye giderek II. Murad'ın da bulunduğu cemaate vaaz verdi. Dönüşünde Gelibolu'ya uğradı ve Yazıcıoğlu Mehmed ve kardeşi Ahmed Bîcân'la görüştü.

Ankara'da çevresine geniş bir mürit topladı. Müritlerini sanat ve ziraatla uğraşmaya teşvik etti. Türbesi Ankara'da, kendi adıyla anılan camiin yanındadır.

Hacı Bayram-ı Velî Anadolu'da tasavvufun yayılmasında ve millî edebiyatın teşekkülünde önemli rol oynadı. Zamanımıza heceyle yazılmış dört şiiri geldi. Bu şiirleri şathiye ve ilâhî tarzındadır. Bazıları bestelenmiştir.

Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî'yi yayınladı (1994).