Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

A. Adnan Azar

1956 yılında Rize'de doğdu.Ortaöğrenimini Kayseri TED Koleji'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Devamını Oku

A. Ali Ural

1959 yılında Samsun'da doğdu.Ankara Ahmet Vefik Paşa İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Riyad Üniversitesini (Suudi Arabistan) bitirdi. Şule Yayınlarının sa

Devamını Oku

A. Duran Ayyıldız

1933 yılında Tokat'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tokat'ta yaptı. Bir yıl Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. İkinci yıl Ankara Üniversitesi

Devamını Oku

A. Hicri İzgören

1950 yılında Ş.Urfa'nın, Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Siverek'te tamamladı. Diyarbakır Lisesi ve Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgi

Devamını Oku

A. Kadir

1917 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı İbrahim Abdülkadir Meriçboyu'dur. Orta öğrenimini Eyüp Ortaokulu (1933) ve Kuleli Askerî Lisesinde (1936) t

Devamını Oku

A. Kamil Cihan

1962 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı şehirde tamamladı. 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 198

Devamını Oku

A. Neyzar Karahan

23 Ekim 1939 tarihinde Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da yaptı. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdi. Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu

Devamını Oku

A. Rahim Balcıoğlu

1928 yılında Akseki'de doğdu. Düzenli bir eğitim görmedi. Serdengeçti, Tarla, Hisar, Türk Edebiyatı, Töre, Bizim Anadolu, Son Havadis, Hür Anadolu, Ye

Devamını Oku

A. Turan Oflazoğlu

17 Şubat 1932 yılında Adana'da doğdu. Bünyan İlkokulunu, İstanbul Gedikpaşa Ortaokulunu (1948), Vefa Lisesini (1951) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felse

Devamını Oku

A. Vahap Akbaş

2 Mayıs 1954 yılında Batman'da doğdu. Batman Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1977) bitirdi. Ço

Devamını Oku

A. Yağmur Tunalı

1955 yılında Kayseri Yahyalı'da doğdu. Asıl ismi Abdullah Postallı idi. Sonra Abdullah Yağmur Tunalı olarak değiştirdi. Kayseri İmam Hatip Lisesini

Devamını Oku

Abbas Sayar

1923 yılında Yozgat'ta doğdu. Yozgat Lisesini bitirdi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenimini tamamlayamadı. Doğduğu şehr

Devamını Oku

Abchibald Joseph Cronin

(1896 - Ocak 1981) İngiliz romancı. Glaskow Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci iken Birinci Dünya Savaşına katıldı. Savaştan sonra hekim olarak çal

Devamını Oku

Figen Yüksekdağ Şenoğlu

1971 yılında Adana, Yumurtalık’ta doğdu. İlkokulu Yumurtalık’ta, liseyi ise Adana Ceyhan Lisesi’nde okuyan Yüksekdağ, aynı yıllarda

Devamını Oku

Abdullah Ataşçı

1973'te Elazığ'da doğan Abdullah Ataşçı, ilk, orta ve lise öğrenimini de burada tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Öyküleri;

Devamını Oku

Abdullah Aşçı

1921 yılında Burdur'da doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesini bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam etti. Burdur Şeker F

Devamını Oku

Abdullah Ataşçı

1973'te Elazığ'da doğan Abdullah Ataşçı, ilk, orta ve lise öğrenimini de burada tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Öyküleri;

Devamını Oku

Zühtü Arslan

1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat ilinin Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi S

Devamını Oku

Abdullah Cevdet

9 Eylül 1869 yılında Malatya-Arapkir'de doğdu. Askerî Tıbbiye'yi bitirdi. 1897'de Avrupa'ya kaçtı. Jön Türklerin faaliyetlerine katıldı. İshak Sükutî

Devamını Oku

Abdullah Eşrefoğlu Rumî

1353 yılında İznik'te doğdu. Mısır'dan Anadolu'ya göçmüş bir aileden gelir. Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Medresesinde okudu. Alâüddin Ali'ye Danişme

Devamını Oku

Abdullah Kaya

Abdullah Kaya 1947 yılında Kozluk'ta doğdu. İlkokulu Kozluk'ta, ortaokulu Batman'da, liseyi Siirt'te okudu. 1975'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgil

Devamını Oku

Abdullah Oğuz

1958'de İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.'Sıcak'(2008),'Mutluluk' (2007),'Kartallar Yüksek Uçar'(

Devamını Oku

Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu

1929 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da gördü. İ.Ü. Tıp Fakültesini bitirdi (1957). İç hastalıkları mütehassısı oldu. İstanbu

Devamını Oku

Abdullah Rıza Ergüven

1925 yılında Avanos'ta doğdu. Yozgat Lisesini ve İ. Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1952). Bir müddet öğretmenlik yaptı. Basın-Yayın ve T

Devamını Oku

Abdullah Satoğlu

1934 yılında Kayseri'de doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Kayseri'de günlük siyasî Hâkimiyet gazetesini (15 Haziran 1956-31 Mart 1

Devamını Oku

Abdullah Ziya Kozanoğlu

1906 yılında İstanbul'da doğdu. Nişantaşı İttihat ve Terakkî Mektebinde Gazi Osman Paşa Mektebinde ve Kabataş Erkek Lisesinde okudu (1922). İstanbu

Devamını Oku

Abdullah Zühdi

1869 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanîsini bitirdi. Saadet, Tarîk, Sabah, Tercüman-ı Hakikat, İkdam gazetelerinde çalıştı. Meşrutiyetin

Devamını Oku

Abdurrahim Karadeniz

1965 yılında Çanakkale'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamladı. Erzurum Ata-türk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğim Fakültesi Türk Dili ve

Devamını Oku

Abdurrahim Karakoç

1932 yılında Elbistan'ın Ekinözü (Celâ) köyünde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra bir süre köyünde marangozluk yaptı. Daha sonra belediyede muhasebec

Devamını Oku

Abdurrahman Adıyan

1964 yılında Van'ın Muradiye ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Van'da tamamladı. Üniversiteyi kazanmasına rağmen gitmedi. Küçük yaşlardan

Devamını Oku

Abdurrahman Güzel

24 Haziran 1942 yılında Antalya-Manavgat'a bağlı Ahmetler köyünde doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi (1965). Doktorasını Viyana Ü

Devamını Oku

Abdurrahman Hibrî

1603 yılında Edirne'de doğdu. İlköğrenimini doğduğu şehirde, medrese öğrenimini de İstanbul'da yaptı. Müderrislik ve kadılıkta bulundu. Serez kadısı i

Devamını Oku

Abdülahadün Nurî

1604 yılında Sivas'ta doğdu. Halvetî şeyhlerinin önde gelenlerindendir. Şeyhiyle beraber İstanbul'a gelerek öğrenimini tamamladı. Midilli'de müderrisl

Devamını Oku

Abdülbaki Ârif

1633 yılında İstanbul'da doğdu. Müderrislik yaptı. Selanik, Bursa, Mısır ve İstanbul kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bul

Devamını Oku

Abdülbaki Gölpınarlı

1900 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa İzzet Baki'dir. Ailesi Azerbaycan'dan göçtü. Menbaü'l-İrfan İdadisinin rüştiye kısmında ve Gelenbevî

Devamını Oku

Abdülhak Adnan Adıvar

1881 yılında İstanbul'da doğdu. Üçüncü sınıfa kadar İstanbul'da Tıbbıye Mektebinde okudu; Almanya'ya kaçarak Berlin Tıp Fakültesi'nde öğrenimini tama

Devamını Oku

Abdülhak Hamit Tarhan

2 Ocak 1852’de İstanbul’da doğdu. Rumelihisar Rüşdiyesi’ni bitirdi. Yanyalı Tahsin Hoca ile Edremitli Bahaeddin Efendi'den özel ders

Devamını Oku

Hasan Mehmet Özyıldız

1951 yılında Bademli'de doğdu. Ankara Fen Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve American Graduate S

Devamını Oku

Oktay Ekşi

7 Aralık 1932 tarihinde Ordu ilinin Mesudiye ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteciliğe henüz 19 yaşındayken, 8.Ocak.1952 tarihinde, 'Ankara Ajansı' isimli

Devamını Oku

Jean Jacques Rousseau

28 Haziran 1712 yılında doğdu. Fransız felsefeci, yazar, politika teorisyeni. Jean Jacques Rousseau, insan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın ö

Devamını Oku

Salih Memecan

2 Eylül 1952 tarihinde doğdu. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra yine aynı bölümde yükse

Devamını Oku

Yusuf Ziya Özcan

5 Mart 1951'de babasının memuriyeti nedeniyle bulunduğu Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdu. Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Ortaokul ve lis

Devamını Oku

Abdülhak Şinasi Hisar

1883 yılında İstanbul'da doğdu. Hazine-i Evrak, Mürüvvet, İnsaniyet ve Cerîde dergilerini yayınlayan Mahmud Celaleddin Beyin oğlu, Selim Nüzhet Gerçe

Devamını Oku

Abdülhalim Galib

İstanbul'da doğdu. Maliye Mektupçu Odasında çalışmaya başladı. Kaymakamlık, defterdarlık ve mutasarrıflık yaptı. 1852'de "Paşa" unvanını aldı. Bir ar

Devamını Oku

Abdülhalim Memduh

1866 yılında İstanbul'da doğdu. İki yıl Hukuk Mektebinde okudu. Hariciye Nezaretinde çalıştı. Bu sırada Mizan gazetesine yazdığı yazılar yüzünden be

Devamını Oku

Abdülhamid Süleyman Çolpan

1897 yılında Andican'da doğdu. Tahsilini aynı yerde yaptı. Ali Şîr Nevâî'nin ve Babur'un eserlerini okuyarak yetişti. Orenburg'da Vakit gazetesinde ç

Devamını Oku

Abdülkadir Aksu

1944 yılında Diyarbakır'da doğdu. Orta Öğrenimini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bi

Devamını Oku

Abdülkadir Budak

23 Nisan 1952 yılında Sivas'ın Hafik ilçesinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Kayseri'de devlet memuru olarak çalıştı ve emekli o

Devamını Oku

Abdülkadir Bulut

1943 yılının Nisan ayında Anamur'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Anamur'da bitirdi. 1961'de Akşehir İlköğretmen Okulundan mezun oldu. Anamur ve Kırık

Devamını Oku

Abdülkadir Güler

1 Ocak 1946 yılında Mardin-Kızıltepe'de doğdu. İlk ve ortaokulu ilçesinde okudu. Diyarbakır Erkek öğretmen Okulunu 1964'te bitirdikten sonra bir süre

Devamını Oku

Abdülkadir Hayber

1948 yılında Kahraman Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Düzbağ kasabasında doğdu. Orta tahsilini Kahraman Maraş'ta yaptı (1967). A.Ü. DTCF Türk Dili ve

Devamını Oku

Abdülkadir İnan

20 Kasım 1889 tarihinde Başkırdistan'da Şigay'da doğdu. Troysk'ta Resuliye Mektebini bitirdi. Komünistlerin Başkırdistan'ı işgali üzerine Ahmet Zeki V

Devamını Oku

Abdülkadir Karahan

1913 yılında Şanlı Urfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İzmir Öğretmen Okulunu ve İzmir Lisesini (1934), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Devamını Oku

Abdülkadir Karataş

1964 yılında Erzurum-Ovacık'a bağlı Yukarı Canören köyünde doğdu. İlk ve orta tahsilini İstanbul'da yaptı. İ. Ü. Basın Yayın Yüksek Okulunu bitirdi (1

Devamını Oku

Abdülmecid Firişteoğlu

İzmir-Tire'de doğdu. Hakkında fazla bilgi yoktur. Hurufîliğe dair telif ve tercüme eserler vermiştir.Eserleri: Işknâme (Fazlullah-ı Hurûfî'nin Cavida

Devamını Oku

Aclan Sayılgan

1924 yılında İzmir'de doğdu. İzmir İnönü Lisesini, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1952'de Komünizan faaliyetlerinden dolayı t

Devamını Oku

Adalet Ağaoğlu

1929 yılında Ankara'da doğdu. A.Ü. Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ankara Radyosunda çalıştı. TRT'de progr

Devamını Oku

Adem Kandemir

1956 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1979)

Devamını Oku

Adem Turan

15 Ocak 1960 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Sinekçi Köyü İlkokulu (1972), Biga İmam Hatip Lisesi (1979), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni biti

Devamını Oku

Adil Baykasoğlu

1970 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Trabzon, Ankara, Burdur, Isparta ve Gaziantep'te tamamladı. Lisans ve yüksek derecelerin

Devamını Oku

Adile Ayda

1913 yılında Kazan'da doğdu. Kazanlı ilim ve siyaset adamı Sadri Maksudî Arsal'ın kızıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve Dil ve Tarih-Coğr

Devamını Oku

Adnan Ardağı

27 Mayıs 1922 Pazar'da doğdu. Asıl soyadı Çakmakçıoğlu'dur. Vefa Lisesini (1940), İ.Ü. Fen Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümünü ve Yüksek Öğretmen O

Devamını Oku

Adnan Binyazar

7 Mart 1934 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlköğrenimi çeşitli illerde sürdürdü.Dicle Köy Enstitüsü ve Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Türkiye'nin çe

Devamını Oku

Adnan Cahit Ötüken

1911 yılında Manastır'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1936'da Almanya'ya gönderilerek dört yıl kütüphanecilik eğitimi gördü. 1941'de Mill

Devamını Oku

Adnan Özer

1957'de Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. İlk şiir kitabını (Ateşli Kaval, 1981), öteki şiir kitapları izledi: Çıngı

Devamını Oku

Adnan Özyalçıner

18 Aralık 1934'te İstanbul'da doğdu. Asıl soyadı Çelik'tir. İstanbul Erkek Lisesini bitirdi (1955). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl

Devamını Oku

Adnan Satıcı

1962 yılında Diyarbakır'da doğdu. Orta öğrenimini yatılı olarak Diyarbakır'da tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö

Devamını Oku

Adnan Tahir

1920 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da İtalyan okullarında gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Ens

Devamını Oku

Adnan Veli Kanık

1916 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi ve Galatasaray liselerinde okudu. İ.Ü. Hukuk Fakültesinde bir süre devam etti. Etibank'ta (1938) ve başka ku

Devamını Oku

Adnan Yücel

27 Mart 1953'te Elazığ'da doğdu. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1975) ile Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sana

Devamını Oku

Aysen Arın

1965 yılında İstanbul'da doğdu. Kandilli Kız Lisesi ve Marmara Ünverstesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat dalından 1987de mezun oldu. Okul

Devamını Oku

Afet Ilgaz

1937 yılında Ezine'de doğdu. İstanbul'da Çapa Öğretmen Okulunu bitirdi. Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünde ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe v

Devamını Oku

Afşar Timuçin

1939 yılında Akhisar'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken Kanada'ya gitti (1964). Orada Felsefe okudu. Dönüş

Devamını Oku

Agâh Efendi

1832 yılında İstanbul'da doğdu. Tıbbiye öğrenimini yarım bıraktı. Babıâli Tercüme Odasına girdi. Paris Elçiliği kâtipliğine gönderildi. Burada 1852'de

Devamını Oku

Agâh Sırrı Levend

26 Ocak 1894 tarihinde Rodos'ta doğdu. Edirne Mülkiye Rüşdiyesini (1906) ve Askerî Rüşdiyeyi (1909) bitirdi. İstanbul Kabataş İdadîsinde okurken Balka

Devamını Oku

Agatha Christie

1890 yılında doğdu.İngiliz yazar Christie, popüler edebiyatın en önemli isimlerinden biri ve dedektif Hercule Poirot tipinin yaratıcısıdır. Babası Fre

Devamını Oku

Agop Dilaçar

22 Mayıs 1895 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'i bitirdi (1915). İkinci Dünya Savaşında Kafkas ve Güney Cephesinde görev aldı; Almanlara Türkç

Devamını Oku

Ahmed Arif

21 Nisan 1927, Diyarbakır'da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. . Diyarbakır Lisesini bitirdikten sonra AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fa

Devamını Oku

Ahmed Dede Neşâtî

Edirne'de doğdu. 1670'de Edirne Muradiye Mevlevîhanesine şeyh oldu. Edirne'de öldü. Neşâtî Dede, Mevlevîler arasında keramet sahibi olarak bilinir. Ha

Devamını Oku

Ahmed Günbay Yıldız

1941 yılında TOKAT iline bağlı Reşadiye ilçesinin Kızılcaören kasabası'nda dünyaya gelmiştir. Annesi Saniye Hanım, babası Haydar Bey'dir. Yazarın doğd

Devamını Oku

Ahmed İhsan Tokgöz

1868 yılında Erzurum'da doğdu. Şam Askerî Rüşdiyesini (1880), Üsküdar İdadîsini ve Mülkiye Mektebini (1886) bitirdi. Hariciye Tercüme Kaleminde memur

Devamını Oku

Ahmed Remzi Akyürek

1872 yılında Kayseri'de doğdu. Sıbyan mektebini ve rüşdiyeyi bitirdikten sonra özel olarak Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri aldı. 1892'de İstanbul

Devamını Oku

Ahmed Sinan Çelebi Bîhiştî

İstanbul'da doğdu. II. Bayezid tarafından yetiştirildi. Sancak beyliğine tayin edildi. Sonra saraydan ayrılıp Herat'a kaçtı. Hüseyin Baykara ve Ali Ş

Devamını Oku

Ahmed-İ Dâî

Germiyanlı olarak bilinir. Kütahya'da bir süre kadılık yaptı. Sonra Emir Süleyman'ın himayesine girdi. Çengnâme adlı ünlü eserini 1406'da Emir Süleyma

Devamını Oku

Ahmedî

1334 yılında doğduğu sanılıyor. Asıl adı İbrahim, lâkabı ise Tâceddin'dir. Germiyanlı veya Sivaslı olduğuna dair rivayetler vardır. Mısır'da Şeyh Ekme

Devamını Oku

Ahmet Ada

20 Mayıs 1947 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Ceyhan'da okudu. Ceyhan Lisesinde okurken öğrenimini yarıda bırakmak zorunda

Devamını Oku

Ahmet Altan

Ahmet Hüsrev Altan, 2 Mart 1950’de Ankara’da doğdu. Gazeteci yazar Çetin Altan’ın iki oğlundan biridir. Robert Kolej’de ve Ankara Koleji’nde eğitim gö

Devamını Oku

Ahmet Altümsek

1915 yılında Aydın'da doğdu. İlk öğrenimini Söke'de yaptı. İzmir Öğretmen Okulunda orta öğrenimini tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi

Devamını Oku

Ahmet An

1950, Lefkoşe doğumlu. 1975'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Almanya'nın Leipzig kendinde çocuk doktoru unvanını aldı. 1982'den

Devamını Oku

Ahmet Arpad

Ahmet Arpad 1942 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Alman ve Avusturya okullarında tamamlayan Arpad İstanbul Üniversitesi'ndeki Alman Dili E

Devamını Oku

Ahmet Ateş

1917 yılında Birecik'in Ağcaköy'ünde doğdu. İlk tahsilini Maraş'ta, orta tahsilini Konya'da yaptı. Yüksek Öğretmen Okuluna bağlı olarak 1939'da Edebi

Devamını Oku

Ahmet Atillâ Şentürk

24 Eylül 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 50. Yıl Yeşilköy Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1980). 1983'te m

Devamını Oku

Ahmet Bican Ercilasun

(1943- ): Yazar, ilim adamı. İzmir'de doğdu. ilk ve orta öğrenimini İzmir'de yaptı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1

Devamını Oku

Ahmet Büke

19 Haziran 1970'te Manisa'nın Gördes ilçesinde doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden me

Devamını Oku

Ahmet Caferoğlu

17 Nisan 1899 yılında Azerbaycan-Gence'de doğdu. Ortaokulu Semerkand'da, liseyi Gence'de okudu (1916). Kiev Yüksek Ticaret Okuluna üç sene devam etti.

Devamını Oku

Ahmet Can

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 1950 yılında Sivas ili Şarkışla ilçesinde doğdu.1974 yılında İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesind

Devamını Oku

Ahmet Cemal

1942 yılında doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede asistanlık yaptı. İstanbul Avu

Devamını Oku

Ahmet Cemil Akıncı

1914 yılında Akka'da doğdu. 1929'da Kuleli Askerî Lisesini, Harbiye ve Topçu Okulunu bitirdi (1934). 1960' ta albay rütbesiyle ordudan emekli oldu. 1

Devamını Oku

Ahmet Cevat Emre

1877 yılında Girit'te doğdu. Harbiye Mektebinde okurken Fizan'a sürüldü (1895). Orada Hâtıra gazetesini çıkardı (1897). Sonra Fransa'ya kaçtı ve 1908'

Devamını Oku

Ahmet Demirel

1957'de Trabzon'da doğdu. Orta öğrenimini 1976'da Darüşşafaka Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1980'de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi S

Devamını Oku

Ahmet Efe

1955 yılında Kayseri'de doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesini ve Ankara İktisadî Ticarî İlimler Akademisini bitirdi (1979). Diyanet İşleri Başkanlığında

Devamını Oku

Ahmet Erhan

1958 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve ilkgençliği Mersin ve Adana'da geçti. Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü, uzun yıllar Türkçe öğretmenliğ

Devamını Oku

Ahmet Fakih

Anadolu'da, çoğu XIII. yüzyılda yaşamış bazı mutasavvıf ve şairlerin taşıdıkları ortak ad ve mahlâstır. En az beş kişi bu adla bilinmekte ve bunlar bi

Devamını Oku

Ahmet Günbaş

30 Ocak 1953 yılında İzmir'de doğdu.İlk ve orta öğrenimini İzmir'de yaptı. Ege Üniver-sitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi (1976). 1973'ten iti

Devamını Oku

Ahmet Güneştekin

2 Aralık 1966'da Batman'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Bir süre sonra akademiyi bıraktı, lisans eğitimini sonra

Devamını Oku

Ahmet Güntan

21 Mayıs 1955 yılında İzmir'de doğdu. ilköğrenimini İzmir Güzelyalı Müdafa-i Hukuk İlkokulu'nda, ortaöğrenimini İzmir Bornova Maarif Koleji'nde tamaml

Devamını Oku

Ahmet Hakan Coşkun

1967 yılında Yozgat'ta doğdu. Gazeteci ve televizyoncudur. Babasının memuriyeti dolayısıyla çocukluğu, Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde

Devamını Oku

Ahmet Hamdi Akseki

3. Diyanet İşleri Başkanıdır.Yazdığı değerli eserleri ve yaptığı hizmetleri ile yüzyılımızın İslam alimleri arasında önemli bir yeri olan Ahmet Hamdi

Devamını Oku

Ahmet Hamdi Tanpınar

(23 Haziran 1901 - 24 Ocak 1962): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Babası Hüseyin Fikri Efendi kadı idi. İlk ve orta öğrenimini babasının görev yaptığı

Devamını Oku

Ahmet Haşim

(1887 - 4 Haziran 1933): Şair, yazar. Bağdat'ta doğdu. Mutasarrıf Ârif Hikmet Bey'in oğludur. 1896'da İstanbul'a geldi. Özel Türkçe dersleri aldı ve N

Devamını Oku

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

1870 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Yahya Sezai Efendi tasavvufî şiirler yazan divan sahibi bir kişi idi. Yedi yaşındayken babasını kaybetti. Ağab

Devamını Oku

Ahmet İhsan Tokgöz

Ahmed İhsan Tokgöz´ün (1868-1942) yirmi beş yıllık zaman dilimini (1888-1914) kapsayan anıları genel tarihe, basın, yayın ve edebiyat tarihlerine ışık

Devamını Oku

Ahmet Kabaklı

1924 yılında Harput'ta doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1948). Diyarbakır

Devamını Oku

Ahmet Kekeç

1961 yılında Malatya'da doğdu. Malatya Atatürk Lisesini bitirdi (1978). Gazi Eğitim Enstitüsüne devam etti. Yazar ve grafiker olarak Millî Gazete, Zam

Devamını Oku

Ahmet Köksal

1920 yılında Kızılkeçili köyünde (Çanakkale) doğdu. Edirne Erkek Öğretmen Okulunu (1939), Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bitirdi (1946). Ort

Devamını Oku

Ahmet Kutsi Tecer

(1901 - 23 Temmuz 1967): Şair, yazar. Kudüs'te doğdu. Babası Duyun-ı Umumiye müdürlerinden Abdurrahman Beydir. İlk öğrenimine Kudüs'ta Fransız Frérler

Devamını Oku

Ahmet Lütfi Kazancı

1936 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesini (1960) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi (1964). Çorum ve Isparta imam hatip lisele

Devamını Oku

Ahmet Mahir Pekşen

17 Ağustos 1956 yılında Sivas-Divriği'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini ilçesinde yaptı. İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitirdi (

Devamını Oku

Ahmet Maranki

Ahmet Maranki 1956 yılında İnebolu'da doğdu. Liseyi İstanbul'da bitiren yazar ilk önce Tütün Eksperleri Yüksek Okulu'nu bitirip 1976 yılında stajını t

Devamını Oku

Ahmet Mercan

13 Mart 1956 tarihinde Bayburt'da doğdu.Bayburt Endüstri Meslek Lisesini bitirdi (1975). İstanbul'da grafikerlik, ajans editörlüğü, Selâm dergisi yazı

Devamını Oku

Ahmet Metin Şahin

11 Ocak 1935 yılında Ağrı'da doğdu. Babası Doğubeyazıt eşrafından Askerhan Ağa, anası soyca şair bir aileye mensup Zehra Hanımdır. İlkokulu Tutak İlk

Devamını Oku

Ahmet Mithat Efendi

1844 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimine Vidin'de ağabeyinin yanında başladı ise de okulu yarıda bırakıp İstanbul'a döndü. Mısır Çarşısında bir

Devamını Oku

Ahmet Muhip Dıranas

(1908 - 21 Haziran 1980): Şair. Yazar. Sinop'un Salı köyünde doğdu. İlkokulu Sinop'ta, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesinde tamamladı. Edebiyat öğre

Devamını Oku

Ahmet Muhtar Tevfikoğlu

1924 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İç hastalıkları mütehassısı olarak çeşitli şehirlerde çalıştı (1954-1984

Devamını Oku

Ahmet Murat

1971 yılında Karaman'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Evli ve bir kızı var. Şiirleri Yedi İklim, Kırklar gibi dergilerde yay

Devamını Oku

Ahmet Naim

1904 İstanbul'da doğdu. Soyadı Çıladır'dır. Eyüpsultan Reşadiye İlkokulunu bitirdikten sonra öğrenimine devam etmedi. Zonguldak Ticaret Odası ve Zong

Devamını Oku

Ahmet Necdet

1933 yılında Bursa-İnegöl' de doğdu. Soyadı "Sözer"dir. İstanbul Çapa Lisesini (1950) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü bitirdi (1954). Öğ

Devamını Oku

Ahmet Nuri İbnürrefik

1874 yılında İstanbul'da doğdu. Soyadı Sekizinci'dir. Galatasaray Sultanîsini bitirdi. Hariciye Nezareti Mektubî Kaleminde ve Karantina İdaresi Muhas

Devamını Oku

Ahmet Oktay

1933 yılında Ankara'da doğdu. Soyadı Börtecene'dir. Liseyi yarım bıraktı (1951). 1961'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Ankara Ekspre

Devamını Oku

Ahmet Özdemir

1948 yılında Sivas-Şarkışla'da doğdu. İlk ve orta okulu Şarkışla'da okudu. İzmir Hava Lisesini (1966), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Devamını Oku

Ahmet Özer

19 Ocak 1946 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesini bitirdi (1964). İzmit'te bir yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Trabzon Fatih Eğitim En

Devamını Oku

Ahmet Paşa

Divan şairi. II. Murad'ın kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi'nin oğludur. Edirne'de doğduğu sanılıyor. Hayatını Bursa'da geçirdiği için "Bursalı" di

Devamını Oku

Ahmet Rasim

(1865 - 21 Eylül 1932): Yazar. İstanbul'da doğdu. Bahaeddin Efendinin oğludur. Annesi tarafından yetiştirildi. İlk tahsiline mahalle mektebinde başlad

Devamını Oku

Ahmet Rasim Küçükusta

9 Ocak 1955'te, Kayseri'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (1979) bitirdi. 1984'de göğüs hastalıkları uzmanı, 1

Devamını Oku

Mehmet (Kemal) Erdoğan

Gerçek adı Mehmet Erdoğan olan ve aynı addaki başka yazarlarla karıştırılmamak için Kemal takma adını kullanan yazar 1959′da İzmir’de doğd

Devamını Oku

Ahmet Refik Altınay

1880 yılında İstanbul'da doğdu. 1898'de Harbiye Mektebini bitirdi. Askerî okullarda coğrafya ve Fransızca hocalığı yaptı. 1908'de Harbiye Mektebinin

Devamını Oku

Ahmet Reşit Rey

1870 yılında İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesini, Mülkiye Mektebinin idadî ve âli (yüksek) kısmını bitirdi (1888). 16 yıl mabeyin kâtipl

Devamını Oku

Ahmet Rıdvan

(XVI. yy.): Şair. Ohrili olduğunu şiirinde söyler. "Tütünsüz" veya "Bîduhan" lâkabıyla anılır. II. Bayezid, Yavuz Selim ve Kanunî devirlerinde yaşamış

Devamını Oku

Ahmet Say

1935 yılında İstanbul’da doğdu. Cumhuriyetin kuruluş dönemi eğitimcilerimizden matematik öğretmeni ve matematik kitapları yazarı Fazıl Say ile f

Devamını Oku

Ahmet Sevgi

15 Mart 1953 yılında Mersin-Mut'a bağlı Sakız köyünde doğdu. Adana İmam Hatip Lisesini (1976) ve Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni (1980) biti

Devamını Oku

Ahmet Sıvacı

10 Nisan 1954 yılında Kayseri 'de doğdu. Endüstri Meslek Lisesi (1973), Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme Bölümü mezunu (1989). Kayseri Belediye Konser

Devamını Oku

Ahmet Şuayb

1876 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Fatih Rüşdiyesi ile Vefa İdadîsinde tamamladı. Hukuk Mektebini bitirdi. Aynı okulda, daha sonra sadra

Devamını Oku

Ahmet Talât Onay

1885 yılında Çankırı'da doğdu. Çankırı ve Kastamonu idadîlerinde okudu. İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesini bitirdi (1910). Kastamonu ve İzmir

Devamını Oku

Ahmet Telli

1946 yılında Çankırı'da doğdu. Orta öğrenimini Hasanoğlan ve Pazarören Öğretmen okullarında tamamladı. Dört yıl köy öğretmenliği yaptı. Ankara Gazi E

Devamını Oku

Ahmet Tevfik Ozan

1953 yılında Harput'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamlayarak, 1971 yılında Hacettepe Üniversitesine kaydoldu. 12 Eylül 1980 önces

Devamını Oku

Ahmet Tufan Şentürk

12 Mayıs 1924 tarihinde Konya-Ermenek'in Esentepe (Lamos) köyünde doğdu. İlkokulu parasız yatılı olarak Ankara ve Ermenek'te, ortaokulu Bilecik'te, l

Devamını Oku

Ahmet Turan Alkan

1954 yılında Sivas'ta doğdu; İlk, orta ve lise eğitimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1972 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi; bu fakült

Devamını Oku

David Hume

26 Nisan 1711\'de Edinburgh\'da doğdu. Edinburgh Üniversitesi’nde tahsilini tamamladı, edebiyat ve hukukla ilgilendi. Kısa bir süre ticaretle uğ

Devamını Oku

Ahmet Uysal

1938 yılında Savaştepe'de doğdu.Savaştepe Köy Enstitüsünü bitirdi. Yozgat'ta dokuz yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitü

Devamını Oku

Ahmet Ümit

1960’ta Gaziantep’te doğdu. 1983’te Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 1985-1986 yıllarında, Moskova’

Devamını Oku

Ahmet Vefik Paşa

(3 Haziran 1823 - 2 Nisan 1891): Yazar. İstanbul'da doğdu. Mühendishane-i Berrî-i Hümayûnun ilk bölümünde öğrenci iken babasının 1834'te Paris'e tayin

Devamını Oku

Ahmet Veske

1961 yılında İstanbul 'da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Üsküdar'da tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ma

Devamını Oku

Ahmet Yaşar Ocak

1946 yılında Yozgat'ta doğdu. İlkokuldan sonra, Yozgat İmam-Hatip Okulu'na girdi. O zamanlar 7 yıl olan bu okulu 1963'te bitirdikten sonra, İstanbul Y

Devamını Oku

Gazneli Sultan Mahmut

2 Kasım 971 tarihinde doğdu. Gazneli Mahmut genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. Babası sağ iken Horasan valiliği görevini yürüttü

Devamını Oku

Melikşah

1054 yılında İsfahan’da doğdu. Babası Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında tahta geçti. Maveraünnehir ile Harzem&#

Devamını Oku

Ahmet Yıldız

25 /07/1978 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra (1984-1995). 19. Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik

Devamını Oku

Ahmet Z. Özdemir

1934 yılında Kayseri'de doğdu. Karayurt İlkokulunu, Pazarören Mimar Sinan Öğretmen Okulunu (156), Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü (1960) biti

Devamını Oku

Ahmethan Yılmaz

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Hukuk mezunu. İstanbul'da yaşıyor. Şiirleri Albatros, Dergâh ve Kaşgar dergilerinde yayımlandı. Karanfilli Dev Amca

Devamını Oku

Aiskhylos

(M.Ö. ? - 456): Eski Yunan şairi. Eleusis'te doğdu. Greklerin en büyük tregedya yazarı kabul edilir. Kardeşi Kynaigeiros'la Pers savaşlarına katıldı.

Devamını Oku

Aka Gündüz

1885 yılında Rumeli, Alasonya kasabasında doğdu. Serez, Selanik ve İstanbul'da tahsil gördü; Galatasaray, Edirne ve Kuleli Askerî idadîlerinde okudu.

Devamını Oku

Akdoğan Özkan

1961 doğumlu. 1982 yılında İTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1984-1989 arasında Sheffield Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalış

Devamını Oku

Akif Beki

Akif Beki, 2 Temmuz 1971'de Bingöl'de doğdu. Yüksek tahsilini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili

Devamını Oku

Akif Kurtuluş

1959 yılında Ankara'da doğdu.İlkokulu Ankara'da okudu. Orta öğrenimini Antal-ya ve Seydişehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bit

Devamını Oku

Âkif Paşa

(1787 - 1845): Şair. Yozgat'ta doğdu. Ayıntabîzade Kadı Mehmed Efendi'nin oğludur. Özel hocalardan ders gördü. Bir süre Yozgat ayanı Cebbârzâde Süleym

Devamını Oku

Akşemseddin

1390 yılında Şam'da doğdu. Asıl adı Şemseddin Mehmed'dir. "Ak Şeyh" diye de bilinir. Tasavvufun kaynaklarından Avârifu'l-Maarif'in yazarı Şeyh Şihabu

Devamını Oku

Alaaddin Korkmaz

1949 yılında Tirebolu'nun İbrahimşah köyünde doğdu. İlk ve orta okulu Espiye'de okudu. Perşembe Öğretmen Okulunu, Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü

Devamını Oku

Alaaddin Soykan

10 Mart 1943 yılında Pınarhisar'da doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İstanbul'da bir Kur'an kursuna devam ederek hafız oldu (1960). Köyünde ve Pınarhisa

Devamını Oku

Alâeddin Ali Çelebi

Filibe'de doğdu. Edirne'de şöhretli hocalardan ders gördü. Şeyh Hamdullah'ın damadı Şeşkalem Şükrullah Halife'nin yanında hat sanatını öğrendi. Edirne

Devamını Oku

Alaeddin Özdenören

20 Mayıs 1940 tarihinde Kahraman Maraş'ta doğdu. Rasim Özdenören'in ikiz kardeşidir. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Tunceli, Malatya ve İstanbul'da tam

Devamını Oku

Ferdinand de Saussure

1857 yılında doğdu. Çağdaş dilbilimin kurucusu İsviçreli dilbilimci, felsefeci. Dilbilimin de dizgelere ya da yapılara yöneliş dönemini başlattı. Saus

Devamını Oku

Albert Camus

7 Kasım 1913'de Cezayir'in Mondovi kasabasında doğdu. Öğrenimi sırasında verem hastalığına yakalandı. Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen, yakalandığ

Devamını Oku

Alberto O. Hirschman

Siyaset bilimci. Öteki eserleri: National Power and the Structure of Foreign Trade (Ulusal Güç ve Dış Ticaretin Yapısı - 1945), The Strategy of Econom

Devamını Oku

Aldous Huxley

1894 yılında Godalming'de doğdu. Oxford Üniversitesinde Eton College'da okudu (1908-1911). Baliol College'i bitirdi (1915). Çeşitli gazetelerde çalışt

Devamını Oku

Aleksandr İsayeviç Soljenitsin

1918 yılında Kuzey Kafkasya'da Kslovodoks'ta doğdu. Rostov'da fizik ve matematik öğrenimi gördükten sonra Moskova'da edebiyat ve felsefe kurslarını t

Devamını Oku

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

6 Haziran 1799'da Moskova'da doğdu. 1811'de, imparatorluk lisesi olan ve Fransızca eğitim veren Tsarskoye Selo'ya girdi. Fransız şiirinin etkisinde ka

Devamını Oku

Alev Alatlı

(1944 - ): Yazar. İzmir'de doğdu. Musahipzade Celal annesinin büyük amcasıdır. Ortaokulu Ankara'da, liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askerî ateşe ola

Devamını Oku

Alev Coşkun

Alev Coşkun, 1936 yılında Ödemiş'te doğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Alev Coşkun İzmir Atatürk Lisesi'ni ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. New

Devamını Oku

Alexander İsayeviç Solschenizyn

11 Aralık 1918'de çKislovvodsk şehrinde doğdu. Rostov üniversitesinde matematik, fizik ve tarih okudu. 1941 yılından itibaren Sovyet ordusunda topçu

Devamını Oku

Galip Sertel

16 Ağustos 1942 yılı,Bulgaristanın Silistre ili Bistra(Akpınar) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Bezmer(Abdullah)köyünde tamamladı. 1960 yı

Devamını Oku

Alexander McCall Smith

Zimbabwe'de doğup büyümüş olan ünlü yazar, okumak için İskoçya'ya gelmiş. Botswana'daki kriminal hukuk konusunda çalışmalar yapmış. Daha sonra Afrika'

Devamını Oku

Alexandre Dumas

Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, père'in gayrimeşru oğlu olarak Paris'te doğdu. Annesinin Marie-Catherine Labay isimli bir kadın terzisiydi. 1831 y

Devamını Oku

Alexei Panshin

1940'ta ABD'de doğdu. Yalnızca roman ve öykü yazarı olarak değil, editör ve bilimkurgu eleştirmeni olarak da ün kazanmıştır. İlk ve en önemli romanı E

Devamını Oku

Alfred De Musset

11 Aralık 1810 tarihinde Paris'te doğdu. IV. Henri Lisesinde okudu. Edebiyatçı bir çevrede yetişti. 1830'da ilk şiir kitabı Contes d'Espagne et d'lta

Devamını Oku

Ali Akay

Ali Akay, Paris'te Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilimi okudu. Türklerde Devletçi İktidarın Oluşumu adlı tezini 1986'da savundu. M.S.Ü. Sosyoloji Bölü

Devamını Oku

Ali Akbaş

1942 yılında Kahraman Maraş-Elbistan'ın Maraba (Çatova) köyünde doğdu. Liseyi Kahraman Maraş'ta okudu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Devamını Oku

Ali Asker Barut

1964 yılında Tunceli'de doğdu.İlkokulu Elazığ'da okudu. Ortaokul ikinci sınıfta okurken, ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı (1979). Ortaokulu Anad

Devamını Oku

Ali Ayçil

1969 tarihinde Erzincan'da doğdu. İlk ve örta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bö

Devamını Oku

Ali Bayramoğlu

1956 Gelibolu doğumlu.1973 yılında İskenderun Lisesi'ni bitirdi. 1979 yılında Grenoble Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde lisans eğitimini tamamladı. İsta

Devamını Oku

Ali Berat Alptekin

1953 yılında Silifke'de doğdu. Erzurum A.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1977). Silifke Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1

Devamını Oku

Ali Birinci

(25 Ağustos 1947- ): Yazar, araştırmacı. Sakarya-Hendek'e bağlı Balıklı Şeyh köyünde doğdu. İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hen

Devamını Oku

Ali Budak

1959 yılında Gediz'de doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1981). Bir süre özel bir lisede öğretmenlik yaptı. 1982

Devamını Oku

Ali Canib Yöntem

1887 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Selanik'de yaptı. Selanik Mekteb-i Hukukunu son sınıfta bıraktı. Selanik'de yayımlanan Genç K

Devamını Oku

Ali Cem Vatantürk

1970'de Kahraman Maraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, Lise öğrenimini Bursa'da, yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Çalışmalarını At

Devamını Oku

Ali Cengizkan

29 Ekim 1954 yılında Ankara'da doğdu. Babasının görevi nedeniyle bir süre Kıbrıs'ta bulundu (1958-62). Ortaokul ve liseyi Ankara Kole-ji'nde okudu (1

Devamını Oku

Ali Çapan

1948 yılında Gaziantep'te doğdu.Nizip Ortaokulu ve Maliye Okulunu bitirdi (1966). Gaziantep Defterdarlığında memurluk yaptı. Ekin (Gaziantep) isimli

Devamını Oku

Ali Çolak

1965 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta tahsilini doğduğu yerde yaptı. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine girdi. Burayı bitirmeden İzmir

Devamını Oku

Ali Ekecik

19 Eylül 1959 yılında Aksaray'da doğdu. Zafer İlkokulu (1970), Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi (1976) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi (198

Devamını Oku

Ali Ekrem Bolayır

1867 yılında İstanbul'da doğdu. Rodos ve Sakız adalarında özel öğretmenlerden ders gördü. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Yirmi yaşlarında ike

Devamını Oku

Ali Emirî

1857 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır ve Mardin'de okudu. Arapça ve Farsça öğrendi. Telgrafçı iken 1878'de Abidin Paşa'nın yanına müsevvid ola

Devamını Oku

Ali Emre

1968 yılında Kastamonu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu'da tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Devamını Oku

Ali Erkan Kavaklı

1952 yılında Konya'da doğdu. Asıl adı Ali Erkan'dır. Konya Erkek Lisesini ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesini bitirdi (1976). Hatay 1976-1977), Divriği (1979

Devamını Oku

Ali Eşref Turan

1947'de Sandıklı'da doğan Ali Eşref Turan; lisans derecesini Robert Kolej İktisat Bölümü'nden aldı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültes

Devamını Oku

Ali Ferruh

1865 yılında İstanbul'da doğdu. Mülkiye Mektebinin ilk üç sınıfını okuduktan sonra (1882) Paris'e gitti; iki yıl Siyasal Bilgiler Okuluna devam etti.

Devamını Oku

Ali Göçer

1956 yılında Gaziantep'te doğdu.İlkokulu İslahiye'de okudu. K. Maraş İmam Hatip Okulu (1973) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesini bit

Devamını Oku

Ali Güner

1 Şubat 1955'te Iğdır'da doğdu. Eğitimci ve iş adamıdır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. 1980-1984 yılları ar

Devamını Oku

Ali Günvar

1953 yılında İzmir'de doğdu. İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi (1978). Üç sayı süren Üç Çiçek dergisinin kurucularındandı (1983). 1986'da arkadaşları

Devamını Oku

Ali Haydar

1836 yılında Mihaliç'te doğdu. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa amcası, Yeni Osmanlılar Cemiyetinin kurucularından Mehmed Bey kardeşidir. Özel öğrenim gördü

Devamını Oku

Ali Haydar Haksal

16 Mayıs 1951 yılında Kiğı-Bingöl'de doğdu. Elazığ İmam-Hatip Lisesini (1975) ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi (1979). Özel işind

Devamını Oku

Ali Hikmet Eren

1972 yılında Çankırı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünden mezun oldu (1993). Tarım Bakanlığında bir süre gıda ko

Devamını Oku

Ali İhsan Kolcu

1961 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İyidere, Rize ve Trabzon'da gördü. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bi

Devamını Oku

Ali İhsan Yitik

1962 yılında Denizli-Tavas'ta doğdu. İlköğrenimini doğum yeri olan Baharlar köyünde, orta öğrenimini ise, Tavas'ta tamamladı. Eylül-l980'de Ankara Üni

Devamını Oku

Ali İzzet Özkan

1902 yılında Sivas-Şarkışla'nın Höyük köyünde doğdu. Kurtluş Savaşında Antep'te savaştı. Sazıyla bütün yurdu dolaştı. Asıl adı Ali İzzet Özkan olan âş

Devamını Oku

Ali Karaavcı

1942 yılında Erzurum-Narman'da doğdu. Erzurum Lisesini bitirdi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Adap Fars Filolojisinde bir süre okudu. Sonra Erzurum Atatürk

Devamını Oku

Ali Kemal

1867 yılında İstanbul'da doğdu. Süleymaniye Camiinde cami derslerini takip etti. Mülkiye Mektebine girdi (1882). Burada 1886'da arkadaşlarıyla Gülşen

Devamını Oku

Ali Kemal Meram

1914 yılında İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesini bitirdi. Gazetecilik ve öğretmenlik yaptı. 16 Şubat 1993 yılında öldü.İlk şiiri Yolların Se

Devamını Oku

Ali Koçak

1961 yılında Ankara'da doğdu. ODTÜ İstatistik Bölümü'nde öğrenim gördü. Buradaki öğrenciliği sırasında ODTÜ Tiyatro Topluluğu'nda çalıştı, Harold Pint

Devamını Oku

Ali Mümtaz Arolat

(23 Temmuz 1897 - 4 Eylül 1967): Şair. İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanîsinde okurken gönüllü olarak Birinci Dünya Savaşına katıldı. Savaştan son

Devamını Oku

Ali Naili Erdem

17 Şubat 1927 yılında İzmir'de doğdu. A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1951). 1961'de İzmir milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Sanayi, Çalışma ve Mill

Devamını Oku

Ali Nar

1938 yılında Sarıkamış'ın İssu köyünde doğdu. Erzurum İmam Hatip Lisesini ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi (1964). Diyarbakır, Erzincan,

Devamını Oku

Hastings Banda

Hastings Kamuzu Banda, 15 Şubat 1989’de, Malavi’nin Kasungu şehrinde doğdu. Köy okulunu yarıda bırakıp Mtunthama’ya, anneannesinin evine taşındı. Eğit

Devamını Oku

Ali Nusret

1872 yılında doğdu. Mühendishane-i Berrî'yi 1891'de istihkâm mülâzımı olarak bitirdi. Askerî okullarda, Mercan ve Vefa liselerinde, İstanbul Erkek M

Devamını Oku

Ali Nüzhet Göksel

1897 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır Sultanîsini bitirdi. Diyarbakır Lisesinde, İstanbul Vefa ve İtalyan liselerinde öğretmenlik yaptı. 1961

Devamını Oku

Ali Osman Atak

1919 yılında Artvin'e bağlı Ardanuç'un Naldöken köyünde doğdu. İlk ve orta tahsilini Artvin ve Erzurum'da tamamladı. Fındıklı ve Ardanuç'ta öğretmenli

Devamını Oku

Ali Poyrazoğlu

Ali Poyrazoğlu, (d. 1943, .Fatsa).Sinema ve tiyatro oyuncusu, yazarı ve yönetmeni. Ali Poyrazoğlu oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları

Devamını Oku

Ali Püsküllüoğlu

1935 yılında Kadirli'de doğdu. Mersin Lisesinde öğrenimini yarım bıraktı. İstanbul'da Çevre Yayınevini kurdu. Türk Dil Kurumunda Yayın ve Tanıtma Kol

Devamını Oku

Ali Rıdvan Bülbül

1935 yılında Konya'da doğdu. Ankara'da Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Konya'da Yeni Meram gazetesinin sahipliğini ve müdürlü

Devamını Oku

Ali Rıza Arıcan

1977 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yazmaya olan merakı Tayland'a öğretm

Devamını Oku

Ali Rıza Ertan

1944 yılında Aydın'da doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1967). Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı.

Devamını Oku

Ali Rıza Seyfi

1879 yılında İstanbul'da doğdu. Soyadı Seyfioğlu'dur. Kasımpaşa Bahriye Rüşdiyesini bitirdi. Deniz subayı olarak Osmanlı Devletini değişik bölgelerin

Devamını Oku

Ali Sali

1960 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Dursunbey'de tamamladı. ODTÜ, Hacettepe ve AÜ AÖF'de üniversite öğrenciliği yapmaya çalıştı. 1

Devamını Oku

Ali Selahaddin Yiğitoğlu

1877 yılında İstanbul'da doğdu.Maarif Nezareti kâtiplerinden Hüseyin Hüsnü Beyin oğludur. Sultanahmet Mahalle Mektebini, Kadırga Rüşdiyesini, Mekteb-

Devamını Oku

Ali Seydî

1870 yılında Erzincan'da doğdu. Askerî Rüşdiyeyi ve Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdi. Osmanlı Tarihi Encümeni üyesi seçildi. Trabzon milletvekilliği yaptı

Devamını Oku

Ali Suavi

1839 yılında İstanbul'da doğdu. Davud Paşa Rüşdiyesini bitirdikten sonra Bab-ı Seraskerîde Dersaadet Yoklama Kalemine girdi. Bu sırada cami derslerine

Devamını Oku

Ali Suha Delilbaşı

1887 yılında İstanbul'da doğdu. İki yaşına basmadan babasını kaybetti. İlk ve orta tahsilini İstanbul ve Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul'da T

Devamını Oku

Ali Sürmeli

1959 yılında Bingöl'de doğdu. Beş yaşından beri sinemaya tutkun olan Ali Sürmeli, kaçıp kaçıp sinemaya gider en çok da Yılmaz Güney'in filmlerini seve

Devamını Oku

Ali Şîr Nevâî

(Herat, 9 Şubat 1441 - Herat, 3 Ocak 1501) Âlimlerimiz, Alişir Nevâî'yi; Homer, Dante, Nizamî, Sa'dî, Şekspir, Balzak, Tolstoy ve Tagor gibi bü

Devamını Oku

Ali Ulvi Elöve

(1881-15 Ağustos 1975): Şair, dilci. Selanik'te doğdu. Bir süre Selanik İdadîsinde okudu; Selanik Darulmuallimîn-i İdadîsini bitirdi. Tesalya Golos Te

Devamını Oku

Ali Ulvi Kurucu

(1920 – 3 Şubat 2002): Şair. Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Kur'ân-ı Kerîm'i hıfzetti. Ailesiyle birlikte Medine'ye göçtü (1

Devamını Oku

Ali Vecdi Bingöl

1887 yılında Eğin'de doğdu. Arapgir ve Eğin (Kemaliye)'de orta tahsilini tamamladı. Babası Hafız Vahdi Efendiden Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul Da

Devamını Oku

Ali Yaman

1968'de Ankara'da doğdu. İstanbul'da başladığı İlkokulu ve Ortaokulu Erzincan'da, lise öğrenimini ise İstanbul'da bitirdi. 1993'te Uludağ Üniversites

Devamını Oku

Ali Yüce

Doğumu: 1928, Hisarcık / Yayladağı Okula geç başladı. 1951'de Düziçi Köy Enstitüsünü bitirdi. Hatay köy ve ilçelerinde ilkokul öğretmenliği yaparken İ

Devamını Oku

Alighieri Dante

(1265 - Eylül 1321): İtalyan şair. Floransa'da doğdu. İyi bir eğitim gördü. Siyasî çalışmalarda bulundu; önemli görevler aldı. Floransa'da iktidar el

Devamını Oku

Alim Kahraman

(1956 - ): Yazar. Manisa- Kula'nın Börtlüce köyünde doğdu. Manisa Lisesini ve İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1978).

Devamını Oku

Alişan Satılmış

(1962 - ): Şair, yazar. Konya'nın Yunak ilçesinde doğdu. Ailesi Dersim sürgünüdür. Akşehir Lisesinde okurken siyasî sebeplerle hapse girdi. Liseyi hap

Devamını Oku

Aliye Yılmaz

1968'de Amasya Gümüşhacıköy'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Merzifonda tamamladı. 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, J

Devamını Oku

Allen Rosenshine

Allen Rosenshine, 1985'te dünyanın en büyük reklam şirketlerinden BBDO'nun CEO'su oldu. Ertesi yıl, şirketinin bağlı olduğu Omnicom grubu, "Time" derg

Devamını Oku

Ally Carter

Oklohama Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi'ni bitiren Ally Carter ilkgençlik için yazmaya Seni Sevdiğimi Söyleseydim Öldürmek Zorunda Kalırdım ile

Devamını Oku

Alpay

Müzikal kariyerine 1960'lı yıllarda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneyselmüzikler yaptı. Birçok Fransız ve İtalyan şarkısı seslendirdi. "Ey

Devamını Oku

Alpay Kabacalı

(1942 - ): Yazar. Antalya' da doğdu. Antalya Lisesini bitirdi (1960). İ.Ü. Hukuk Fakültesinde okudu. Çeşitli dergi ve gazetelerde deneme ve incelemele

Devamını Oku

Alper Akdeniz

02 Aralık 1979 da Mersin'in Anamur ilçesinde doğdu. İlköğretimini Mersin'de tamamladı. İçel Atatürk Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Donanımı Bölümü'n

Devamını Oku

Alper Aksoy

1955 yılında Afyon- Emirdağ'ın Adayazı köyünde doğdu. Emirdağ Lisesini ve Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi. Çeşitli illerde öğre

Devamını Oku

Alphonse Daudet

(13 Mayıs 1840 - 16 Aralık 1897): Fransız yazar. Nimes'te doğdu. Düzenli bir eğitim görmedi. Bir süre Alois Kolejinde öğretmenlik yaptıktan sonra Pari

Devamını Oku

Alphonse de Lamartine

(1790 - 1869): Fransız şairi. Mâcon'da doğdu. Balley'de Cizvit kolejinde okudu. 1814'te muhafız alayında bir yıl görev yaptı. 1820'da İngiliz Marianne

Devamını Oku

Alphonso Lingis

Naturalizm akımının temsilcisidir. Sapho, Değirmenimden Mektuplar eserleriyle ünlüdür. Ayrıca Jack diye ünlü bir dünya klasiği vardır. İyi bir eğitim

Devamını Oku

Altan Deliorman

25 Haziran 1935 tarihinde İstanbul'da doğdu. Gazeteci-yazar Necmettin Deliorman'ın oğludur. Haydarpaşa Lisesini bitirdi (1955). Bir süre İ.Ü.. Hukuk F

Devamını Oku

Altay Suroy Recepoğlu

24 Eylül 1949 tarihinde Kosova'da doğdu.İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde yaptı. Hukuk Fakültesi (1971) mezunu. Gazeteci olarak Tan gazetesinde

Devamını Oku

Amélie Nothomb

1966'da Brüksel'de doğdu. Yazarlar, diplomatlar, siyasetçiler yetiştirmiş ünlü bir Belçikalı aileden gelen A. Nothomb, çocukluğunu ve ilk gençliğini d

Devamını Oku

Amil Çelebioğlu

(20 Nisan 1934 - 2 Temmuz 1990): Yazar, araştırmacı. Karaman'da doğdu. Küçük yaşta iken ailesi İstanbul'a yerleşti. İstanbul Erkek Lisesini ve İ.Ü. Ed

Devamını Oku

Amin Maalouf

Amin Maalouf 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı; 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organ

Devamını Oku

Anastasia M. Ashman

Kaliforniya'nın Berkeley kentinde doğdu. Klasik Yunanca, Roma ve Yakındoğu mimarîsi eğitimi aldı. New York, Los Angeles kentlerinin medya ve eğlence d

Devamını Oku

Anatole France

Anatole France (Asıl adıyla Jacques-François-Anatole Thi-bault) 16 Nisan 1844'de bir antikacının ve kitapçının oğlu olarak Paris'de doğdu.Paris'deki ö

Devamını Oku

Anatolie France

(1844 - 1924): Fransız yazar. Paris'te doğdu. Stanislas Kolejini bitirdi. Parnas şairleriyle ilişki kurdu. Bir süre Lemerre Yayınevinde çalıştı. Önce

Devamını Oku

Andelib Mehmed Esad

(1873 - 1902): Şair. İstanbul'da doğdu. Özel öğrenim gördü; Farsça ve Arapça öğrendi. Gazetecilik yaptı; Hazine-i Fünûn, Mekteb ve İrtika dergilerinin

Devamını Oku

Andre Autheman

1923'te doğdu. Hukuk ve Ekonomi eğitimi gördükten sonra, 1947'de Osmanlı Bankası'na girdi. 1948-1958 yılları arasında Osmanlı Bankası'nın Doğu bölgesi

Devamını Oku

Andre Breton

(1896-1966)- Fransız yazar. Sürrealizmin temsilcilerindendir. Tinchebray'da doğdu. Büyükbabasının yanında Saint-Brieuc'te yetişti. Ailesi 1900'da Pari

Devamını Oku

Andre Gide

Andre Gide 22 Kasım 1869'da bir profesörün oğlu olarak doğdu. Sağlık sorunlarından dolayı çocukluğunu ve ilk okul dönemini koyu bir protestan olan ann

Devamını Oku

Andre Malraux

(1901 - 1976): Fransız yazar. Paris'ta doğdu. Bir bankacının oğlu idi. Anne ve babası boşanınca annesi ve anneannesi büyüttü. 17 yaşında lise öğenimin

Devamını Oku

Andre Maurois

(1885 - 9 Eylül 1967): Fransız yazar. Asıl adı Emile Salomon Wilhelm Herzog'dur. Yahudi asıllıdır. Rouen Lisesinde öğrenci iken Alain felsefe hocası i

Devamını Oku

Andrew Morton

Andrew Morton dünyanın en çok bilinen biyografi yazarlarından ve modern dünyanın ünlüleri üzerine en büyük otoritelerden biridir. British Book Awards

Devamını Oku

Andrey Kurkov

1961 yılında St. Petersburg'da doğdu. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte kiev'e taşındı. Kiev Yabancı Diller Okulu'ndan mezun olduktan sonra redaktörlük v

Devamını Oku

Andy McDermott

Andy McDermott Halifax, Batı Yorkshire'da doğdu. Halen Bournemouth'da yaşamaktadır. Gazeteci ve dergi editörü olarak verdiği birçok eserin yanı sıra,

Devamını Oku

Anıl Meriçelli

1 Aralık 1937 tarihinde Milâs'ta doğdu. Asıl adı Anıl Boduroğlu'dur. Erenköy İlkokulu ve İstanbul Robert Kolej Kimya Bölümünü bitirdi (1957). İngil

Devamını Oku

Julia Kristeva

1941 yılında Bulgaristan\'da doğdu. Fransız felsefeci, ruhçözümcü ve dilbilimci. Julia Kristeva, Paris’e 1966 yılında öğrenci olarak geldi. Daha

Devamını Oku

Anna Kavan

(Helen Woods), 1901'de Fransa, Cannes'da doğdu. Çocukluğu Avrupa ve California'da geçti. Yazmaya ilk kocası Donald Ferguson'la birlikte yaşadığı Burma

Devamını Oku

Anne Rice

İlk adı 'Howard Allen O'Brien'dir. Katolik bir İrlanda asıllı ailenin ikinci kızı olarak dünyaya gelmiştir. Anne ismini, okula gittiğinde adını söylem

Devamını Oku

Anthony D. Smith

1933'de doğdu. İngiltereli sosyolog, milliyetçilik üzerine çalıştı. 'Milliyetçilik sosyolojisi'nin 1970'lerden sonraki en önemli yazarlarındandır. Lon

Devamını Oku

Anton Çehov

(1860 - 2 Temmuz 1904): Rus hikâye ve oyun yazarı. Taganrog'da doğdu. Moskova Tıp Fakültesini bitirdi. Kısa bir süre doktorluk yaptıktan sonra kendisi

Devamını Oku

Antonio Muñoz Molina

1956 yılında, Endülüs bölgesindeki Úbeda'da doğdu. Granada Üniversitesinde sanat tarihi, Madrid'de gazetecilik okudu. Yazmaya 1980'lerde başladı. 1984

Devamını Oku

Antonio Tabucchi

1943 Pisa doğumludur. Modern İtalyan edebiyatının en ‘Avrupalı' yazarlarından biri ve aynı zamanda filolog olan Tabucchi'nin ilgi alanı oldukça geniş

Devamını Oku

Aras Ören

1939 yılında İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve dramaturg olarak İstanbul sahnelerinde çalıştı (1959-1969). 1969'da Almanya'ya gitti. Almanca yayınlanan şii

Devamını Oku

Ârif Ay

(1953 - ): Şair. Niğde'de doğdu. İlk ve orta okulu Ankara'da okudu. Bir süre A.Ü. İlâhiyat ve Erzurum Atatürk üniversitesi İlahiyat fakültelerine deva

Devamını Oku

Arif Coşkun

1 Mart 1928'de Hatay'da doğdu.Antalya Lisesinde okurken öğrenimini yarıda bırakarak hayatını kazanmak zorunda kaldı. Defne Hidro Elektrik Birliğinde

Devamını Oku

Arif Damar

(23 Temmuz 1925 - ): Şair. Çanakkale-Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünde doğdu. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. İstanbul Erkek Lisesinde öğr

Devamını Oku

Arif Dülger

15 Ağustos 1963'de Kırklareli'nde doğdu. İlk ve ortaokulu Pınarhisar'da okudu. Devlet Parasız Yatılı Okulları sınavını kazanarak İstanbul İnşaat Tekn

Devamını Oku

Ârif Hikmet Bey

(1786 - 22 Mart 1859): Şair, tezkire yazarı. İstanbul'da doğdu. 1796'da müderris payesi aldı. 1814'te hacca gitti. Kudüs (1816), Mısır (1820) ve Medin

Devamını Oku

Ârif Hikmet Par

(1920 - ): Şair, yazar. Muğla'ya bağlı Kavaklıdere'nin Mesevli köyünde doğdu. İstanbul İlköğretmen Okulunu (1941), Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölü

Devamını Oku

Arif Nihat Asya

Millî edebiyat akımının Cumhuriyet'ten sonra yetiştirdiği en güçlü temsilcisi olan Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 tarihinde İstanbul'un Çatalca ilçesin

Devamını Oku

Ârif Süleyman

(? - 1769): Şair. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Süleyman'dır. Ârif mâhlasını kullanmıştır. Divan kâtipliği, Silâhtar kâtipliği, süvari mukabeleciliği ve

Devamını Oku

Arife Kalender

1954 yılında, Malatya – Arguvan kazasına bağlı Ermişli köyünde doğdu. İlk ve Ortaöğreniminin büyük bölümünü Malatya'da tamamladı. Daha sonra Fenerbahç

Devamını Oku

Aristophanes

(M.Ö. 450-385): Eski Yunan komedi yazarı. Siyasî ve kabare tiyatrolarının öncüsü kabul edilir. Halk tabakaları arasında çatışmaları konu edinen ince y

Devamını Oku

Aristoteles

(M.Ö. 384 - 322): Eski Yunan filozofu. Stagira'da (Makedonya) doğdu, 18 yaşındayken Atina'ya giderek Eflatun'un Akademiasında okudu. Daha sonra bu oku

Devamını Oku

Armağan Çağlayan

8 Nisan 1966'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişk

Devamını Oku

Armand Mattelart

Fransa'da Rennes II. Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Öteki yapıtları: İletişim Kuramları Tarihi (Histoire des théories de la communication), İletişim

Devamını Oku

Arslan Kaynardağ

(1923 - ): Yazar, şair. Yemen'de doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi (1948). Bir süre mütercimlik yaptı. 1962'de İstanbul Sahhafla

Devamını Oku

Arslan Tekin

(1953 - ) Yazar, gazeteci. Yozgat'ın Yerköy kazasında doğdu. Ortaokulu ve liseyi ilçesinde, üniversiteyi A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde tamam

Devamını Oku

Arthur Miller

(1915 - 10 Şubat 2005): ABD'li yazar. New York'un Harlem mahallesinde dünyaya geldi. Yahudi asıllıdır. Babası Avusturya-Macaristan'dan ABD'ye göçtü. A

Devamını Oku

Arthur Phillips

Arthur Phillips ABD'nin Minneapolis kentinde doğdu. Harvard'da ve Berkelee School of Music'de eğitim gördü. Aktörlük, caz müzisyenliği, metin yazarlığ

Devamını Oku

Arthur Rimbaud

(1854 - 1891): Fransız şair. Charleville'de doğdu. Annesi tarafından yetiştirildi. Küçük yaşta üç defa Paris'e kaçtı, her defasında tekrar evine gönde

Devamını Oku

Arzu Çağlan

4 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahariye İlkokulu ve Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu'ndan mezun

Devamını Oku

Âsaf Halet Çelebi

(27 Aralık 1907 - 15 Ekim 1958): Şair. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali Âsaf'tır. Özel dersler aldı. Galatasaray Sultanîsinde okudu. Babası Mehmed Said

Devamını Oku

Asım Bezirci

(1927 - 2 Temmuz 1993): Yazar. Erzincan'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1950). Özel şirketlerde muhasebe se

Devamını Oku

Asım Güzelbey

1951'de Gaziantep'te doğdu. Lise öğrenimini 1968'de tamamladıktan sonra, 1974 yılındaTıp Fakültesini bitirdi. 1974-1978 yıllarında ortopedi ihtisasını

Devamını Oku

Asım Karaömerlioğlu

1966'da Ankara'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirdi. Yüksek lisans çalı

Devamını Oku

Asım Öztürk

15 Kasım 1950, Selendi , Manisa'da doğdu. İlk ve ortaokulu Selendi'de bitirdi. Manisa Lisesinde başladığı lise öğrenimini Salihli Lisesinde tamamladı

Devamını Oku

Giovanni Gentile

1875yılında doğdu. Gentile "edimci idealizm" kavra­mı ile Hegel'in etkisin de kaldı. Çeşitli üniversitelerde görev yaptıktan sonra 1917'de Roma

Devamını Oku

Aslı Erdoğan

1967 ylında İstanbul'da doğdu. Bilgisayar mühendisliği ve fizik okudu, yüksek lisansını CERN'de (Avrupa Yüksek Enerji Fiziği Laboratuarı) hazırladı.

Devamını Oku

Aslı Güngör

26 Ekim 1977'de İstanbul'da doğdu. Lisede okuduğu yıllarda, arkadaşlarıyla birlikte 'Phoenix'adlı bir grup kurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat

Devamını Oku

Asuman Tümer

17 Nisan 1955'te Adapazarı'nda doğdu. Orta öğrenimini Adapazarı'nda, yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. Uzun y

Devamını Oku

Âşık Âgâhî

Doğumu: 1874, Kılıççı / Şarkışla Ölümü: 1917, Şarkışla Asıl adı Veli'dir. Babası Hamza Kâhyadır. Babası-nın ölümüne kadar çiftçilikle uğraştı. Babası

Devamını Oku

Âşık Çelebi

(1520 - 1572): Tezkireci, şair. Prizren'de doğdu. Asıl adı Pîr Mehmed'dir. Devrin ünlü bilginlerinden ders gördü. İlmiye sınıfına mensup dedesi ve bab

Devamını Oku

Âşık Dertli

(1772 - 1846): Halk şairi. Asıl adı İbrahim'dir. Gerede'nin Şahnalar (Reşadiye) köyünde doğdu. Babasının ölümünden sonra bir müddet çobanlık, çiftçili

Devamını Oku

Âşık Kul Gazi

(1934 - ): Saz şairi. Sivas-Şarkışla'ya bağlı Tuzla köylünde doğdu. Asıl adı Abdülgazi Kurt'tur. İlkokulu Konya'da, ortaokulu Kayseri ve İzmir Buca'da

Devamını Oku

Âşık Ömer

(?- 1707): Halk şairi. Konya'nın Gözleve köyünde doğduğu söylenir. Karaman'da bir müddet ders gördükten sonra askere gitti. Savaşlara katıldı. İstanbu

Devamını Oku

Âşık Paşa

(1272 – 3 Kasım 1332): Şair. Kırşehir yöresinde Arapkir'de doğdu. Babası Muhlis Paşa, Baba İlyas'ın oğludur. Şeyh İlyas da denilen Baba İlyas Horasan'

Devamını Oku

Âşık Şenlik

(1853 - 1912): Saz şairi. Kars- Çıldır'a bağlı Suhara köyünde doğdu. "Çıldırlı Âşık Şenlik" diye de anılır. Çocuk yaşta saz çalıp şiir söyledi. Doğu A

Devamını Oku

Âşıkpaşazâde

(1392 - 1484?): Tarih yazarı. Amasya'nın Elvan Çelebi köyünde doğdu. Tam adı Derviş Ahmed b. Yahya b. Selman b. Âşık Paşa'dır. Âşıkpaşazâde veya Dervi

Devamını Oku

Âşık Veysel

(1894 - 21 Mart 1973): Saz şairi. Soyadı Şatıroğlu'dur. Sivas'a bağlı Şarkışla'nın Sivrialan köyünde doğdu. Yedi yaşında iken çiçek hastalığından kör

Devamını Oku

Aşkın Güngör

Aşkın Güngör (d. 1972, İstanbul) Türk yazar. Yayıncılık yaşamı 1990 yılında Alfa Yayınları'nda başladı. 1994 yılında Necattin Sinanç tarafından kurula

Devamını Oku

Aşkın Nur Yengi

3 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğdu. Ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında çello öğrencisi olarak başladı, 1981 yılında ortaöğreni

Devamını Oku

Ataol Behramoğlu

(1942 - ): Şair. Çatalca'da doğdu. A.Ü. DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1966). İsmet Özel'le Halkın Dostları (1970-1971), kardeşi Nihat B

Devamını Oku

Atasoy Müftüoğlu

1942 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve daha bir çok müslüman yazar ve şairin kuşatıcı bi

Devamını Oku

Atilla Birkiye

(29 Mayıs 1955 - ): Yazar. İstanbul'da doğdu. Bakırköy Lisesini (1974) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü (1983) bitirdi. Yayınevlerinde reda

Devamını Oku

Atilla Er

17 Aralık 1956, Manisa'nın Salihli ilçesinde doğdu.Salihli Endüstri Meslek Lisesini bitirdi (1976). İzmir DSİ II. Bölge Müdürlüğünde çalışıyor. Git

Devamını Oku

Atilla Özkırımlı

(1942 - 22 Ocak 2005): Yazar. Konya'da doğdu. Orta öğrenime Adana'da başladı. Maraş Lisesini (1960), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö

Devamını Oku

Atilla Sandıklı

1957 yılında İzmir'de doğdu.1976 yılında (İzmir) Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kara Harp Okuluna girdi. Sırasıyla Kara Harp Okulu, Kara Ha

Devamını Oku

Atilla Turgay

Kanada Toronto Üniversitesi'nde öğretim üyesi, aynı kentteki Scarborough Hastanesi'nin başhekimi, aynı hastanenin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuk

Devamını Oku

Attila İlhan

1925 Yılnda İzmir-Menemen'de doğdu. Sinema sanatçısı Çolpan İlhan'ın ağabeyidir. İlk öğrenimi İzmir Karşıyaka İlkokulunda gördü. İzmir Atatürk Lisesin

Devamını Oku

Avlonyalı Ekrem Bey

Avlonyalı ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca Arnavutluk'taki egemenliğini sürdürmek için 'işbirliği' yaptığı büyük ailelerden biri. 1

Devamını Oku

Avnî (Fâtih Sultan Mehmed)

(1431 - 1481): Divan şairi. Edirne'de doğdu. Sultan II. Murad'ın oğludur. Çok iyi eğitim gördü. 1451'de Osmanlı Sultanı oldu. Anadolu'nun siyasî birli

Devamını Oku

Avnî (Yenişehirli)

( 1826 veya 1827 - 7 Ekim 1883) : Divan şairi. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Yenişehir'de (Larisa) doğdu. Babası kethüdalıklarda bulunan Sıd

Devamını Oku

Avni Dökmeci

Doğumu: 1919, Ankara Ölümü: 17 Ocak 1992 İstanbul Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu. Ankara Hukuk Fakültesine girdi. Geçim sıkıntısı

Devamını Oku

Avni Givda

(1909 - 13 Nisan 1976): Yazar. Lüleburgaz'da doğdu. Bursa Lisesini ve A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1932). Hâkimlik, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi ü

Devamını Oku

Avram Galanti

(1874-1961): Dilci, tarihçi. Bodrum'da doğdu. Yahudi asıllıdır. İstanbul Darulfunûnunda profesör idi. İki dönem Niğde milletvekilliği yaptı. Dil ve ta

Devamını Oku

Aydın Arıt

(1928 - 2003): Yazar. Yazar Fikret Arıt amcasıdır. İstanbul Robert Kolejinde öğrenimini yarım bıraktı. Amerika'ya gitti. İki yıl denizlerde dolaştı. D

Devamını Oku

Aydın Oy

(23 Haziran 1937 - 9 Aralık 1997): Yazar, folklorcu. Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Çapa Öğretmen Okulunu (1954), Çapa Eğitim Enstitüsünü (1956), İ.Ü. Ed

Devamını Oku

Aydın Öztürk

Doğumu: 1955, Tunceli Orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Erzurum AÜ İşletme Fakültesini bitiremeden ayrılmak zorunda kaldı. 1983'te siyasal nedenler

Devamını Oku

Aydil Erol

(25 Mayıs 1938- ): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. 1974 yılında gazeteciliğe başladı. Yeni İstanbul'da köşe yazarlığı (1974), Tercüman'da musahhihlik

Devamını Oku

Aydin Hatipoğlu

(11 Aralık 1940 - ): Şair, yazar. Urfa'da doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesini bitirdi (1961). İ. Ü. Hukuk Fakültesinde ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosy

Devamını Oku

Ayhan Aktar

Ayhan Aktar 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nden 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra, İngiltere'de Canterbury

Devamını Oku

Ayhan Aydın

1950 Trabzon doğumludur. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü mezunudur.Denizli, Konya, Giresun ve Beşik-düzü'nde Öğretmenlik ve Yön

Devamını Oku

Ayhan Bozkurt

Doğumu: 1971, Amasya Şiirleri 1990'dan bu yana Şiir-lik, Şiir Ok'u, Gösteri, Öküz, Göçebe, Atika, Yeni Biçem gibi dergi-lerde yayımlandı. Yine Hişt ve

Devamını Oku

Ayhan Geçgin

Ayhan Geçgin 1970 İstanbul doğumlu. ODTÜ Felsefe bölümünü bitirdi. İlk kitabı Kenarda 2003'te yayımlandı. İstanbul'da yaşıyor.

Devamını Oku

Ayhan Hünalp

(1927 - ): Şair, yazar. Bitlis'te doğdu. Babası subaydı. Ankara Atatürk Lisesini, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü

Devamını Oku

Ayhan İnal

Doğumu: 16 Ağustos 1931, Akdağmadeni Ankara Ticaret Lisesini bitirdi (1952). Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Dış Pazarla-ma Müdürü olara

Devamını Oku

Ayhan Kırdar

(1936 – 31 Ocak 1999): Şair. Aydın'da doğdu. İlkokulu Bağdat'ta, ortaokulu İzmir'de, liseyi İstanbul'da tamamladı. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisini

Devamını Oku

Ayhan Kurt

Doğumu: 1971, İstanbul Vefa Lisesini bitirdi. MÜ Hukuk Fakültesi ve İÜ Felsefe Bölümünü bitirmeden ayrıldı. Musahhihlik, yayın sekreterliği ve editör

Devamını Oku

Ayhan Sarıismailoğlu

(1932 - ): Yazar. Konya'da doğdu. A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1953). Askerî hâkim olarak Sarıkamış, İstanbul ve İskenderun'da çalıştı.Hikâyeleri 1

Devamını Oku

Ayla Ağabegüm

(1940 - ): Yazar. Bilecik'te doğdu. İlk ve orta okulu doğduğu yerde, liseyi Elazığ'da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede

Devamını Oku

Ayla Çınaroğlu

1939 yılında Ankara'da doğdu. 1961 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Grafik Sanatlar Bölümünü bitirdi, grafiker olarak çalıştı.1972 yılından bu

Devamını Oku

Ayla Kutlu

(15 Ağustos 1938 - ): Yazar. Antakya'da doğdu. Antakya Lisesini (1956), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi (1960). İçişleri Bakanlığında ve Eme

Devamını Oku

Ayla Oral

25 Aralık 1938 tarihine İstanbul'da doğdu. Kandilli Kız Lisesini bitirdi. Kanada'ya gitti. To-ronto Üniversitesi Psikoloji Bölümüne devam etti. Ka-nad

Devamını Oku

Aylin Pira

Aylin Pira İzmir Amerikan Lisesi ve Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanı

Devamını Oku

Aysel Gürmen

1956 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini, 1963-1974 yılları arasında, zaman zaman sıcak, zaman zaman soğuk savaşın hüküm sürdüğü Kıbrıs'ta

Devamını Oku

Ayşe Böhürler

1963 Ürgüp doğumlu. Orta öğrenimini Erenköy Kız Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu. Çeşitl

Devamını Oku

Ayşenur Kurtoğlu

1962 yılında Sivas\'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptıktan sonra İstan

Devamını Oku

Ayşe Buğra

Yüksek öğrenimini Kanada'da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğret

Devamını Oku

Ayşe Emre

1970 yılında Balıkesir Havran'da doğdu. 1987 yılında Robert Kolej'i bitirdi. 1990 yılında Glasgow ve Kuopio Üniversitelerinde, 1991 yılında Dundee Nin

Devamını Oku

Ayşe Göktürk Tunceroğlu

1958 yılında İzmir-Ödemiş'te doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1959). Arifiye

Devamını Oku

Ayşe Kilimci

(1954 - ): Yazar. İzmir'de doğdu. İzmir kız Lisesini ve Ankara Sosyal Hizmetler Akademisini bitirdi. Mersin Çocuk Bakımevinde sosyal hizmetler uzmanı

Devamını Oku

Ayşe Kulin

7 Eylül 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Çeşitli gazetelerde muhabirlik ve editörlük yaptı. Televizyon rek

Devamını Oku

Ayşe Özmen

1956 yılında doğdu. İstanbul'da yaşıyor. Sen Gülerken ilk kitabı. Sen Gülerken, 2002Yazarla Söyleşiler "Tacizi hatırlamak" İpek Çalışlar, Cumhuriyet

Devamını Oku

Ayşegül Devecioğlu

Ayşegül Devecioğlu 1956 doğumlu. İstanbul'da yaşıyor. 1977 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden öğrenimini tamamlayamadan ayrıldı. 1986'dan son

Devamını Oku

Ayşenur İslam

16 Ocak 1958 tarihinde İstanbul-Üsküdar'da doğdu. TED Ankara Kolejini, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1

Devamını Oku

Aytekin Yılmaz

Aytekin Yılmaz 1967'de Diyarbakır, Ergani, Ortayazıköyü'nde doğdu. Ortaokulu bitirdi. Siyasi faaliyetleri nedeniyle 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Devamını Oku

Ayten Mutlu

Doğumu: 6 Ekim 1952, BandırmaOrta öğrenimini Bandırma'da yaptı. Bandırma Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakül-tesini bitirdi (1975). 1

Devamını Oku

Aytunç Altındal

Doğumu: 12 Ocak 1945, Bakırköy / İstanbul İlkokulu İstanbul'da, ortaokulu Diyarbakır'da (1956) bitirdi. Haydarpaşa, Kabataş ve Pendik lisele-rinde oku

Devamını Oku

Aytül Akal

Ben Kimim: 1952 yılında, İzmir'de doğup büyüdüm. 1971 yılında İzmir Amerikan Kız Koleji'ni bitirdim. 1999'da uzaktan eğitimle Washington International

Devamını Oku

Azer Yaran

Doğumu: 1949, Fatsa / Ordu Ordu Lisesi ve AÜ DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1971). Ankara Radyosu Korosunda, Novosti Haber Ajansı'nda ça

Devamını Oku

Aziz Ali Efendi

(? - 2 Ekim 1798): Şair, yazar. Girit-Kandiye doğdu. Girit Defterdarı Tahmisçi Mehmed Efendinin oğludur. Kandiye'de tahsil gördü. Sonra İstanbul'a gel

Devamını Oku

Aziz Mahmud Hüdâî

(1541- 1628): Mutasavvıf şair, âlim. Koçhisar'da doğdu. İstanbul'da Molla Nasırzâde'nin derslerine devam etti. Hocası Edirne Sultan Selim Medresesine

Devamını Oku

Aziz Nesin

(1915 - 6 Temmuz 1995): Yazar. İstanbul Heybeliada'da doğdu. Asıl adı Mehmet Nusret'tir. Vefa Ortaokulunda, Davutpaşa Ortaokulunda, Çengelköy Askerî O

Devamını Oku

Aziz Üstel

1946'da Ankara'da doğdu. California Üniversitesi'nde iletişim okudu. 1970 yılında TRT dizileri çevirmenliği ile televizyonculuk ile tanıştı. TRT'de'Ge

Devamını Oku

Azmi Güleç

(1924 - 1979): Şair. İstanbul'da doğdu. Ziraat Fakültesini bitirdi. Ziraat Bakanlığında, Tarım ve Köy İşleri bakanlığında çalıştı.Şiirleri Okun, Aras,

Devamını Oku

Azmîzâde Hâletî

(1570 - 30 Mart 1631): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Müderrislikte, Şam, Kahire, Bursa, Edirne kadılığında bulundu. 1623'te Si

Devamını Oku

Azra Erhat

(6 Haziran 1915 - 6 Eylül 1982): Yazar. İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Belçika'da tamamladı. 1939'da A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini

Devamını Oku

Babur Şah

(1483 - 1530): Hükümdar, şair. Fergana'da doğdu. Hindistan'da Müslüman Türk devletinin kurucusudur. Timur'un torunlarından Ömer Şeyh Mirza'nın büyük o

Devamını Oku

Bağdatlı Ruhî

(?-1605): Divan şairi. Bağdat'ta doğdu. Asıl adı Osman'dır. Babasının Bağdat'a beylerbeyi tayin edilen Ayas Paşa'nın adamı olduğu ve Anadolu'dan geldi

Devamını Oku

Baha Dürder

(8 Şubat 1912 - 17 Temmuz 1983): Yazar. İstanbul'da doğdu. İstanbul İlköğretmen Okulunu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi (1938)

Devamını Oku

Baha Tevfik

(1884-1914): Yazar, gazeteci. İzmir İdadîsini ve Mülkiye Mektebini bitirdi (1907). Meşrutiyetten sonra gazetecilik yaptı, Teceddüd-i İlmî ve Felsefî K

Devamını Oku

Baha Vefa Karatay

(2 Ekim 1916- 6 Ocak 1998): Şair, yazar. Konya'da doğdu. Kuleli Askerî Lisesini, Kara Harp Okulunu (1939) ve Harp Akademisini (1948) bitirdi. Bern, Os

Devamını Oku

Bahaeddin Özkişi

(19 Haziran 1928 - 10 Kasım 1975): Yazar. İstanbul'da doğdu. Karagümrük Ortaokulunu (Ahmet Rasim Ortaokulu), Sultanahmet Sanat Enstitüsünü bitirdi (19

Devamını Oku

Abdullah Bin Muhammet et-Teaşi

Sudanlı Mehdi\'nin halifesi (Darfur 1850\'ye doğru- Kordofan 1899). 1885\'e kadar Mehdi\'nin bütün savaşlarına katılan Abdullah Bin Muhammet et-Teaşi,

Devamını Oku

Bahaî Mehmed

(1601? - 1654): Divan şairi, şeyhülislâm. İstanbul'da doğdu. Ünlü tarihçi, şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi'nin torunudur. İlim ve kültür muhitinde ye

Devamını Oku

Bahattin Karakoç

1930 ylında Elbistan'ın Ekinözü (Celâ) köyünde doğdu. Abdurrahim Karakoç ve Ertuğrul Karakoç'un ağabeyidir. Adana Düziçi Köy Enstitüsüne üç yıl devam

Devamını Oku

Bahtiyar Vahabzade

Doğumu: 1925, Şeki / Nuha / Azerbaycan Tam adı Vahabzade Behtiyar Mahmudoğlu'dur. Babası oduncuydu. Ailesinin 1934'te Bakü'ye göç etmesi sebebiyle ort

Devamını Oku

Bâkî

(1526 - 7 Nisan 1600): Şair. İstanbul'da doğdu. Divan şiirinin zirvelerindendir. Babası Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendidir. Çocukken camide

Devamını Oku

Bâki Ayhan T.

Doğumu: 1969, Adana Yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Mar-mara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Budal

Devamını Oku

Bâki Suha Ediboğlu

(1915 - 15 Eylül 1972): Şair. Antalya'da doğdu. İstanbul Hayriye Lisesini bitirdi (1936). Tan, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı (1934-1940).

Devamını Oku

Bâki Süha Ediboğlu

(1915 - 15 Eylül 1972): Şair. Antalya'da doğdu. İstanbul Hayriye Lisesini bitirdi (1936). Tan, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı (1934-1940).

Devamını Oku

Balçiçek Pamir

17 Haziran 1973'te İstanbul'da doğdu. Sunucu ve gazetecidir. Yirmi yedi yaşında Sabah gazetesinde yazmaya başladı. Sabah gazetesinden Habertürk TV'ye

Devamını Oku

Banu Avar

Gazetecilik hayatına Süreç dergisinde başladı. Günaydın, Vatan, Dünya, Politika gibi gazetelerde muhabir olarak çalıştı ve birçok dizi yazıya imza att

Devamını Oku

Barbaros Baykara

(1933 - 1976): Gazeteci, yazar. İstanbul'da doğdu. İstanbul Gazetecilik Okulunu bitirdi (1954). Çeşitli gazetelerde ve Anadolu Ajansında çalıştı. Günl

Devamını Oku

Barbey D'Aurevilly

Sosi Dolanoğlu, "Barbey D'Aurevilly Üzerine", s. 149-154Monarşiye, geçmişin hatırasına sıkı sıkıya bağlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Barbe

Devamını Oku

Barış Müstecaplıoğlu

Barış Müstecaplıoğlu 1977'de Kocaeli'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okudu. 2002-2005 yılları arasında, Türkiye'nin ilk fantas

Devamını Oku

Barış Pirhasan

Doğumu: 1951, İstanbul Ankara Fen Lisesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. İki yıl okuduktan sonra tıp öğrenimini

Devamını Oku

Baron De Tott

François Baron de Tott, Türkiye'ye iltica eden, daha sonra Bercsenyi hafif süvari tümeniyle Fransa'ya giden ve orada baronluğa yükseltilen bir Macar a

Devamını Oku

Basiretçi Ali Efendi

(1845-1910): Gazeteci, yazar. İstanbul'da doğdu. Basiret adıyla yayınladığı gazetesiyle tanınır. 1869-1878 yıllarında yayınını sürdüren Basiret'te dev

Devamını Oku

Baskın Oran

1945 İzmir doğumlu. Saint Joseph ve İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra 68'de bitirdiği Mülkiye'de 12 Mart döneminde bir kere, 12 Eylül döneminde üç kere

Devamını Oku

Basri Gocul

(1910 - 9 Ocak 1976): Şair. Çorlu'da doğdu. Edirne Ziraat Okulunu bitirdi. Öğretmenlik, Niğde ve Bursa'da müze müdürlüğü yaptı. 1969'da öğretmenlik ya

Devamını Oku

Basri İmece

Doğumu: 1924, Kastamonu Ölümü: 1977, AnkaraEdebiyat öğretmeni Ali Faik İmece'nin oğludur. Annesi Behiye Hanımdır. İzmir Ege Lisesini bitirdikten sonr

Devamını Oku

Başak Karlıdağ

Kadıköy Anadolu Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi, Marmara Üniversitesi'nde İşletme sertifika programını tamamladı. Türki

Devamını Oku

Başar Sabuncu

1943 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdi (1961). Ankara ve İstanbul tiyatrolarında, Ankara Radyosu Tiyatro Bölümünde, İst

Devamını Oku

Bayazıt Erdem

(18 Aralık 1939 - ): Şair. Kahraman Maraş'ta doğdu. Maraş Lisesini (1959) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (197

Devamını Oku

Bayburtlu Ahmet Celâlî

(1850 - 1915): Âşık. Bayburt'un Demirözü'ne bağlı Ozansu (Tahzını) köyünde doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Dayılarının yanında büyüdü. 14 yaşınd

Devamını Oku

Bayburtlu Zihni

(1800? - 1859): Halk şairi. Bayburt'ta doğdu. Asıl adı Mehmet Emin'dir. Erzurum ve Trabzon medreselerinde okudu. 1815'te İstanbul'a geldi. Devlet büyü

Devamını Oku

Bayram Balcı

Orta Asya'da Türk misyonerleri konusunda siyaset bilimi doktorası yaptı. Fransız Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü'nde Kafkasya ve Karadeniz araştırma

Devamını Oku

Hulusi Akar

1972 yılında Kara Harp Okulundan ve 1973 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1980 yıllarında çeşitli birliklerde ve Kara Harp Okulunda Takım Bö

Devamını Oku

Bayram İbrahim

Doğumu: 1947, Prizren / Makedonya İlk ve ortaokulu doğup büyüdüğü kentte tamam-ladı. Prizren Öğretmen Okulunun Türkçe öğrenim gören ilk kuşak öğrencil

Devamını Oku

Bedii Faik Akın

(1921- ): Gazeteci, yazar. Bandırma'da doğdu. Kabataş Lisesi'ni ve İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1945'te gazeteciliğe başladı. Tasvir, Tan, Milliy

Devamını Oku

Said Nursi

1878’de, Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde doğdu. Babası, yörede sufi olarak tanınan Mirza Bey, annesi ise Nuriye Hanım’dır. Ağabeyi Abdullah’ın

Devamını Oku

Bilal İnci

29 Eylül 1936’da, Adana’da doğdu. İzmit Lisesi’ni yarıda bıraktı. 1960 ila 1966 arasında Almanya’da yaşadı. 1966’da, “Altın Çocuk” filmiyle sinema oyu

Devamını Oku

Bedrettin Aykın

Doğumu: 20 Ekim 1936, Niksar / Tokat İlkokulu Niksar'da okudu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi (1954) ve Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesini (1957) b

Devamını Oku

Bedrettin Cömert

(27 Eylül 1940 - 11 Temmuz 1978): Yazar. Vezirköprü'de doğdu. Ortaokul üçüncü sınıftan sonra liseyi Sivas Lisesinde okudu. Devlet bursunu kazanarak İt

Devamını Oku

Bedrettin Tuncel

(1910 - 19 Mart 1980): Yazar. Tirebolu'da doğdu. İstanbul'da Galatasaray Lisesini, Fransa'da Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edeb

Devamını Oku

Bedri Rahmi Eyuboğlu

(1913 - 21 Eylül 1975): Şair, yazar, ressam. Görele'de doğdu. Trabzon milletvekillerinden Rahmi Eyuboğlu'nun oğlu, Sabahattin Eyuboğlu'nun kardeşidir.

Devamını Oku

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Doğumu: 1911, Görele/Trabzon Ölümü: 21 Eylül 1975, İstanbul İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da yaptı. Öğrencilik yıllarında resim öğretmeni Zeki Kocam

Devamını Oku

Behçet Aysan

Doğumu: 1949, Ankara Ölümü: 2 Temmuz 1993, Sivas Selimiye Askerî Ortaokulu ve Kuleli Askerî Lisesini bitirdi. (1960-67). AÜ Tıp Fakültesine girdi. Siy

Devamını Oku

Behçet Çelik

1968'de Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990'da mezun oldu. İlk hikâyesi 1987'de Varlık'ta yayımlandı. 1989'da Akademi Kitab

Devamını Oku

Behçet Kemal Çağlar

(23 Temmuz 1908 - 24 Ekim 1969): Şair. Erzincan'da doğdu. Zonguldak Yüksek Maden Mektebini bitirdi (1929). Fransa'da staj gördükten sonra İktisat Baka

Devamını Oku

Behçet Necatigil

(16 Nisan 1916-13 Aralık 1979): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Soyadı Gönül'dü; 1951'de mahkeme kararıyla değiştirerek Necatigil soyadını aldı. Önce

Devamını Oku

Behiç Duygulu

(1933 - 2 Nisan 1985): Yazar. İzmir-Ödemiş'te doğdu. Dışarıdan Aydın Lisesini bitirdi (1961). Ödemiş'te Duygulu Kitabevinin sahibi idi (1950). Sonra İ

Devamını Oku

Behzat Uygur

1963'de Adana'da doğdu. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 1996 yılında 'Bir Aşkın Bittiği Yer', 2001 yılında 'Her Şey Oğlum İçin', 2002 yılında 'Ye

Devamını Oku

Bejan Matur

1968'de Maraş'ın Pazarcık ilçesi, Maksutuşağı köyünde doğdu. Ortaokul ve liseyi Antep'te okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk şi

Devamını Oku

Bekir Büyükarkın

(1921 - 6 Temmuz 1998): Yazar. İstanbul'da doğdu. Tam adı Bekir Sıdkı Büyükarkın'dır. Vefa Lisesini (1939) ve Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu (1942)

Devamını Oku

Bekir Oğuzbaşaran

(1 Eylül 1946 - ): Yazar. Kayseri'de doğdu. Kayseri Akşam Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesini bitirdi (1975). Kayseri ve Develi liselerinde öğretmenli

Devamını Oku

Bekir Sıtkı Erdoğan

(9 Eylül 1926 - ): Şair. Karaman'da doğdu. İlk ve orta okulu Karaman'da okudu. Kuleli Askerî Lisesini (1946) ve Kara Harp Okulunu bitirdi (1948). Anka

Devamını Oku

Bekir Sıtkı Kunt

(1905 - 8 Mart 1959): Hikâyeci. Antakya'da doğdu. Antakya Lisesini (1923), İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesine yazıldı. Bu arada Vakit gazetesin

Devamını Oku

Ben Hills

Ben Hills, Avustralya'nın tanınmış araştırmacı gazetecilerinden ve en deneyimli yabancı muhabirlerinden biridir Otuz yılı aşkın bir süredir, Fairfax g

Devamını Oku

Bendeniz

25 Temmuz 1973'te doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan sanatçı, lise öğreniminin ardından yükseköğrenim için İsviçre'ye gitti. 1993 yılında ilk a

Devamını Oku

Benedictus Spinoza

Benedictus (Baruch) Spinoza (16324677)Bir tüccar ailesinin oğlu olarak doğdu. Eğitimine bir Yahudi erkek okulunda başladı. Yunanca ve Latince öğrendi,

Devamını Oku

Berat Günçıkan

1959'da Balıkesir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nde okudu. Gazeteciliğe Eskişehir'de yerel gazetele

Devamını Oku

Beren Saat

26 Şubat 1984’te, Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Başkent Üniversitesi’nde İşletme okumaya başladı. Bu dönemde Türkiye'nin Yıldızları y

Devamını Oku

Bergamalı Kadri

(XVI. yüzyıl): Müyessiretü'l-Ulûm adlı Anadolu sahasında yazılmış ilk Türkçe gramer kitabının müellifidir. Bergama'da doğduğunu ve İstanbul'a giderek

Devamını Oku

Bergüzar Korel

27 Ağustos 1982’de İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu Tanju Korel ile Hülya Darcan’ın kızıdır. Yıldız Koleji’ne gitti. Profesyonel kulüplerde voleybol oyn

Devamını Oku

Berin Taşan

(9 Kasım 1928 - ): Şair. Amasya-Merzifon'da doğdu. Tam adı Nizamettin Berin Taşan'dır. Babası Merzifon Tarihi yazarı Aziz Taşan'dır. Samsun Lisesini (

Devamını Oku

Berksan

30 Mayıs 1979'da Ankara'da doğdu. Müziğe ilkokul üçüncü sınıfta başladı. Ankara Radyo Evi'nin açtığı sınavı kazanarak Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'n

Devamını Oku

Berna Moran

(23 Ocak 1922-31 Ekim 1993): Yazar. İstanbul'da doğdu. Peyami Safa'nın amcası Ali Kami Akyüz'ün oğludur. İngiliz High School Robert Kolej, Drüşşafaka

Devamını Oku

Berrin Karakaş

1975 yılında Konya'da doğan yazarın çocukluğu babasının memuriyeti sebebiyle Anadolu yollarında geçti. Aile 1982'de İstanbul'a geldi ve başladı 'büyük

Devamını Oku

Bertolt Brecht

(1898 - 1956): Alman oyun yazarı, şair. Augusburg'da doğdu. Yahudi asıllıdır. Tıp öğrenimini yarıda bıraktı. Birinci Dünya Savaşında Augusburg Askerî

Devamını Oku

Bertrand Russell

Bertrand Russell (Asıl adıyla Bertrand Arthur VVilliam Russell) 18 Mayıs 1872'de soylu bir ailenin oğlu olarak Trellek'de doğdu. Üç yaşında yetim kalm

Devamını Oku

Besim Atalay

1882 yılında Uşak'ta doğdu. Medrese tahsili gördü. İzmir'de yayınlanan Ahenk gazetesinde ilk şiirleri çıktı. 1906'da İstanbul'a geldi. Şehzade Camiind

Devamını Oku

Besim F. Dellaloğlu

Besim F. Dellaloğlu, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1984'te Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1991'de Boğaziçi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Ulusla

Devamını Oku

Bestami Yazgan

Doğumu: 1955, Osmaniye Toprakkale Dağıstan İlkokulu, Osmaniye İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü

Devamını Oku

Beşir Ayvazoğlu

(11 Şubat 1953 - ): Yazar, şair. Sivas-Zara'da doğdu. Asıl adı Beşir Ayvaz'dır. Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi (1975). Çeşitli lisel

Devamını Oku

Beşir Fuad

(1852-1887): Yazar. İstanbul'da doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi (1873). Sultan Abdülaziz'in yaverliğini yaptı (1873-1876). Gönüllü olarak Girit isyan

Devamını Oku

Beşir Göğüş

(1915 – 17 Ağustos 1999): Yazar, dilci. Gazi Antep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Gazi Antep Öğretmen Okulunu (1933) ve Gazi Eği

Devamını Oku

Betül Tarıman

Doğumu: 7 Eylül 1962, Keşan / Edirne Bingöl Yenişehir İlkokulu, Konya Atatürk Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi

Devamını Oku

Beydaba

M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış olan ünlü Hint yazarı Beydeba'nın hayatı hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Beydebanın asıl adı etrafında çeşitli söylen

Devamını Oku

Bilal Erbil

Devamını Oku

Bilge Ercilasun

1945 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Kız Lisesini ve İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Erzurum Lisesinde ve Ankara

Devamını Oku

Bilge Karasu

(1930- 14 Temmuz 1995): Yazar. İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Rockfeller Vakfının bursuyla ABD'de kaldı (1962-19

Devamını Oku

Bilgin Adalı

11 Aralık 1944'te Safranbolu'da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda, radyo ve televizyon programcılığı konusunda öğr

Devamını Oku

Bilsen Başaran

Doğumu: 13 Mayıs 1954, Erzurum Eskişehir Eğitim Fakültesini bitirdi (1971). Silifke, Erzurum ve İstanbul okullarında Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olar

Devamını Oku

Binnaz Toprak

Binnaz Toprak 1942 yılında Sivas'ta doğdu. Hunter College of the City University of New York'tan lisans, City University of New York Graduate Center'd

Devamını Oku

Birhan Keskin

Birhan Keskin 1963 yılında Kırklareli'nde doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. İlk şiirini 1984 y

Devamını Oku

Birol Emil

(1 Ocak 1938 - ): Yazar, araştırmacı. İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini ve İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1

Devamını Oku

Björnstjerne Bjönson

Björnstjerne Björnson 8 Aralıkl832'de Norveç'in kuzeyin¬deki Kvikne'de bir papazın oğlu olarak dünyaya geldi. Oslo'¬da sürdürdüğü üniversite öğrenimin

Devamını Oku

Blaise Pascal

Blaise Pascal, (d. 19 Haziran 1623 – ö. 19 Ağustos 1662). Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür. En bilinen temel eseri Düşünceler'dir. Daha 16 yaşı

Devamını Oku

Blay Whitby

BLAY WHITBY Yirmi yıldan fazla zamandır yapay zekâ üzerine çalışmalar yapan Blay Whitby, araştırmalarında özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ahlâ

Devamını Oku

Blue Balliett

Blue Balliett, New York kentinde büyümüş, Brown Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri müzelere olan sevgisi ve esra

Devamını Oku

Bob Nelson

Devamını Oku

Boris Leonidowitsch Pasternak

Boris Leonidovvitsch Pasternak 10 Şubat 1890'da Tolstoy'un arkadaşı olan sanat profesörü ressam baba Leonid ve piyanist anne Rosa Kaufmann'ın oğlu ola

Devamını Oku

Boris Vian

(10 Mart 1920 - 23 Haziran 1959) Fransız yazar, müzisyen, şair ve eleştirmen. Vernon Sullivan takma adıyla da yazdı.10 Mart 1920'de Paris yakınlarında

Devamını Oku

Brian W. Aldiss

1925'te İngiltere'de doğdu. İlk romanı Yıldız Gemisi'ni (Starship, ya da ilk adıyla "Non-Stop") 1958'de yazdı. Çağdaşı ve yakın dostu J. G. Ballard il

Devamını Oku

Brigitte Aubert

1956'da Cannes'da doğan Aubert halen aynı şehirde ailesinden devraldığı bir sinema işletmektedir. Romanların dışında sinema ve televizyon dizileri içi

Devamını Oku

Brunoina Barry

Massachusetts'te doğan ve büyüyen Brunoia Barry, New Hempshire Üniversitesi'nde edebiyat ve yaratıcı yazarlık eğitimi aldı. İçindeki tiyatro sevgisi o

Devamını Oku

Buhari-Müslim

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Hadis-i Şerifleri'nin büyük bir çoğunluğu 'Kütübü Sitte' olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Sahih-i Buhari. Yazar

Devamını Oku

Buket Uzuner

Romancı, hikâyeci ve gezi yazarı Buket Uzuner (1955, Ankara) Hacettepe Üniversitesi, (Norveç) Bergen Üniversitesi, (ABD) Michigan Üniversitesi'nde biy

Devamını Oku

Bulut Aras

15 Ocak 1953'te Denizli'de doğdu. Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1976'da T

Devamını Oku

Burcu Güneş

12 Ağustos'ta İzmir'de doğdu. İlk bestesini on iki yaşında yaptı ve ilk sahne deneyimine on üç yaşında babasına vokal yaparak başladı. Babası ile kurd

Devamını Oku

Burhan Arpad

(19 Mayıs 1910 - 3 Aralık 1994): Yazar, mütercim. Mudanya'da doğdu. İbtidaî mektebinden sonra ticaret mektebi ile altı sınıflı numune mektebine devam

Devamını Oku

Burhan Cahit Morkaya

(1882 - 1949): Yazar. İstanbul'da doğdu. Mercan İdadîsini ve Mülkiye Mektebini bitirdi (1912). Yeni Gazete'de yazdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Os

Devamını Oku

Burhan Felek

(1889 - 4 Kasım 1982): Yazar, gazeteci. Üsküdar'da doğdu. İstanbul Mülkiye Mektebini bitirdi (1911). Ticaret Vekâletinde hukuk müşavir muavinliği, lis

Devamını Oku

Burhan Günel

(7 Nisan 1947 - ): Yazar. Antakya'da doğdu. Konya Erkek Lisesini ve Hava Harp Okulunu bitirdi (1967). 1989'da binbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle e

Devamını Oku

Burhaneddin Muz

(1939 - ): Şair. Anamur' da doğdu. A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1961'de Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Büyük elçilik görevlerinde bulund

Devamını Oku

Bursalı Mehmed Tahir

(1861- 1924): Yazar. Bursa'da doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi. Manastır, Üsküp ve Selanik askerî rüşdiyelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Bursa'

Devamını Oku

Bursali Cinânî

(? - 1595): Şair. Bursa'da doğdu. Medresede okudu. Muallimzâde'nin Anadolu kazaskerliği sırasında yanında kâtip olarak bulundu. Kadılık ve müderrislik

Devamını Oku

Bursevî İsmail Hakkı

(Ekim 1653 - 20 Temmuz 1725): Şair, müfessir. Aydos'ta (Bulgaristan) doğdu. Celvetî Şeyhi Osman Fazlı'nın halifesi Ahmed Efendiden Arapça dersi aldı.

Devamını Oku

Bustos Domecq

Eğitimci Bayan Adelma Badoglio'nun hazırladığı tanıtıcı yazıyı sunuyoruz: "Doktor Honorio Bustos Domecq 1893 yılında Santa Fe eyaletinin Pujato

Devamını Oku

Bülent Ecevit

28 Mayıs 1925 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'i bitirdi (1944). A.Ü. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğ

Devamını Oku

Bülent Güldal

Doğumu: 1 Ocak 1954, Ceyhan / Adana İlkokulu Ceyhan'da okudu. Edremit Lisesini bitir-dikten sonra İTİA'daki yüksek öğrenimini tamamladı. 1973'ten itib

Devamını Oku

Bülent Kayabaş

1945'te Eskişehir'de doğdu. Sinema ve tiyatro sanatçısıdır. 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olan Kayabaş, birçok tiyatro oyu

Devamını Oku

Bülent Somay

1956'da İstanbul'da doğdu. 1972'de girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden 1981 yılında, İngiliz Edebiyatı dalında lisansüstü derecesiyle ayrıldı. 1982-83

Devamını Oku

Bünyamin Çoban

(1980 - ): Şair. Çanakkale-Biga'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Ağaköy'de okudu. Biga Mehmet Akif Ersoy Lisesinden mezun oldu (1997). Gazi Üniversitesi

Devamını Oku

Bünyamin K.

Doğumu: 1972, K. Maraş Uludağ Üniversitesi Resim A.S.D.ında okudu. Öğretmenlik yapıyor. Şiirin yanı sıra öykü çalışmaları yapıyor. İlk şiiri 1995'te

Devamını Oku

Cafer Yıldırım

Doğumu: 17 Kasım 1961, Seyitgazi / Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniver-sitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. (1978).

Devamını Oku

Cahit Atay

(1925 - ): Yazar. Çorum'da doğdu. Lise öğrenimini yarım bıraktı. Köy öğretmenliği, meteoroloji müdürlüğü, desinatörlük yaptı. Emekli olunca İzmir'e ye

Devamını Oku

Cahit Beğenç

(1910 – 20 Aralık 1994): Yazar, gazeteci. Muğla-Fethiye'ye bağlı İncirköy'de doğdu. Gazeteci olarak gezdiği yerlerin folklorunu araştırdı. Gezi notlar

Devamını Oku

Cahit Irgat

Doğumu: 21 Mart 1916, Lüleburgaz Ölümü: 5 Haziran 1971, İstanbul Edirne İlkokulu ve Vefa Ortaokulunu bitirdi. Edirne Öğretmen Okulunda okudu. Bir

Devamını Oku

Cahit Koytak

1949 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da yaptı. İÜ Kimya Fakültesinden mezun oldu (1973). Ankara Şeker Fabrikasında kısa bi

Devamını Oku

Cahit Külebi

(10 Ocak 1917 - 20 Haziran 1997): Şair. Zile'nin Çeltek köyünde doğdu. Tam adı Mehmet Cahit Külebi'dir. İlkokulu Niksar'da (1929), liseyi Sivas'ta (1

Devamını Oku

Cahit Obruk

(1921 - 1982): Şair. Kırşehir' de doğdu. Maltepe Askerî Lisesini ve Harp Okulunu (1942) bitirdi. 1956'da kendi isteği ile ordudan ayrıldı. Bir süre An

Devamını Oku

Cahit Öztelli

(1910 - 24 Şubat 1978): Yazar, araştırmacı. Erzincan'da doğdu. Tam adı Hüseyin Cahit Öztelli'dir. Tokat'ta Yeşilırmak İlkokulunu (1924), Gümüşhane Ort

Devamını Oku

Cahit Sıtkı Tarancı

(1910 - 13 Ekim 1956): Şair. Diyarbakır'da doğdu. İlk öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Saint Joseph Lisesinde dört yıl okudukt

Devamını Oku

Cahit Tanyol

1914 yılında Nizip / Gaziantep'te doğdu. Nizip Cumhuriyet İlkokulundan (1926) sonra, Adana Öğretmen Okulunu bitirdi (1931). Yüksek öğrenimini Ankara

Devamını Oku

Cahit Yeşilyurt

Doğumu: 23 Ekim 1952, Kırıkkale Ölümü: 9 Şubat 2004, Kırıkkale İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünden m

Devamını Oku

Cahit Zarifoğlu

1 Temmuz 1940 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl memleketi K. Maraş olan şairin tam adı Abdurrahman Cahit'tir. Babasının memurluğu dolayısıyla ilkokulu S

Devamını Oku

Calixthe Beyala

Hayat : Beyala, 1961'de, on iki çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak, Kamerun'un Duala kentinde doğdu. Annesi ve babasından ayrı büyüyen Beyala'n

Devamını Oku

Camal Kurnaz

(1956 - ): Yazar, araştırmacı. Antalya-Akseki'ye bağlı Taşlıca köyünde doğdu. Aksu İlköğretmen Okulunu (1974) ve Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve E

Devamını Oku

Camilo José Cela

Camilo Jose Cela 11 Mayıs 1916'da İspanya'nın kuzey-batı bölgesi olan Galizya'nın İria Flavia'smda dünyaya geldi. Dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte

Devamını Oku

Can Akengin

(1892 - 31 Ağustos 1942): Şair. Giresun'da doğdu. Trabzon İdadisini yarım bıraktı. İstanbul'a gelerek orta öğrenimini burada tamamladı. Bir yıl Edebiy

Devamını Oku

Can Bahadır Yüce

Can Bahadır, 1981'de Erzurum'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. İlk şiirleri Varlık dergisinde çıktı. Daha sonra çeşitli dergilerde şiirleri y

Devamını Oku

Can Bilgili

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi (1991-1994) Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yard.Doç. Dr. (1994-devam) Medya

Devamını Oku

Can Dündar

16 Haziran 1961 Tarihinde Ankara'da doğdu. Araştırmacı, gazeteci ve belgesel yapımcısı. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirdi. 198

Devamını Oku

Can Yücel

Can Yücel (1926 - 12 Ağustos 1999), dünyaca tanınan modern Türk şairdir. Kullandığı kaba ama samimi dil ile Türk şiirinde farklı bir tarz yaratmıştır.

Devamını Oku

Canan Barlas

1946 İstanbul doğumlu... İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Hürriyet, Politika, Vatan, Güneş, Milliyet, Yeni Yüzyıl gazetelerinde ve Geliş

Devamını Oku

Canan Tan

Canan Tan Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur.Kendisi değişik edebiyat türlerindeki yarışmalarda birçok derece ve öd

Devamını Oku

Carl Mühlman

Türk ordusunda görev alan yaklaşık 500 Alman Subayından biri olan Carl Mühlman, Prusya Süvari Üsteğmeni olarak Türkiye'ye geldi. 1914-1918 arasında, T

Devamını Oku

Carl Spitteler

Carl Spitteler 24 Nisan 1845'de Basel yakınlarındaki Liestal'da bir hakimin oğlu olarak doğdu. Önce tarih okudu, ateist inancına sahip olmasına rağmen

Devamını Oku

Carlo Collodi

1826 yılında, Floransa'da doğdu. Eserlerinde Carlo Collodi ismini kullanan yazrın gerçek adı; Carlo Lorenzini'dir. Babası; aşçı ve uşak olarak çalışma

Devamını Oku

Carmen Laforet

Genç yaşta yazdığı ve 20. yüzyıl İspanyol edebiyatının önemli klasiklerinden sayılan Hiç kitabıyla büyük etki uyandıran Laforet, 1921 yılında Barselon

Devamını Oku

Cavidan Tümerkan

(1922 - ): Şair. İstanbul'da doğdu. Tam adı Fatma Cavidan Tümerkan'dır. İstanbul Erenköy Kız Lisesini (birincilikle), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dil

Devamını Oku

Cavit Ersen

(29 Mart 1921 - 21 Ocak 2003): Yazar, şair. Babası Muallim Ömer Nâzım, annesi Süreyya Hanımdır. Annesi de şairdir. Çocukluğu ve gençliği Adana'da geçt

Devamını Oku

Cavit Orhan Tütengil

(1921 - 7 Aralık 1979): Yazar. İçel-Tarsus'a bağlı Sebit köyünde doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesini (1940), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü

Devamını Oku

Celâl Altıntaş

(25 Ocak 1945 - ): Şair, yazar. Konya-Akşehir'de doğdu. Konya Erkek Lisesini (1965), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini (1971) bitirdi. Konya'da se

Devamını Oku

Celâl Bey Celâlî

(1517 - 1571): Şair. Manastır'da doğdu. Asıl adı Hüseyin'dir. Kanunî devrinde İstanbul'a geldi. Arapça, Farsça öğrendi. Kalenderîlerle birlikte gezdi

Devamını Oku

Celâl Çumralı

Doğumu: 1916, Konya İlkokul ve ortaokulu Tarsus'da okudu. Konya Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi (1939). Mersin ve

Devamını Oku

Celal Esat Arseven

(1875 - 13 Kasım 1971) : Yazar, sanat tarihçisi. İstanbul'da doğdu. Mülkiye Mektebini ve Harbiye Mektebinin zâdegân sınıfını bitirdi. Resme meraklı id

Devamını Oku

Emile Zola

2 Nisan 1840’ta Paris’te, Rue Saint-Joseph caddesindeki on numaralı sıradan bir evde dünyaya geldi. Annesi, Emilie Aurelie Zola, camc

Devamını Oku

Celâl Özcan

(1941 - ): Yazar. Bolu-Mudurnu'nun Gökören köyünde doğdu. İlk ve orta okulu İstanbul Çatalca'da okudu. Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulunu ve İstanbu

Devamını Oku

Celâl Sâhir Erozan

Doğumu: 29 Eylül 1883, İstanbul Ölümü: 16 Kasım 1935, İstanbul Babası Yemen Kumandanı iken ölen İsmail Hakkı Paşa, annesi bir şâir olan Fehime Nezihe

Devamını Oku

Celâl Sılay

(1914 - 7 Eylül 1974): Şair. Bursa'da doğdu. Bursa Işıklar Askeri Lisesi orta kısmını bitirdi (1929). Sonra İstanbul'da özel liselerde okudu. İstiklâl

Devamını Oku

Celâleddin Ezine

(1901 - 6 Ocak 1972): Yazar. İstanbul'da doğdu. Tam adı Mehmet Celâleddin Ezine'dir. Galatasaray Lisesinde ilkokulu okuduktan sonra 13 yaşında Almanya

Devamını Oku

Celalettin Çetin

(27 Mayıs 1928 - ): Yazar, gazeteci. Kağızman'da doğdu. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesini bitirdi (1953). Dünya, Vatan, Tercüman, Akşam, Hürriyet ve

Devamını Oku

Celâlettin Kurt

(1960 - ): Şair. Kahraman Maraş-Elbistan'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elbistan'da tamamladıktan sonra 1980 yılında Eğitim Enstitüsü'nü bitird

Devamını Oku

Celâlzâde Mustafa Çelebi

(Koca Nişancı) (?-1567): Tarih yazarı, şair. Tosya'da doğdu. Tosya'da ve İstanbul'da okudu. 1516'da Pîrî Paşa'nın divan kâtibi oldu. İbrahim Paşa ile

Devamını Oku

Celil Oker

1952'de doğdu. Ortaokulu Talas Amerikan Koleji, liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1

Devamını Oku

Cem Akaş

1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu, 1974'e kadar orada kaldı. Anaokuluna sınavla girdi, başarıyla bitirdi, ilkokul birin sonunu görmeden Türk

Devamını Oku

Cem Altındağ

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olan Cem Altındağ, uzmanlık dönemini 1994 yılında Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Hastanesi KBB-Baş ve Boyu

Devamını Oku

Cem Emrence

CEM EMRENCE Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktorasını yapmaktadır. Kabataş Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bi

Devamını Oku

Cem Sultan

(1459 - 1495): Şair. Fatih Sultan Mehmed'in en küçük oğludur. Çok iyi yetişti. Arapça ve Farsçayı bu dilde şiirler yazacak kadar iyi öğrendi. Hem kült

Devamını Oku

Cemal Sayan

Doğumu: 20 Ekim 1958, Arslantaş / Bozkır / Konya Ankara Endüstri Meslek Lisesi Model Bölümünü bitirdi (1978). İzmir ve Ankara'da çeşitli işlerde çalış

Devamını Oku

Cemal Süreya

(1931- 9 Ocak 1990): Şair. Erzincan'da doğdu. Soyadı Seber'dir. Ailesi Bilecik'e Dersim'den sürülmüştür. İlkokula İstanbul'da başladı; üçüncü sınıftan

Devamını Oku

Cemil Cahit

(1909 - 1958). Yazar. İstanbul'da doğdu. Soyadı Cem'dir. İstanbul Erkek Lisesinde ve Fraiburg Üniversitesinde okudu. Tahsin Demiray'ın sahibi olduğu T

Devamını Oku

Cemil Meriç

(12 Aralık 1916 - 13 Haziran 1987): Yazar, mütefekkir. Reyhaniye'de (Sonra Reyhanlı) doğdu. Tam adı Hüseyin Cemil Meriç'tir. Ailesi Balkan Savaşı sıra

Devamını Oku

Cemil Sena Ongun

(1894 – 15 Nisan 1981): Yazar. Konya-Seydişehir'de doğdu. İlk öğrenimine Halip'te başladı. Kilis Rüşdiyesinde ve İstanbul Sultanîsinde okudu. İstanbul

Devamını Oku

Cemil Süleyman

(1886 - 1940): Yazar. İstanbul'da doğdu. Soyadı Alyanakoğlu'dur. Halep İdadîsini bitirdi (1903). Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp hazırlık sınıfına de

Devamını Oku

Cenab Şahabeddin

Doğumu: 1870, Manastır Ölümü: 13 Şubat 1934, İstanbul Babası, binbaşı Osman Şehâbeddin Plevne'de şehit düşünce, annesiyle altı yaşında İstanbul'a geld

Devamını Oku

Cenap Şahabettin

1870 yılında Manastır'da doğdu. Askerî okullarda okudu. Askerî Tıbbiyeyi bitirdi. Paris'te ihtisasını tamamladı. Çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Emek

Devamını Oku

Cengiz Aktar

1955'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi mezunu. İktisat doktoru olan yazar, Birleşmiş Milletler'de yönetici. Avrupa gel

Devamını Oku

Cengiz Alpay

(1922 - 23 Haziran 1991): Şair. Gürün'de doğdu. Dışarıdan liseye devam etti. Çeşitli kuruluşlarda muhasebecilik yaptı. Kendi kendisini yetiştirdi. Nak

Devamını Oku

Cengiz Aytmatov

Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928'de Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas Eyaleti'nin Şeker Köyü'nde dünyaya geldi. Aytmatov, eğitim için köyünü terk ederek

Devamını Oku

Cengiz Bektaş

D. 1934 Denizli.Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, Yüksek öğrenimini DGSA Süsleme, Mimarlık Bölümleri ile Münih Teknik ÜniversitesiMimarlık Fa

Devamını Oku

Cengiz Dağcı

(9 Mart 1920 - ): Yazar. Kırım'ın Yalta şehrinin Gurzuf kasabasında doğdu. Çocukluğu Gurzuf'a 3 km uzaklıktaki Kızıltaş köyünde kıtlık, yoksulluk, Rus

Devamını Oku

Cengiz Kurtoğlu

5 Mayıs1959'da Artvin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. O yıllarda "Ciha Dağı Efsanesi" isimli orkestrayı kurarak amatör müzik

Devamını Oku

Cengiz Küçükayvaz

1968 yılında Uşak'ta doğdu. Oyuncudur. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Pek çok güldürü dizisinde ve 'lminde rol aldı.'Reytin

Devamını Oku

Cengiz Şişman

İlgi Alanları:Osmanlı Tarihi Yahudilik Tarihi Sabetay Sevi, Kabala, Sufizm Doktora: Harvard Üniversitesi, Tarih BölümüYüksek Lisans: Harvard Üniversit

Devamını Oku

Cengiz Tuncer

(1931 - 8 Temmuz 1981): Yazar. Denizli'de doğdu. İzmir Buca Ortaokulu ikinci sınıfından ayrıldı. Babasının yanında ticaretle uğraştı. Gazetecilik, sen

Devamını Oku

Cengizhan Orakçı

1965 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dil

Devamını Oku

Cesare Pavese

İtalyan romancı, şair, kısa öykü yazarı, edebiyat eleştirmeni ve çevirmendi. 9 Eylül 1908’de, İtalya’nın kuzeyinde y

Devamını Oku

Cevat Akkanat

(6 Ocak 1964 - ): Şair, yazar. Balıkesir-Dursunbey'e bağlı Kireç Işıklar köyünde doğdu. Balıkesir Ticaret Lisesini (1983), Dokuz Eylül Üniversitesi Tü

Devamını Oku

Cevat Çapan

(1933 - ): Yazar. Darıca'da doğdu. Robert Kolej'i ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1956). İ.Ü. Edebiyat Fakü

Devamını Oku

Cevat Fehmi Başkut

(1905 - 15 Mart 1971): Oyun yazarı. Edirne'de doğdu. Eyüp Rüşdiyesi ile İstanbul İdadîsini bitirdi (1921). Millî Mücadeleye katılan babası Binbaşı Öme

Devamını Oku

Cevat Şakir Kabaağaçlı

(17 Nisan 1890 - 13 Ekim 1973): Yazar. Girit'te doğdu. Tam adı Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı'dır. Çocukluğu babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu

Devamını Oku

Cevdet Karal

Doğumu: 1968, Of/ Trabzon İlk ve orta öğrenimini Of'ta yaptı. 1986'da girdiği İÜ Tıp Fakültesini 1989'da bıraktı. Boğaziçi, İstanbul ve Mimar Sinan Ün

Devamını Oku

Cevdet Kudret

(7 Şubat 1907 - 10 Temmuz 1992): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Tam adı Süleyman Cevdet Kudret'tir. Soyadı kanunu çıktığında, 1934'te Solok soyadını

Devamını Oku

Cevdet Perin

(1914 – 10 Kasım 1994): Yazar, araştırmacı. Bulgaristan Nevrekop'ta doğdu. İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesinde ve Fransa'da Lion Üniversitesi Edeb

Devamını Oku

Cevrî İbrahim Çelebi

(? - 1654): Divan şairi. Medresede okudu. Divan-ı Hümayun kâtipliği yaptı. Tezkirelerde hayatı hakkında fazla bilgi yer almıyor. Devrinde hattatlığını

Devamını Oku

Ceyda Düvenci

16 Nisan 1977'de Bursa'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında'Palavra Aşklar' adlı TV dizisiyle oyunculuğa başl

Devamını Oku

Ceyhun Atuf Kansu

(7 Aralık 1919 - 17 Mart 1978): İstanbul'da doğdu. Necatibey İlkokulunu, Ankara Gazi Lisesini (1938), İ.Ü. Tıp Fakültesini (1944) bitirdi. Çocuk hasta

Devamını Oku

Cezmi Tahir Berktin

Doğumu: 1903, Demirci-Manisa İlkokulu Alanya'da okudu. İzmir Amerikan Kole-jini, Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1934). Öğret-menlik ve Milli Eğitim

Devamını Oku

Charles Baudelaire

(9 Nisan, 1821 – 31 Ağustos, 1867) 19. yüzyılın en önemli Fransız şairlerinden. 1821'de Paris'de doğdu. Mutsuz bir çocukluk geçirdi. Babası 1827'de öl

Devamını Oku

Charles Bukowski

1920 yılında Almanya'da doğdu. İki yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye, Los Angeles'a göç etti. İlk öyküsünü yirmi dört yaşındayken yayımlayan Bukow

Devamını Oku

Charles Dickens

(1812 - 9 Haziran 1870): İngiliz romancı. Landport'ta doğdu, Gad's Hill'de öldü. Mutlu bir çocukluğun ardından, babasının hapse girmesi üzerinde, 11 y

Devamını Oku

Charles Perrault

Charles Perrault, 1628 yılında Paris'te doğdu. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Perrault, en iyi okullarda eğitim gördü ve 1651 yılında avukat oldu. 167

Devamını Oku

Charlotte Bronte

(1816 - 1855): İngiliz kadın şair ve romancı. Bir süre rahip kızlar okuluna gitti. İki kız kardeşi Anne (1820- 1849) ve Emly Jane (1818-1848) ile birl

Devamını Oku

Christine Nöstlinger

Günümüzün en çok sevilen çocuk ve gençlik kitabı yazarlarından olan Nöstlinger, 1936'da Viyana'da doğdu. Çocukluğu, iki yaşındayken Hitler ordusunun i

Devamını Oku

Chuck Palahniuk

Washington eyaletinin doğusundaki bir çiftlikte büyüdü. Bir süre Portland State University'ye devam ettikten sonra Universty of Oregon'a geçti ve üniv

Devamını Oku

Cihan Aktaş

1960 yılında Erzincan-Refahiye'nin Pınaryolu köyünde doğdu. Beşikdüzü Öğretmen Lisesini, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okul

Devamını Oku

Cihan Okuyucu

(1959 - ): Yazar, araştırmacı. Sakarya-Hendek'te doğdu. İlk ve orta tahsilini Hendek'te yaptı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün

Devamını Oku

Cinuçen Tanrıkorur

20 Şubat 1938'de Fatih – Mutaflar'da doğdu. Babası Zaferşan Tanrıkorur, oğluna kendi isminin Kazan Türkçesindeki tam karşılığı olan ve 'galib, muzaffe

Devamını Oku

Cladue Farrère

(1876 - 1957): Fransız yazarı. Deniz okulunu bitirdi (1894). Fransa donanmasında deniz subayı olarak çalıştı; binbaşı iken donanmadan ayrıldı. Birinci

Devamını Oku

Clara Seren Amram

Born in Lima, Peru (11 June 1968) and raised in Caracas, Venezuela, she isthe eldest of four children (3 girls and 1 boy) in a big warm and lovingmult

Devamını Oku

Claude Farrère

1876 yılında doğdu. Asıl adı Charles Bargone Frederic'tir. Deniz subayı olan ünlü yazar, görevi gereği dünyanın birçok ülkesini dolaştı. Piyer Loti gi

Devamını Oku

Claude Simon

Claude Simon 10 Ekim 1913'de o zamanlar bir Fransa sömürgesi olan Afrika'nın doğusunda Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesi olan Madagaskar'ın Ta

Devamını Oku

Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis (29 Kasım 1898 - 22 Kasım 1963) Belfast, İrlanda'da Protestan bir aileye doğan İrlandalı yazar ve öğretim görevlisi.Clive Staples

Devamını Oku

Corci Zeydan

1861 yılında Ortodoks mezhebine mensup Hıristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Corci Zeydan, istikrarlı bir eğitim hayatı sürdürebilme imka

Devamını Oku

Cormac McCarthy

Cormac McCarthy (d. 20 Temmuz, 1933) The Road (Yol) adlı romanıyla 2007 Pulitzer Ödülü'nü roman dalında kazanan Amerikalı yazar.Edebiyat eleştirmeni H

Devamını Oku

Coşkun Ak

(22 Mayıs 1947- ): Yazar. Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1969). Urfa ve Karacabey liselerinde edebiya

Devamını Oku

Coşkun Çokyiğit

(1 Haziran 1959 - ): Şair, yazar. Kahraman Maraş'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini doğduğu şehirde tamamladı. Bir yıl Atatürk Eğitim Enstitüsünde okudu.

Devamını Oku

Coşkun Ertepınar

(1914 - ): Şair. Kayseri-Erkilet 'te doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi (1937). Yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik ve idarecili

Devamını Oku

Coşkun Yerli

5 Ağustos 1950 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilim Bölümünü bitirdi. Şiir dışında roman, öykü, anlatı, şiir çevirile

Devamını Oku

Count Maurice Maeterlinck

Maurice Maeterlinck (Asıl adıyla Maurice Polidore Marie Bernhard Maeterlinck) 29 Ağustos 1862'de Gent'te dünyaya geldi. Hukuk öğreniminden sonra kısa

Devamını Oku

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu

(29 Ekim 1949 - ): Şair. Malatya'nın Barguzu köyünde doğdu. Asıl adı Cumalı Ünaldı'dır. Malatya Turan Emeksiz Lisesini, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fa

Devamını Oku

Cüneyt Akman

1958 yılında İstanbul'da doğdu. B.Ü. Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktoraya İ.Ü İktisat Fakültesi'nde devam etti. 1981'de Dünya ga

Devamını Oku

Cüneyt Arkın

1937 yılının Eylül ayında Eskişehir' de doğdum. İlk anılarım ablamın melankolik şarkıları, babamın akşamüstleri bahçeyi sularken içtiği rakıya karışan

Devamını Oku

Cüneyt Ülsever

1951 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ardından, The J

Devamını Oku

Cyril M. Kornbluth

1923'te doğdu, 1958'de öldü. 1940'lı yıllarda Donald Wollheim ve Frederik Pohl'un yayımladığı bilimkurgu dergilerinde öyküleri yer aldı. Kornbluth dah

Devamını Oku

Czeslaw Milosz

30 Haziran 1911'de bugün Litvanya sınırları içinde bulunan Szetejny'da doğdu ve 14 Ağustos 2004 tarihinde Krakov'da, 93 yaşındayken öldü. Milosz, 1929

Devamını Oku

Çağlar Keyder

Berkeley'de, Kaliforniya Üniversitesi'nde Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı. 1982'ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Halen Boğ

Devamını Oku

Çaylak Tevfik

(1843 - 1893): Yazar. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik'tir. Çaylak adlı mizah dergisi yayınladığı için bu adla tanınır. Düzenli bir eğitim gö

Devamını Oku

Çelebizâde Âsım Efendi

(? - 1760): Şair, vak'anüvis. Küçükçelebizâde diye de bilinir. Müderrislik ve kadılık yaptı. 1723'te Damad İbrahim Paşa tarafından vak'anüvisliğe tayi

Devamını Oku

Çeşmizâde Mustafa Reşid Efendi

(? - 1770): Şair, tarihçi. İstanbul'da doğdu. Müderrislik yaptı. 1766'da Hâkim Mehmed Efendi'nin istifası üzerine vak'anüvisliğe getirildi. Bu mesleği

Devamını Oku

Çetin Akın

1965'te İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1988 yılında Denizcilik Yüksek Okulu'ndan uzakyol güverte zabiti olarak mezun ol

Devamını Oku

Çetin Altan

22 Haziran 1927 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk yazar, gazeteci, köşe yazarı, oyun yazarı ve eski milletvekilidir. Dedesinin babası Kırımdan göç ede

Devamını Oku

Çiğdem Sezer

Doğumu: 6 Ağustos 1960, Trabzon İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1986). Yozgat, Trabzon,

Devamını Oku

Çisil Sohodol

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve TanıtımBölümü'nde araştırma görevlisi.

Devamını Oku

D. Ali Gültekin

1963 yılında Taşkent/Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karaman' da tamamladı ve yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi'nde yaptı.1975 yılın

Devamını Oku

Dadaloğlu

(XIX. yy.): Âşık. Asıl adı Veli'dir. Âşık Musa adlı bir şairin oğludur. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. Halk arasında Adana, Kozan, Erzin ve Payas'ta

Devamını Oku

Dale Carnegie

(1888 - 1955): ABD'li yazar. Maryville'de doğdu. Warrenburg Öğretmen Okulunda, New York Sahne Sanatları Akademisinde, Columbia Üniversitesi Gazetecili

Devamını Oku

Dan Brown

Dan Brown, 22 Haziran 1964 doğumlu ABD'li yazar.Amherst Koleji ve Philips Exeter Akademisi'nden mezun olduktan sonra bir süre eğitim gördüğü bu okulla

Devamını Oku

Daniel Defoe

(1660? - 1731): İngiliz romancı ve gazeteci. Robinson Crusoe adlı eseriyle tanınır. Londra'da doğdu ve orada öldü. Din eğitimi gördü. Dinde reformcu i

Devamını Oku

Daniel Pennac

1944 yılında Kazablanka'da doğdu. Babasının sömürgelerde subay olması nedeniyle çocukluğu yolculuklarla geçti. Küçük yaşta verildiği yatılı okulda tüm

Devamını Oku

Dario Fo

Dario Fo 24 Mart 1926'da Lago Maggiore gölü civarındaki Sangiano köyünde bir lokomotif sürücüsü babayla çiftçi bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Devamını Oku

Darren Shan

2 Temmuz 1972'de Londra'da doğan Darren Shan yazar olmaya karar verip ilk daktilosunu aldığında henüz 14 yaşındaydı. Birçok hikaye ve çizgi roman yaza

Devamını Oku

Dav Pilkey

Dav Pilkey çocukken, öğretmenleri onun yaramaz ve davranış bozukluğuna sahip biri olduğunu ve ciddi bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorl

Devamını Oku

David Beckham

2 Mayıs 1975 yılında Londra, İngiltere'de doğdu. Ted-Sandra Beckham çiftinin üç çocuğundan en küçüğüdür. Futbol yaşamı, çoculuğunda babasıyla birlikte

Devamını Oku

David Brin

1950 yılında doğdu. Astrofizik dalında doktora derecesi vardır ve NASA'da danışmanlık yapmasının yanı sıra üniversitede fizik profesörü olarak çalışma

Devamını Oku

David Eddings

David Eddings 1931'de, Spokane Washington'da doğdu. Üniversite eğitimini Portland, Oregon ve Washington'da tamamladı.Bir süre İngilizce öğretmenliği y

Devamını Oku

David Harvey

Harvey, 1935, İngiltere doğumlu. 1961'de Cambridge Üniversitesi'nde coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Bristol Üniversitesi'ndeki çalışmalarının

Devamını Oku

David Liss

ABD'de yaşıyor. Gizli Belgeler romanıyla 2000 ylı En İyi Roman dalında Edgar Award ödülü aldı. Diğer romanları Yolsuzluk Gösterisi ve Kahve Tüccarı

Devamını Oku

David Mitchell

David Mitchell, 1969'da İngiltere'de Southport'ta doğdu. İngiliz ve Amerikan Dili Edebiyatı eğitimi gördü. Sicilya'da bir yıl yaşadıktan sonra sekiz y

Devamını Oku

David Ricardo

David Ricardo, (d. 18 Nisan 1772 - ö. 11 Eylül 1823) İngiliz politik iktisatçı. Klasik iktisatçıların en etkili ve önemli isimlerinden birisidir.Ricar

Devamını Oku

Davut Güner

Doğumu: 5 Nisan 1964, Günyüzü / Eskişehir Günyüzü Lisesi (1981) ve AÜ İşletme Fakültesini bitirdi (1995). Eskişehir'de laborant teknisyen olarak çalış

Devamını Oku

Dean R. Koontz

1945 yılında ABD, Pennsylvania eyaletinin Bedford kentinde doğdu. 1969 yılından bu yana yalnızca yazarlık yapıyor. Yapıtları 40 dile çevrilen yazar Gü

Devamını Oku

Dehhanî

(XIII. yy.): Divan şairi. Hoca Dehhanî diye tanınır. Bir kasidesinde Horasan'dan geldiğini, tekrar Horasan'a dönmek istediğini bildirir. Hoca Dehhanî,

Devamını Oku

Dehri Dilçin

( 1902 - 17 Kasım 1977): Yazar, dilci. Çankırı'da doğdu. Özel eğitim gördü. Çankırı'da çıkan Hak Yolu ve Duygu gazetelerinde şiirleri ve bölge ile ilg

Devamını Oku

Demet Akalın

23 Nisan 1972'de Kocaeli'de doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te tamamladı. Mankenlik kursu da aldı, 1990 senesinde Mayo Güzeli seçildi ve m

Devamını Oku

Demir Özlü

(1935 - ): Yazar. İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1959). Bitirdiği fakültede asistan iken, işine son verilince avukatlığa başladı.

Devamını Oku

Demir Toros

Demir Toros, 1941 İstanbul doğumlu. Robert Kolej'de ve İngiliz Filolojisinde okudu. Ticaretle uğraştı. Şimdi tüm zamanını çeviri ve kitap çalışmaların

Devamını Oku

Demirtaş Ceyhun

(17 Aralık 1934 - 29 Temmuz 2009 ): Yazar. Adana'da doğdu. Adana Erkek Lisesini (1953) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü biti

Devamını Oku

Denis Diderot

(1713 - 1784): Fransız düşünür ve yazarı. Cizvitler Kolejine (Langers) ve Horcourt Kolejine (Paris) devam etti. Felsefeyle, matematikle, anatomi gibi

Devamını Oku

Deniz Çakır

31 Aralık 1981'de Ankara'da doğdu. Oyuncudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ankara'da yaşayan Den

Devamını Oku

Deniz Ülke Arıboğan

Bahçeşehir Üniversitesi rektörü ve Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisi editörlerindendir. Aynı zamanda Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapma

Devamını Oku

Derdiçok

(1875-1937): Şair. Asıl adı Ömer Lütfi'dir. Sonra Pişkin soyadını almıştır. 'Derdiçok' mahlâsıdır. Elbistan'ın Kızılcaoba Mahallesinde doğdu. Babası

Devamını Oku

Derek Alton Walcott

Derek Alton VValcott 23 Ocak 1930'da Karayib Adala-rı'ndan Saint Lucia'nın başkenti olan Castries'de bir öğretmen anneyle bir devlet memuru babanın oğ

Devamını Oku

Deryamî

(1926 - 17 Aralık 1987): Âşık. Artvin'in Şavşat kazasına bağlı Armutlu köyünde doğdu. Asıl adı Dursun Ali Erdoğan'dır. Düzenli tahsil görmedi. Âşıklar

Devamını Oku

Descartes

(1596 - 11 Kasım 1650): Fransız filozofu. La Haye'de doğdu. Analitik geometrinin ve Francis Bacon ile birlikte çağdaş felsefenin kurucusudur. Cizvitle

Devamını Oku

Devrim Dirlikyapan

Doğumu: 11 Temmuz 1974, Nevşehir Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. Bir süre gazetecilik yaptı. Eskişehir'de bir kültü

Devamını Oku

Didier Anzieu

(1923-1999) eğitimini Ecole Normale Superieur'da yapmış, felsefe doçentliği sınavında başarılı olduktan sonra psikolojiye yönelmiştir. Psikolog olarak

Devamını Oku

Dilaver Cebeci

(1943 - 2008): Yazar, şair. Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı

Devamını Oku

Dilek Budak

İstanbul'da doğdu. Üsküdar Musiki Cemiyetinde bir yıl ders aldı. Batı eğitimini Avni Uygun'dan aldı. İki yüze yakın kendisine ait söz ve bestesi vardı

Devamını Oku

Dimitri Kakmioğlu

10 Şubat 1961'de Rum bir ailenin çocuğu olarak Türkiye'de doğdu. Denemeleri dünyanın değişik ülkelerinde yayınlandı. Avustralya'nın Melbourne şehrinde

Devamını Oku

Dinçer Sümer

(1938 - ): Şair, yazar. İzmir'de Namık Kemal Lisesini, Ankara'da Devlet Konservatuvarını bitirdi (1961). Devlet Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olar

Devamını Oku

Dino Buzzati

1906'da İtalya'nın Belluno kentinde doğdu. Milano'da hukuk öğrenimi gördükten sonra Corriere della Sera gazetesine girerek çeşitli görevlerde çalıştı,

Devamını Oku

Direktör Âli Bey

(1844 - 1899): Yazar. İstanbul'da doğdu. Özel hocalardan ders gördü. Fransızca öğrendi. Tercüme Odasında çalıştı. Sıhhiye Meclisi üyesi, Karantina baş

Devamını Oku

Doğan Aksan

(1929 - ): Yazar, dilci. İzmir'de doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (l952). Aynı bölüme asistan oldu

Devamını Oku

Doğan Hızlan

1937 yılında İstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesini bitirdi (1956). İ.Ü. Hukuk Fakültesinde öğrenimini yarım bıraktı. Cumhuriyet gazetesinde musahhih

Devamını Oku

Doğan Kaya

(1951- ): Yazar, araştırmacı. Sivas-Acıyurt'ta doğdu. Sivas Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1974). Sivas, D

Devamını Oku

Doğan Uluç

Doğan Uluç 1970'li yılların başında Amerika'da U.N. Diplomat dergisi, Turkey Year Book, Anavatan gazetesini çıkardı. Türk Amerikan Dernekleri Federasy

Devamını Oku

Doğu Perinçek

17 Haziran 1942 : Gaziantep'te doğdu. Sadık ve Lebibe Perinçek'in oğlu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Abçağa köyünden PTT Memuru Cemal Perinçek ile Rahi

Devamını Oku

Doğuş

Doğuş (d. 30 Haziran 1974, Almanya), Türk Pop Müzik şarkıcısı.Asıl adı Orhan Baltacı'dır. En yaratıcı 'müzisyenlerden' biridir . Hapiste geçirdiği gün

Devamını Oku

Doris Dörrie

Türkiye'de yönetmeni olduğu "Erkekler" filmiyle tanınan, Almanya'nın en sevilen kadın yazarlarından ve yeni edebiyatın öncülerinden biri olan Doris Dö

Devamını Oku

Doris Lessing

Doris Lessing (Asıl adıyla Doris May Tayler) 22 Ekim 1919 tarihinde iran'ın Kermanşah şehrinde bir ingiliz koloni subayının ve bir ingiliz hemşirenin

Devamını Oku

Dostoyevski

Dostoyevski (Fyodor Mihailoviç). Bir doktorun oğlu olan Dostoyevski 1821'de Moskova'da doğdu. Çocukluğunu Moskova'daki Marya Hastenesi'nin bir lojmanı

Devamını Oku

Douglas Botting

Uluslararası İlişkiler Kraliyet Enstitüsünün bir üyesidir ve aynı zamanda Amerikan Ulusal Karşı İstihbarat Teşkilatı'nın daimi üyesidir (kendisi bu te

Devamını Oku

Dukakinzâde Osman Efendi

(? - 1604): Tarihçi, şair. İstanbul'da Davutpaşa Kalenderhane ve Sahn-ı Seman medreselerinde müderrislik, Selanik, Yenişehir, Üsküdar, Mekke, Mısır ve

Devamını Oku

Durali Doğan

(1953 - ): Yazar. Yozgat'ın Sorgun ilçesinin Duralidayılı köyünde doğdu. Orta tahsilini Sorgun'da tamamladı. Erzurum Kâzım Karabekir Enstitüsünü bitir

Devamını Oku

Durdu Şahin

(1 Haziran 1967 - ): Çorum-Alaca'ya bağlı İsahacı köyünde doğdu. Çorum Endüstri Meslek Lisesini ve 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi (1

Devamını Oku

Dursun Akçam

(1930 - 19 Eylül 2003): Yazar. Ardahan'ın Ölçek köyünde doğdu. Kars-Cilvegöz Köy Enstitüsünde okudu. Altı yıl köylerde öğretmenlik yaptıktan sonra Gaz

Devamını Oku

Dursun Fakih

(? – 1326?): Âlim, şair. Kaynaklarda Tursun Fakı olarak da geçer. Şeyh Edebali'nin damadıdır. Edebali'den ders gördü. İmamlık yaptı. Karacahisar feth

Devamını Oku

Duygu Asena

Duygu Asena, 19 Nisan 1946'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri olan ve dönemin CHP milletvekili Ali Şevket Öndersev'in torunu olarak İstanbul'da doğdu

Devamını Oku

Dücane Cündioğlu

21 Ocak 1962'de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 2 Nisan 1980'de başladığı yazı hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlamak suretiy

Devamını Oku

Ebed Mahir Yalnız

Doğumu: 1908, İstanbul Ölümü: (?) Konya Öğretmen Okulunu bitirdi (1930). Yüksek öğrenimine Viyana'da başladı, Almanya'da devam etti. Daha sonra DTCF A

Devamını Oku

Ebru Akel

9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Okul yıllarında televizyon dünyasıyla tanı

Devamını Oku

Ebru Yaşar

8 Ağustos 1977'de doğdu. 1995 yılında'Bu Sahilde', 1999'da "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", 2003'te "Aşkımız Buraya Kadar", 2006'da "Yeşillenirim" ve

Devamını Oku

Ebu's Süreyya Sami

Gazeteci kökenli olduğu sanılıyor. 1909 Şubat ayında başlayıp ancak 5 sayı çıkabilen Arz u hâl isimli haftalık mizah dergisinin ve yine Mart 1910 - Oc

Devamını Oku

Ebubekir Eroğlu

1949 Yılında Malatya-Yeşilyurt'ta doğdu. İlk ve orta okulu Yeşilyurt'ta okudu. Malatya Lisesini ve İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1975). Serbest avuk

Devamını Oku

Ebubekir Hâzım Tepeyran

(1864-1947): Yazar. Niğde'de doğdu. Yazar Oktay Akbal torunudur. Soyadını doğduğu 'Tepeviran' semtinin halk arasında söylenişinden aldı. Antalya ve Ni

Devamını Oku

Ebubekir Sifil

Doğumu: 25 Aralık 1960, Sarıkamış / Kars İlk ve ortaokulu Sarıkamış'ta liseyi Kars İmam Hatip Lisesinde bitirdi. Erzurum AÜ Kazım Karabekir Eğitim Ens

Devamını Oku

Ebul-Hasan Ali en-Nedevî

Devamını Oku

Ebülgazi Bahadır Han

(1603-1663): Harezm hükümdarı, tarih yazarı. Ürgenç'te doğdu. Cengiz soyundan Muhammed Han'ın oğludur. Kât vilayeti valisi, 1643'te Hive Hanı oldu. 16

Devamını Oku

Ebülhayr Rumî

(XV. yüzyıl): Saltuknâme'nin yazarı. Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Saltuknâme'nin sonunda verdiği bilgiye göre, Saltuknâme'nin yazılm

Devamını Oku

Ebüzziya Tevfik

(10 Şubat 1849 - 27 Ocak 1913): Yazar. İstanbul'da doğdu. Talha ve Velid Ebuzziya oğulları, Ziad Ebuzziya torunudur. Cevriye Kalfa Sıbyan Mektebinde ö

Devamını Oku

Ece Arar

1971 yılında Bursa'da doğdu. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde iletişim ç

Devamını Oku

Ece Ayhan

(1931 – 12 Temmuz 2002): Şair. Datça-Muğla'da doğdu. Soyadı Çağlar'dır. İstanbul Atatürk Lisesini (1953) ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi

Devamını Oku

Ece Gürsel

11 Aralık 1982'de Antalya'da doğdu. İlköğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 19

Devamını Oku

Ece Temelkuran

1973, İzmir doğumlu. Bornova Anadolu Lisesi'ni 1991'de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1995'te bitirdi. İlk yazıları Patika dergisinde yayınla

Devamını Oku

Ece Uslu

9 Eylül 1974 tarihinde İzmir’de doğdu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bale ve müzik eğitimi aldı. Lise yıllarında iki sene boyunca Şahika Tekand Stü

Devamını Oku

Eda Özülkü

1966'da Kocaeli'de doğdu. Marmara Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Işık

Devamını Oku

Edgar Allan Poe

( 19 Ocak 1809 Boston - 7 Ekim 1849 Baltimore) Amerikalı yazar ve şair. Kendisi Amerikan Romantik Akımı'nın öncülerinden biridir. ABD'nin ilk kısa hik

Devamını Oku

Edhem Eldem

1960'ta Cenevre'de doğan Edhem Eldem, ortaöğrenimini 1977'de Saint Joseph Lisesi'nde tamamlar. Önce Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Devamını Oku

Edhem Pertev Paşa

(1824 - 6 Ocak 1873): Şair. Erzurum'da doğdu. Özel tahsil gördü. Abdullah Efendi'nin ve Halil Rıfat Paşa'nın maiyetinde çeşitli memuriyetlerde dolaştı

Devamını Oku

Edip Ayel

(23 Ağustos 1894 - 17 Ocak 1957): Şair. İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanîsi ile Paris Yüksek Ziraat Okulunu bitirdi (1914). İstanbul liselerinde

Devamını Oku

Edip Cansever

(8 Ağustos 1928 - 28 Mayıs 1986): Şair. İstanbul'da doğdu. Kumkapı Ortaokulunu (1943) ve İstanbul Erkek Lisesini bitirdi (1946). Yüksek Ticaret Okulun

Devamını Oku

Edip Gönenç

Doğumu: 1952, Kızıltepe / Mardin İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi (1978). İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünde memurluk yaptı. Bir haber ajans

Devamını Oku

Edirneli Nazmî

(?- 1555?): Şair. Edirne'de doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Yeniçeri olarak Yavuz Sultan Selim'in İran (1514) ve Mısır (1516) seferlerine katıldığı, Kanun

Devamını Oku

Eduardo Galeano

Eduardo Galeano, 1940'ta Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğdu. Marcha dergisinin yazı işleri müdürlüğünü, Epoce dergisinin de yayın müdürlüğünü yap

Devamını Oku

Edward Hallett Carr

1892-1982) İngiliz siyaset bilimcisi ve tarihçisi. Özellikle modern Rus Tarihi ve milliyetçilik üzerine olan eserleri tanınıyor. 1916'da Dışişleri Bak

Devamını Oku

Edward Said

1935 yılında Kudüs'te doğdu. 1947'de ailesiyle birlikte göçmen olarak Kahire'ye yerleşti. Liseyi ABD'deki Mount Herman'da bitirdi. Lisansını Princeton

Devamını Oku

Eflatun Cem Güney

(1896- 2 Ocak 1981): Yazar. Hekimhan'da doğdu. Telgraf müdürü Ahmed Hurşid Beyin oğludur. Küçük yaşta anne-babasını kaybetti. Sivas Sultanîsini bitird

Devamını Oku

Ege

1969'da İzmir'de doğdu. Müziğe klavyeli sazlar eğitimi alarak başladı. 1994'te'Yaz Aşkım'adlı şarkısının demosunu yerel radyolara göndermesinin ardınd

Devamını Oku

Egemen Berköz

Doğumu: 1941, Karadeniz Ereğlisi Çocukluk ve ilk gençlik yılları Zonguldak ve Bolu'da geçti. 1959'da Bolu Lisesini bitirdi. AÜ DTCF İtalyan Dili ve Ed

Devamını Oku

Eğridirli Hacı Kemal

(XV. yy.'ın sonları- XVI. yy'ın başları): Hayatı hakkında bilgiye sahip değiliz. Edebiyat tarihimiz için çok önemli bir kaynak olan Câmiü'n-Nezâir'i d

Devamını Oku

Ekrem Kaftan

(27 Nisan 1966 - ): Şair, yazar. Denizli-Tavas'ın Vakıf köyünde doğdu. İlk okulu köyünde, orta ve liseyi Tavas'ta okudu. İ. Ü. İletişim Fakültesinden

Devamını Oku

Ekrem Reşit Rey

(1900 - 13 Temmuz 1959): Yazar. İstanbul'da doğdu. Ahmet Reşit Rey'in oğludur. Galatasaray Sultanîsinde, Paris Button Lisesinde, Cenevre Üniversitesi

Devamını Oku

Elaine Scarry

Amerikalı eleştirmen, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı profesörü, düşünür. 1946'da New Jersey'de doğdu. Berlin İleri Çalışmalar Enstitüsü, Stanfo

Devamını Oku

Eleanor H. Porter

19 Aralık 1868 tarihinde Amerika, New Hampshire'da doğmuştur. Genelde çocuk romanları ile bilinir. Ünlü kadın romancı Poli Anna (Türkçe'de Polyanna) e

Devamını Oku

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek 20 Ekim l946'da Mürzzuschlag'da doğdu. Viyana Konservatuvarı'nda okudu. Daha sonra tiyatro ve sanat tarihi okudu. Bu döneminde yazı y

Devamını Oku

Elias Canetti

Elias Canetti 25 Haziran 1905'de o zamanlar Osmanlı Devleti sınırları içinde olan, şimdiki Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde Yahudi bir tüccarın oğlu ola

Devamını Oku

Elif Çakır

1971'de Çorum'da doğdu. Gazeteci ve yazardır. İlköğretim hayatına Ankara'da başladı. Çeşitli sebeplerle yarım bıraktığı eğitimini dışarıdan tamamladı.

Devamını Oku

Elif Koca

Marmara Üniversitesi Patoloji, Meb Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği, International Newport University P

Devamını Oku

Elif Şafak

(25 Ekim 1971- ) Yazar. Fransa-Strasbourg'da doğdu. Asıl adı Elif Bilgin'dir. Madrid'deki Runnymede College'ı (1886), Ankara Atatürk Anadolu Lisesini

Devamını Oku

Ellen Alpsten

1971'de Kenya'da doğdu. Paris'te Felsefe ve Politika okudu. 2002'de yayınlanan Çariçe ilk romanıdır.

Devamını Oku

Elman Güvenç

Doğumu: 1950, İstanbul Sarıyer Lisesi (1970) mezunu. Atatürk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirmeden ayrıldı. Bir kamu kuruluşunda çalışıyor. Şi

Devamını Oku

Elmore Leonard

Elmore Leonard, ilk romanı "The Bounty Hunters"ı 1953'te yayımladı. 70'li yıllara gelindiğinde yazdığı on kadar Western romanı ve film senaryosuyla ün

Devamını Oku

Elvan Çelebi

(? - 1359?): Şair. Kırşehir'de doğdu. Ünlü mutasavvıf Âşık Paşa'nın oğludur. Büyük dedesi ise Babaîler İsyanı'nın başı Baba İlyas-ı Horasanî'dir. Elva

Devamını Oku

Emel Esin

(1914 - 25 Şubat 1987): Yazar, araştırmacı. İstanbul'da doğdu. Ahmed Ferid Tek ile Aydemir'in yazarı Müfide Ferid'in kızı. Paris'de Ecoles des Science

Devamını Oku

Emel Taşçıoğlu

TRT radyo sanatçısı olan Emel Taşçıoğlu, Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu'Yetişmiş Sana

Devamını Oku

Emile-Auguste Charier Alain

(1868 - 1951): Fransız yazarı, filozofu. 12 yaşında liseye girdi. Bir süre politeknik okuluna gittikten sonra edebiyatla uğraşmaya karar verdi.Felsefe

Devamını Oku

Emily Dickinson

(10 Aralık 1830 – 15 Mayıs 1886) ABD'li kadın şair. Massachusetts eyaletindeki Amherst kentinde doğdu. Babası kentin önde gelen avukatlarından ve poli

Devamını Oku

Emin Bülend

(1880 - 29 Kasım 1942): Şair. İstanbul'da doğdu. Soyadı Serdaroğlu'dur. Kırım Savaşında Osmanlı kuvvetlerine komuta eden Sadr-ı Ekrem Ömer Paşa'nın to

Devamını Oku

Emin Bülend Serdaroğlu

Doğumu: 1886, Halep Ölümü: 29 Kasım 1942, İstanbul Fecr-i Âti topluluğunun kurucularından olan şâir. Babası, Kırım Savaşı Başkomutanı Serdâr-ı Ekrem

Devamını Oku

Emin Çöl

Mersin'in Civanyaylağı köyünde doğdu. 1908 yılında açılan Mersin Rüştiyesi'ni ve ardından Beyrut Küçük Zabit (Astsubay) Okulu'nu 1914 yılında bitirdi

Devamını Oku

Emin Çölaşan

1942 yılında Ankara'da doğdu. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1965'te ODTÜ Idari Ilinmler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra De

Devamını Oku

Emin Hâkî

Doğumu: 1889, İstanbul Ölümü: 1920, İstanbul Aziz Mahmud Hüdaî türbedârı Hafız Hasan Avni Efendinin oğludur. Küçük yaşta yetim kaldığından ancak rüşdi

Devamını Oku

Emin Hüseyin Öztürk

(1956 - ): Yazar, şair. Kayseri'de doğdu. Kayseri İmam-Hatip Lisesini, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi

Devamını Oku

Emin Nihad

(? - 1875?): Yazar. Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Yusuf Neyyir'in Gülzar-ı Hayal adlı hikâyesine yazdığı takrizden yazarın yalnız 'Me

Devamını Oku

Emin Özdemir

(1931 - ): Yazar. Kemaliye'de doğdu. Pamukpınar Köy Enstitüsünü, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi (1953). Gazi Eğitim Enstitüsü, Hacett

Devamını Oku

Emine Beder

1960 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Selanik'ten Akşehir'e göçmüş Rumeli Türklerinin ik

Devamını Oku

Emine Çaykara

Emine Çaykara 1964 İstanbul doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nü bitirdi. Dört yıl Fransızca profesyonel turist rehberliği yapt

Devamını Oku

Emine Semiye

(1868-1944): Yazar. Tarihçi Cevdet Paşa'nın kızı, yazar Fatma Âliye Hanım'ın kız kardeşidir. Özel öğrenim gördü. Fransa ve İsviçre'de bulundu. Sosyal

Devamını Oku

Emine Şenlikoğlu

1 Ocak 1950 tarihinde Adapazarı'nda doğdu. Yazar. Tam adı Emine Özkan Şenlikoğlu'dur. İlk, orta ve liseyi dışarıdan imtihana girerek tamamladı. Kahire

Devamını Oku

Emma Goldman

Emma Goldman, (d. 27 Haziran 1869, Litvanya – ö. 14 Mayıs 1940, Toronto) Anarko-komünist yazar. 20. yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa'da anarşist g

Devamını Oku

Emmanuel Hocquard

1940 yılında Tangiers'de doğan Hocquard, bugün Bordeaux Güzel Sanatlar Akademisi'nde dilbilim dersleri vermektedir. Amerikan ve Fransız şairleri arası

Devamını Oku

Emre Kınay

1970'te İstanbul'da doğdu. Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatç

Devamını Oku

Emre Kongar

(13 Ekim 1941- ): Yazar. İstanbul'da doğdu. Tam adı Reşit Emre Kongar'dır. İlk, orta ve liseyi Şişli Terakki Lisesinde okudu (1959). Siyasal Bilgiler

Devamını Oku

Emre Zeytinoğlu

(1955) Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Açtığı sergilerin yanısıra, çeşitli dergilerde sanat yazıları yayımlama

Devamını Oku

Emruhan Yalçın

1954 yılında Çankırı/Çerkeş'de doğdu. Çocukluğunu Karabük'te geçirdi. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda haddeci olarak çalışan ustabaşı Musa Yalçın'ın

Devamını Oku

Emrullah Emrî

(? - 1571): Divan şairi. Edirne'lidir. Edirne ve İstanbul'da yaşadı. Yıldırım Bayezid Medresesinde görev aldı. Yoksulluk içinde ömür sürdü. Edirne'de

Devamını Oku

Enderunlu Fâzıl

(1759 - 1810): Divan şairi. Akka'da doğdu. Babasının öldürülmesi üzerine Enderun'a alındı. Dokuz yıl burada kaldı. Adı bir aşk macerasına karışınca En

Devamını Oku

Enderunlu Vâsıf

(? - 1824): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Osman Vâsıf'tır. Enderun Saray Mektebinde yetiştiği için Enderunlu diye anılagelmiştir. III. Seli

Devamını Oku

Engin Erkiner

1950'de doğdu. ODTÜ Kimya Bölümü'nü bitirdi, aynı okulun Teorik Kimya Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Örgütlü politik mücadeleye ODTU SFK üyesi olarak

Devamını Oku

Engin Geçtan

(12 Ocak 1932 - ): Yazar. İzmir'de doğdu. Tam adı İsmail Engin Geçtan'dır. 1956'da İ. Ü. Tıp Fakültesini bitirdi. Psikoloji ve nöroloji sahalarında A

Devamını Oku

Engin Turgut

Doğumu: 9 Şubat 1957, İstanbul Üsküdar Akşam Lisesini bitirdi. Tezgâhtarlık, gümrük komisyonculuğu, banka memurluğu, düzelti-cilik gibi çeşitli işler

Devamını Oku

Engin Yöyen

1985 yılı Gaziantep doğumlu olan Engin Yöyen şu anda üniversitedeki işletme eğitimine devam etmekte. Üniversite'de aldığı eğitim yanı sıra internet te

Devamını Oku

Enid Blyton

ENID BLYTON 1968 yılında ölen Enid Blyton, tüm zamanların en başarılı çocuk kitabı yazarlarından biri. Yedi yüzden fazla kitap yazmış ve yazdığı kita

Devamını Oku

Enis Batur

(28 Haziran 1952 - ): Eskişehir'de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul ve Ankara'da yaptı. Yüksek öğrenimine Ortadoğu Teknik Üniversitesinde başlamışken,

Devamını Oku

Enis Behiç Koryürek

(27 Mart 1893-17 Ekim 1949): Şair. İstanbul'da doğdu. Askerî hekim Yarbay İsmail Behiç beyin oğludur. Babasının vazifesinden dolayı çocukluğu Makedony

Devamını Oku

Enis Sınıksaran

İTÜ Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans, aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği'nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi'nde ise istatistik a

Devamını Oku

Enver Behnan Şapolyo

(1900 - 2 Haziran 1972): Yazar, gazeteci. İstanbul'da doğdu. İstanbul Sultanîsini (1917), İstanbul Muallim Mektebini (1922), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi

Devamını Oku

Enver Ercan

(21 Ocak 1958 - ): Şair. İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Lisesinin birinci sınıfından ayrıldı. Güneş ve Sabah gazetelerinde; yayınevlerinde, dergilerde

Devamını Oku

Enver Gökçe

(1920 - 19 Kasım 1981): Sekiz yaşındayken ailece göç ettikleri Ankara'da okula başladı. Orta öğrenimini Ankara Gazi Lisesinde tamamladı. AÜ DTCF Türk

Devamını Oku

Enver Naci Gökşen

(1916 - 14 Ocak 1986): Yazar. İstanbul'da doğdu. İlköğretmen Okulunu (1935), Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1937). Adapazarı, Bandırma, Haydarpaşa (

Devamını Oku

Eray Canberk

1940 yılında İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Lisesini bitirdi (1958). Bir süre İÜ Edebiyat Fakültesi, daha sonra Yüksek Öğretmen Okulu Fransız Dili ve

Devamını Oku

Eray Karınca

1960 yılında Siirt'te doğdu. İlköğrenimini İzmir'de; ortaöğrenimini Aydın, Ortaklar Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni

Devamını Oku

Erbay Kücet

(13 Ekim 1955 -). Yazar. Ankara-Altındağ'da doğdu. Gülveren Lisesini (1975) Eskişehir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü (1980) bitirdi. Lisansını Gazi

Devamını Oku

Ercan Akbay

12.Şubat. 1959'da İstanbul'da doğdu. Okumayı söktüğü ilk günlerden başlamak üzere, okumadan duramayan biri oldu. İlk gençlik yıllarında, dönemin Latin

Devamını Oku

Ercan Saatçi

13 Mart 1969'da doğdu. 1988 yılında, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı KontrbasBölümü öğrencisiyken TRT Eurovision 'nallerine katılmaya hak kazandı

Devamını Oku

Ercişli Emrah

(XVII. yy.): Âşık. Erzurumlu Emrah ile karıştırılmıştır. Emrah ile Selvihan Hikâyesi'nde geçen Emrah'ın Ercişli olduğu hususu da tam açıklığa kavuşmam

Devamını Oku

Ercüment Behzat Lav

Doğumu: 15 Kasım 1903, İstanbul Ölümü: 16 Mayıs 1984, İstanbul Babası Yozgatlı Hasan Sıdkı Bey, Edirne Serez Topçu Alayı kumandanlıkları y

Devamını Oku

Ercüment Ekrem Talu

(1888 - 16 Aralık 1956): Yazar. İstanbul'da doğdu. Recâîzâde Mahmud Ekrem'in oğludur. Şarkı sözü yazarı Esin Talu kızıdır. Galatasaray Sultanîsini bit

Devamını Oku

Ercüment Tezcan

Ercüment Tezcan 1966'da Aydın'da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Doktorasını 1966 yılında Parıs V

Devamını Oku

Ercüment Uçarı

Doğumu: 1928, İstanbul Ölümü: 22 Ocak 1996, İstanbul Babası hava subayı olduğundan öğrenimini şehirden şehire dolaşarak tamamladı. İlkokulu Beşiktaş't

Devamını Oku

Erdal Alova

Doğumu: 17 Haziran 1952, Ankara İlk ve orta öğrenimini Eskişehir, İstanbul, İsken-derun ve Ankara'da tamamladı. Ankara Cumhuriyet Lisesini bitirdi (19

Devamını Oku

Erdal Çakır

1960 Yılında Erzincan'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Erzincan'da, lise tahsilini İzmir'de tamamladı. 1984'te Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde

Devamını Oku

Erdal Noyan

1961 yılında Kırklareli'nde doğdu. Kocahıdır İlkokulu, Edirne Erkek Öğretmen Lisesi ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1982). Hakimlik stajını tamam

Devamını Oku

Erdal Öz

7 Mayıs 2006, Milliyet, Filiz Aygündüz6 Mayıs'ta öldüYazar-yayıncı Erdal Öz, fırtınalarla dolu 71 yıllık ömrünü dün noktaladı. Aynı saatlerde, Deniz G

Devamını Oku

Erdal Şafak

1945'te Akhisar'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1970'te İzmir'de Yeni Asır Gazetesi'nde başladı. Sırasıyla; Hür

Devamını Oku

Erdem Bayazıt

Kahramanmaraş'ta 1939 yılında doğan Erdem Bayazıt, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamlayarak, 1971'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakült

Devamını Oku

Erdil Yaşaroğlu

Henüz 12 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu, şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte "Penguen" mizah dergisi ve "Hayvan" kültür dergisi

Devamını Oku

Erdoğan Alkan

1935 yılında Sivas-Şarkışla'da doğdu. Samsun Ondokuz Mayıs Lisesini ve Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi (1960). Brüksel'de Inbel Enstitüsünde halk

Devamını Oku

Erdoğan Özmen

Erdoğan Özmen 1959'da Denizli'de doğdu. 1987'den itibaren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatrist olarak çalışıyor. Birikim derg

Devamını Oku

Erdoğan Tokmakçıoğlu

(1934 - ): Yazar. Sarayköy-Denizli'de doğdu. İzmit Lisesini bitirdi (1951). A.Ü. Hukuk Fakültesinde öğrenimini yarım bıraktı. Ankara'da ve İstanbul'da

Devamını Oku

Erdoğan Ünver

Doğumu: 1927, Manisa Ankara Atatürk Lisesi ve AÜ Hukuk Fakültesini bi-tirdi. Avukatlık yaptı. 1950 yılında Hüseyin Yurdabak ile Bahçe isimli bir kültü

Devamını Oku

Erendiz Atasü

(1947 - ): Yazar. Ankara'da doğdu. Ankara Kolejini (1964) ve A.Ü. Eczacılık Fakültesini (1968) bitirdi. Bitirdiği fakülteye asistan oldu. Doçentliğe (

Devamını Oku

Ergin Günçe

Doğumu: 1938, Giresun Ölümü: 16 Ocak 1983, AnkaraAnnesi ve babası öğretmen olduklarından, ilkokul ile ortaokulu Anadolu'nun değişik şehirlerinde okudu

Devamını Oku

Ergun Göze

(1931 - 2009 ): Yazar, gazeteci. Sivas'ta doğdu. Ortaokulu Sivas'ta, liseyi Çorum'da okudu (1950). İ.Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1957). Arkadaş

Devamını Oku

Ergun Sav

1 Ocak 1933 tarihinde Hatay-Dörtyol'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesini ve A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1954). Avukatlığa başladı. A.Ü. Dil ve Tarih-

Devamını Oku

Ergül Çetin

Doğumu: 1958, Gazipaşa / Antalya Orta öğrenimini Alanya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Teftiş Bölümün

Devamını Oku

Ergün Arıkdal

Üstat Ergün Arıkdal 21 Kasım 1936'da Geyve'de doğdu. Annesinin adı Hafize, babasının adı Mehmet Nuri'dir. Üç erkek kardeşin en küçüğüdür. Annesi ev ka

Devamını Oku

Erhan Bener

1929 yılında, babasının görevli olarak bulunduğu Kıbrıs'ta doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Anadolu'nun çeşitli il ve ilçe merkezlerinde tamamladı. 1

Devamını Oku

Erhan Tığlı

(14 Mart 1941 - ): Yazar. Aydın-Nazilli'de doğdu. Nazilli Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1966). Nazilli, E

Devamını Oku

Eric Frank Russell

1905'te İngiltere'de doğdu, 1978'de öldü. 1930'ların ortalarında British Interplanetary Society'de (İngiliz Gezegenlerarası Cemiyeti) çalışmaya başlam

Devamını Oku

Eric Hobsbawm

1917'de Viyana'da doğdu. Çocukluğunu Viyana, Berlin ve Londra'da geçirdi. Üniversite eğitimini Cambridge Üniversitesi'nde tamamladı. İtalya, Amerika,

Devamını Oku

Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque (Asıl adı: Erich Paul Remark) (d. 22 Haziran, 1898 – ö. 25 Eylül, 1970), Alman yazar. Erich Paul Remark Osnabrück'te Roma kili

Devamını Oku

Erik Axel Karlfeldt

Erik Axel Karlfeldt 20 Temmuz 1864'de Karlbo Folkâma'da bir çiftçinin oğlu olarak doğdu. Yüksek öğreniminden sonra Uppsala'da öğretmenlik yaptı. 1900

Devamını Oku

Erik Jan Zürcher

(1953) E.J. Zürcher (1953), Hollanda, Nijmegen Katolik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Orta-Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü doçentidir

Devamını Oku

Erkan Oğur

1954 yılında doğdu. Çocukluğu Elazığ'da geçti. Müziğe dört yaşından itibaren keman, bağlama ve cümbüş çalarak başladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakülte

Devamını Oku

Erman Artun

(4 Mart 1948 - ). Yazar, araştırmacı. Tekirdağ'da doğdu. Tekirdağ Namık Kemal Lisesini (1966), Edirne Erkek Öğretmen Okulunu (1966), İ.Ü. Edebiyat Fak

Devamını Oku

Erman Toroğlu

1950'de doğdu. Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Bi

Devamını Oku

Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway (21 Temmuz, 1899 – 2 Temmuz, 1961), Amerikalı romancı, kısa-hikayeci ve gazetecidir. Kısa ve gösterişsiz yazı tarzı ile bilini

Devamını Oku

Ernie Carwile

Ernie Carwile, Missouri Üniversitesi ve Iliff School of Theology mezunu. Lise yıllarından sonra, kapı kapı dolaşıp mezar yeri sattı, üniversiteye gitt

Devamını Oku

Erol Çankaya

1953'te Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Çeşitli yayınevi ve reklam ajanslarında çalışt

Devamını Oku

Erol Göka

1959 yılında Denizli'de doğdu. Ortaöğrenimini Aydın'da tamamladı. 1983'te "Tıp Doktoru", 1989'da 'Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı' oldu. 1992 yılın

Devamını Oku

Erol Güngör

1938'de Kırşehir'de doğdu. İlk ve orta tahsilini Kırşehir'de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1

Devamını Oku

Erol Toy

(1936 - ): Yazar. Manisa-Alaşehir'de doğdu. 1951'de ortaokulu bitirdikten sonra İzmir'de sigortacılık ve banka memurluğu yaptı. İstanbul'a tayin edild

Devamını Oku

Ersin Doyran

1982 Yalova doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Devamını Oku

Ersin Nazif Gürdoğan

1945 Mihalıççık-Eskişehir'de doğdu. Ortaokulu Mihalıççık'ta, liseyi Eskişehir'de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühe

Devamını Oku

Erskine Preston Cadwell

(17 Aralık 1903 - 11 Nisan 1987): ABD'li romancı. Çeşitli üniversitelere gittiyse de bitiremedi. Değişik işlere girip çıktı. 1930'dan sonra edebiyat d

Devamını Oku

Ertuğrul Karakoç

1936 Elbistan'ın Ekinözü (Celâ) köyünde doğdu. Şair, yazar. Bahattin Karakoç ve Abdurrahim Karakoç'un kardeşidir. Necatibey Eğitim Enstitüsü Türkçe B

Devamını Oku

Erzurumlu Emrah

(? - 1860): Âşık. Erzurum'un Tambura köyünde doğdu. Erzurum' da medrese tahsili yaptığı, ömrünün önemli bir kısmını seyahatle geçirdiği, Sivas, Kastam

Devamını Oku

Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi

(18 Mayıs 1703-22 Haziran 1780): Şair, bilgin. Erzurum' da doğdu. Dokuz yaşındayken, Siirt'te bulunan babasının yanına gitti. Burada Tillo köyünde Şey

Devamını Oku

Esad Coşan

(1938 - 4 Şubat 2001): Yazar, araştırmacı. Çanakkale'de doğdu. İstanbul'da Vezneciler İlkokulunu ve Lisesini (1956), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Arap-Far

Devamını Oku

Esad Efendi

(1789 - 1848): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Sahhaflar Şeyhizâde diye bilinir. Arapkirli Sahhaflar Şeyhi diye tanınan Hacı Ahme

Devamını Oku

Esad Mehmed Efendi

(1685 - 1753). Şair. İstanbul'da doğdu. Ebu İshakzâde olarak bilinir. Şeyhülislam Ebu İshak'ın oğludur. Müderrislik, kadılık, Anadolu ve Rumeli kazask

Devamını Oku

Esat Korkmaz

1946'da Manisa/ Demirci'de doğdu. Orman Fakültesi Fikir Kulübü Yönetim Kurulu ve son dönem Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) Genel Yönetim Kurul

Devamını Oku

Esat Mahmut Karakurt

(1902 - 15 Temmuz 1977): Yazar. İstanbul'da doğdu. Diş Hekimliği Okulunu (1924) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini (1930) bitirdi. Tercüman-ı

Devamını Oku

Esmahan Aykol

1970 Edirne doğumlu. Bornova Anadolu Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde "Alman ve Türk

Devamını Oku

Esra Erol

12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Kütahya Destan TV'de yayınlanan "Tatlı Cadı" adlı TV

Devamını Oku

M. Vecdi Gönül

M. Vecdi Gönül, 29 Kasım 1939 tarihinde Erzincan\'da doğdu. Devlet bursu ile kazandığı A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi\'ni 1960 Haziran döneminde b

Devamını Oku

Esrar Dede

(1748? - 1797): Şair. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Tasavvuf muhitinde yetişti ve iyi bir tahsil gördü; Arapça, Farsça, Latince ve İtalyanca

Devamını Oku

Esver Ölüç

Doğumu: 7 Eylül 1970, Tirebolu/ Giresun Ankara'da öğretmenlik yapıyor. Şiirleri 1997'den itibaren Hece dergisinde yer aldı.

Devamını Oku

Eşref

Doğumu: 1847, Gelenbe / Kırkağaç Ölümü: 22 Mayıs 1912, Kırkağaç / Manisa Tam adı Mehmed Eşref'tir. Babası Gelenbe Camii imamlığı yapmış, bir takım

Devamını Oku

Eşref Edip Fergan

(1882 - 1971): Yazar, gazeteci. Serez'de doğdu. Hukuk Mektebini bitirdi (1912). Hukuk okurken medrese derslerine de devam etti. Ebulûlâ Mardin ve Mehm

Devamını Oku

Etem Ütük

Doğumu: 1925, Ütükler/Razgrad Ölümü: 1989, İstanbul Bulgaristan'ın Razgrad ilçesi Ütükler köyünde doğdu. 1934 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye g

Devamını Oku

Ethem Baran

1962 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat'ta yaptı. 1983 yılında A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Devamını Oku

Ethem Kocabaş

Eğitim uzmanı Ethem Kocabaş tipoloji, nöroloji, kuantoloji, psikoloji ve genetik konularında araştırmalar yapmakta ve bu bilim dalların-da Türkiye çap

Devamını Oku

Etienne Copeaux

Üniversite eğitimini tarih bölümünde tamamladıktan sonra doktorasını tarihsel coğrafya dalında verdi. Pedagojik alanda ve tarih öğretimi konusunda öne

Devamını Oku

Eugene O'Neill

Eugene O'Neill (Asıl adıyla Eugene Gladstone O'Neill) 16 Ekim 1888'de İrlanda asıllı bir artistin oğlu olarak New York'da doğdu. Çocukluğu ailesiyle b

Devamını Oku

Eugenio Montale

Eugenio Montale 12 Ekim 1896'da varlıklı bir ailenin oğlu olarak Cenova'da doğdu, ilk başlangıçta müzik okudu ve 1919'da ilk şiirlerini yayınladı. 192

Devamını Oku

Eugenne Gladstone O'neill

(1888 - 1953): ABD'li oyun yazarı. New York'ta doğdu, Boston'da öldü. 1906'da Princeton Üniversitesine girdi; ancak bir yıl devam etti. Babası tiyatro

Devamını Oku

Euripides

(M.Ö. 380 - M.Ö. 406): Eski Yunan trajedi yazarı. Edebiyatın yanı sıra felsefeyle de ilgilendi. Tiyatro sanatına gerek konu, gerekse dekor ve sahne dü

Devamını Oku

Eve Adamson

Devamını Oku

Evliya Çelebi

(1611 - 1682): Seyahatname yazarı. Aslen Kütahyalı olup İstanbul'a yerleşen bir aileden gelir. Saray-ı Hümayun Kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efend

Devamını Oku

Evrim Akın

Evrim Akın (d 12 Haziran, 1979, Ankara) Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu. Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiy

Devamını Oku

Eyvind Olov Verner Johnson

Eyvind Olov Verner Johnson 29 Temmuz 1900'de Kuzey isveç şehri Svartbjörnsbyn'da doğdu. 13 yaşındayken okulunu bıraktı ve o yaşlarında çalışma hayatın

Devamını Oku

Ezel Akay

1961'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra Amerika'da Villanova Üniversitesi'nde tiyatro öğrenimi gördü. İFR'

Devamını Oku

F. Cemal Oğuz Öcal

(1913- 4 Aralık 1971): Şair, yazar. Konya-Seydişehir'e bağlı İncesu köyünde doğdu. Konya ve İstanbul Erkek İlköğretmen okullarını bitirdi. 1935 yılınd

Devamını Oku

Fahir İz

(30 Nisan 1911 - 5 Temmuz 2004): Yazar, araştırmacı. İstanbul'da doğdu. Tanınmış fikir adamı Mahir İz'in kardeşidir. Orta tahsilini İtalyan Ortaokulu

Devamını Oku

Fahreddin Râzî

Büyük müfessir, kelamcı, filozof ve usulcü Fahreddin Râzî'nin asıl ismi Muhammed b. Ömer'dir. 543-4/1148-9 yılında Rey şehrinde doğmuş, 606/1209 yılın

Devamını Oku

Fahrettin Küzküncük

Devamını Oku

Fahri Celâl Göktulga

(1895 - 3 Haziran 1975): Yazar. İstanbul'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi (1918). Akıl hastalıkları ihtisası yaptıktan sonra İstanbul ve Man

Devamını Oku

Fahri Erdinç

(1 Ocak 1917 - 11 Kasım 1986): Yazar. Akhisar'da doğdu. Balıkesir İlköğretmen Okulunu bitirdi (1936). Afyon, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir'in köylerinde

Devamını Oku

Fahri Ersavaş

(1 Mart 1920 - ): Şair. Sakarya-Geyve'de doğdu. Geyve Kâzım Paşa İlkokulunu, Bursa Tophane Meslek Lisesini (1946) ve Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okul

Devamını Oku

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen (d. 4 Haziran 1986), Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle tanınmıştır. Aslen Samsun Bafralı'dır. Dört kardeşin en küçüğü olan Fahriye

Devamını Oku

Fâik Âli Ozansoy

(1876 - 1 Ekim 1950): Şair, yazar. Diyarbakır'da doğdu. Süleyman Nazif'in kardeşidir. Asıl adı Mehmed Fâik' tir. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi

Devamını Oku

Faik Baysal

(1 Aralık 1922 – 9 Aralık 2002): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Ailesi Romanya'dan göç etti. Çocukluğu Adapazarı'nda büyükbabasının yanında geçti. İs

Devamını Oku

Faik Reşad

(26 Eylül 1851 - 26 Haziran 1914): Yazar. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Reşad'dır. Rüşdiye öğrenimini yarım bıraktı. Bâb-ı Seraskerîde ve Hariciye

Devamını Oku

Fakir Baykurt

(15 Haziran 1929- 11 Ekim 1999): Yazar. Burdur- Akçaköy'e bağlı Yeşilova köyünde doğdu. Gönen Köy Enstitüsünü bitirdi (1948). Beş yıl köy öğretmenliği

Devamını Oku

Fakirî

(XVI. yüzyıl): Divan şairi. Rumeli'de Kalkandelen'de doğdu. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Medrese eğitimi gördüğüne, anında şiir söylem

Devamını Oku

Falih Rıfkı Atay

(1894 - 20 Mart 1971): Yazar. İstanbul'da doğdu. Rehber-i Tahsil ve Hüseyin Cahit (Yalçın)'in müdürü olduğu Mercan İdadîsine devam etti. İdadî öğrenci

Devamını Oku

Faruk Alpkaya

1959'da Bandırma'da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. A.Ü. Sosyal Bi

Devamını Oku

Faruk Bildirici

AÜ İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe 1980'de "Cumhuriyet"te başladı. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinde

Devamını Oku

Faruk Duman

Faruk Duman, 1974 yılında Ardahan'da doğdu. Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. Öyküleri, 1991 yılından

Devamını Oku

Faruk Ergöktaş

Doğumu: 1934, Kayseri Çocukluğu Kayseri'de geçti. Ailece Adana'ya göç ettiler. İlk ve orta öğrenimini burada yaptı. Adana Erkek Lisesini bitirdi. Sana

Devamını Oku

Faruk Kadri Timurtaş

(1925 - 4 Temmuz 1983): Yazar, dilci. Kilis'te doğdu. Soyadı önce Demirtaş'tı sonra Timurtaş olarak değiştirmiştir. Avukat Kara Kadri Beyin oğludur. İ

Devamını Oku

Faruk Mercan

1971 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1993'te gazeteciliğe başlayan ve Türkiye'nin yakın tarihi üzerine çalışmalarıyla t

Devamını Oku

Faruk Nâfiz Çamlıbel

(18 Mayıs 1898 - 8 Kasım 1973): Şair. İstanbul'da doğdu. Bakırköy Rüşdiyeside okudu. Tıp Fakültesine devam etti; ancak bitiremeyip dördüncü sınıftan a

Devamını Oku

Fasih Ahmed Dede

(? - 1699): Divan şairi. Dukakinzâdelerdendir. Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa'nın hazine kâtipliğini yaptı. Galata Dergâhı'nda Mevlevî Gavsî Dede'ye intisap

Devamını Oku

Fatih Erkoç

7 Nisan 1953'te İstanbul'da doğdu. 1986 yılında Kuşadası'nda, 1. Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda söz, müzik, düzenleme ve yorumu kendisine ait olan

Devamını Oku

Fatih Okumuş

1986 Develi İmam-Hatip Lisesi, 1992 el-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku ve Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Bölümü mezunu. 1996 yılında "İslam'in Estetik A

Devamını Oku

Fatih Özgüven

Yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 1957'de İstanbul'da doğdu. İÜEF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Esrarengiz Bay Kartaloğlu adlı bir roman

Devamını Oku

Fatin Davud Efendi

(1814 - 1867): Yazar, şair. Drama'da doğdu. Mısır'da amcasının yanında okudu. İstanbul'da Divan-ı Humâyun Kalemi mühimmennüvisi oldu. Ticarethane-i Âm

Devamını Oku

Fatma Aliye

(22 Ekim 1862 - 13 Temmuz 1936): Yazar. İstanbul'da doğdu. Ahmed Cevdet Paşa'nın kızıdır. Özel öğrenim görerek Arapça ve Fransızca öğrendi. 1897 Türk-

Devamını Oku

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

(1962 - ) : Yazar. Afyon'da doğdu. Lise son sınıfa kadar İstanbul'da okudu; Afyon Lisesini bitirdi (1980). Yüksek tahsilini İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fe

Devamını Oku

Fatma Müjgân Cunbur

(1926- ): Yazar. İstanbul-Fatih'te doğdu. Ankara'da Dumlupınar ve İnönü ilkokullarında; İstanbul Karagümrük Ortaokulunda, Ankara II. Ortaokul'unda, An

Devamını Oku

Fatma Şengil Süzer

Doğumu: 1970, Eskişehir İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okudu. Şiir dışında öyküler yazdı.

Devamını Oku

Fatma Şengül Süzer

(1970 - ): Şair, yazar. Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve liseyi Eskişehir'de okudu. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Eskişehir'de e

Devamını Oku

Fatma Torun Reid

1979 yılında Türkiye'nin ilk psikolojik danışmanlık merkezi olan AŞAM Çocuk ve Aile Gelişim Merkezi'ni kuran Fatma Torun Reid, üniversite lisans ve uz

Devamını Oku

Fazıl Ahmet Aykaç

(1884-1967) Şair ve yazar. İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Nümûne-i Terakki Mektebi’nde yaptı. Gümüşhane Rüştiyesi ile Musul İdâdîsiR

Devamını Oku

Fazıl Hayati Çorbacıoğlu

(1925 - 31 Ocak 1990): Yazar. Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. Yüksek öğrenimini yarım bıraktı. Ticarete atıldı. İstanbul'da

Devamını Oku

Fazıl Hüsnü Dağlarca

1914 yılında İstanbul'da doğdu. Yarbay Hasan Hüsnü Beyin oğludur. İlk ve, orta öğrenimini, Konya, Kayseri, Adana, Kozan, Tarsus'ta tamamladı. Kuleli A

Devamını Oku

Fazlı Necib

(21 Nisan 1863 – 19 Haziran 1932): Yazar, gazeteci. Selanik'te doğdu. Avukat olmak istiyordu. Bir süre bir avukatın yanında çalıştı. 1883'te Hukuk Mek

Devamını Oku

Fehîm-İ Kadîm

(1627 - 1647): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Uncuzâde diye anılır. Babası Mısırlıdır. Diğer Fehîm mahlâslı şairlerden ayırmak

Devamını Oku

Fehmi Çalmuk

1969 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Çorum Sungurlu nüfusuna kayıtlıdır. Gazeteciliğe 1987 yılında Millî Gazete'de başladı. "Beklenen Vakit", "Akşam" G

Devamını Oku

Fehmi Hilmi Cumalıoğlu

(1912 - 25 Temmuz 1996): Şair, yazar. Tekirdağ'da doğdu. Tıp fakültesini bitirdi. Orduda görev aldı. Albay rütbesiyle emekli oldu. Millet Partisi'nde

Devamını Oku

Fehmi Koru

Gazeteci-Yazar. 1950, İzmir doğumlu.İzmir Yüksek İslam Enstitüsü (1973) mezunu. ABD Harvard Üniversiyesi'nde master (1982) yaptı.Uzun yıllar Zaman Gaz

Devamını Oku

Fénelon

(1651-1715): Fransız yazar ve rahip. Asıl adı François de Salignac de la Mothe'dur. Din eğitimi görüp papaz oldu. Yeni Katolikler adlı kızların okuduğ

Devamını Oku

Ferâizcizâde Mehmed Sâkir

(1853 - 9 Ekim 1911): Yazar. Bursa'da doğdu. Özel öğrenim görerek yetişti. Bursa ve Kırklareli'nde devlet memurluğu yaptı. Hüdavendigâr gazete ve bası

Devamını Oku

Ferdi Tayfur

1945 yılında Adana Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali ortanca oğluna "Ferdi

Devamını Oku

Fergun Özelli

1955 yılında Ilgaz'da doğdu. Babasının görevi nedeniyle geldikleri Seferi-hisar'da ilk ve ortaokulu bitirdi. İzmir Atatürk Lisesi ve Ege Üniversitesi

Devamını Oku

Ferhan Şaylıman

1956 Ankara doğumlu. Asker bir babanın oğlu olarak ilk gençlik yıllarına kadar hep göçebe yaşadı. Ankara'dan Erzurum'a, Çorlu'dan Balıkesir'e uzanan k

Devamını Oku

Ferhat Göçer

23 Haziran 1966'da Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur. Ferhat Göçer'in kurduğu ve T

Devamını Oku

Feridun Andaç

(1954- ):Yazar. Erzurum'da doğdu. Asıl adı Feridun Şehrî'dir. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültes

Devamını Oku

Feridun Bey

(? - 16 Mart 1583): Münşî, şair. Sokullu Mehmed Paşa'nın divan kâtibi oldu (1553). Nahçıvan seferine katıldı (1554). 1570'te reisülküttab, 1573'te niş

Devamını Oku

Feridun Fazıl Tülbentçi

(1912 - 6 Ağustos 1982): Yazar. İstanbul'da doğdu. Babası Yüzbaşı Hasan Fazıl Bey Çanakkale Savaşında şehit düştü. Vefa Lisesini, Yüksek Ticaret Mekte

Devamını Oku

Ferih Egemen

(1917- 12 Ekim 1978): Yazar. İstanbul'da doğdu. İzmir Karataş Ortaokulunu bitirdi (1932). Darulbedayi (İstanbul Şehir Tiyatroları) oyuncularından idi.

Devamını Oku

Feriha Aktan

Doğumu: 1924, İstanbul Ölümü: 27 Kasım 1973, İstanbul Kandilli Kız Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Devamını Oku

Ferit Devellioğlu

(1906-1 Nisan 1985): Dilci. İstanbul'da doğdu. Kumkapı Fransız Mektebini ve Galatasaray Lisesini bitirdi. Banque Générale Pour le Commerce Etranger'de

Devamını Oku

Ferit Edgü

Ferit Edgü 1936'da İstanbul'da doğdu. Öykü, şiir, roman, deneme türlerinde yapıtlar verdi. Bir gemide, 1979 Sait Faik Hikâye Armağanı. Ders Notları, 1

Devamını Oku

Ferit Öngören

(1932 - ): Gazeteci, yazar. Diyarbakır'ın Hacıhan köyünde doğdu. Afyon Lisesini (1954) ve İ.Ü. Hukuk Fakültesini (1958) bitirdi. Avukatlık yaptı. Miza

Devamını Oku

Ferit Ragıp Tuncor

(1912 - 12 Mayıs 2005): Şair, yazar. Çanakkale'de doğdu. Eczacı-kimyager Ali Ragıp Beyin oğludur. Yatılı olarak İzmir Muallim Mektebini bitirdi (1931)

Devamını Oku

Ferman Karaçam

1955 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve ortaokulu Ardahan’da, liseyi 1975 yılında Erzincan’da bitirdi. 1976 yılında İstanbul da Mensucat

Devamını Oku

Fernando Pessoa

13 Haziran 1888'de Lizbon'da doğdu. Beş yaşındayken, müzik eleştirmeni olan babasını kaybetti. Annesi, Portekiz'in Durban konsolosuyla yeniden evlenin

Devamını Oku

Ferzan Gürel

(1919 - ): Yazar. Söke'de doğdu. İzmir'de Notre Dame Sion'da bir süre okuduktan sonra İzmir Amerikan Kız Kolejine devam etti. Yazar Samim Kocagöz'ün

Devamını Oku

Fethi Giray

(1918 - 25 Şubat 1970): Şair. Söğüt'te doğdu. Ankara Erkek Lisesini bitirdi (1938). Memurluk yaptıktan sonra gazeteciliğe geçti (1951). Ankara-Telgraf

Devamını Oku

Fethi Naci

(1927 - 2008 ): Yazar. Giresun'da doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi (1949). Fabrikalarda muhasebecilik ve personel şefliği yaptı (1950-1965). Ge

Devamını Oku

Fethi Savaşçı

(1930- 30 Ekim 1989): Şair, yazar. Ödemiş'in Taşpazar köyünde doğdu. Sanat okulundan ayrılarak hayata atıldı. 1965'te Almanya'ya yerleşti. Orada öldü.

Devamını Oku

Fethi Tevetoğlu

Doğumu: 31 Ocak 1916, İstanbul Ölümü: 20 Aralık 1989, Ankara Rizeli deniz subayı Ali Dursun Beyin oğludur. İlköğrenimini Trabzon, Hopa ve Samsun'da

Devamını Oku

Fethullah Gülen

27 Nisan 1941'de Erzurum'un Pasinler ilçesinin Korucuk köyünde doğdu. Babası Ramiz Bey cami imamı, annesi Refia Hanım ev hanımıdır. Gülen, sekiz karde

Devamını Oku

Fevrî

(? - 1571): Şair. Arnavutluk-Draç'ta doğdu. Hırvat asıllı bir aileye mensuptur. Devşirmedir. Lâmiî Çelebi'nin dedesi Defterdar Nakkaş Ali tarafından y

Devamını Oku

Fevzî

(? - 1739): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Feyzullah'tır. Şehremini rûznamçesi oldu. Çorlulu Ali Paşa'nın kethüda kâtipliğini, Osman Paşa'nı

Devamını Oku

Fevziye Abdullah Tansel

(23 Şubat 1912 - 4 Ağustos 1988): Edebiyat tarihçisi. Babasının kadı olarak görev yaptığı Muş'ta doğdu. Çocukluğu Elazığ'da geçti. Küçük yaşta anne ve

Devamını Oku

Feyyaz Kayacan

(1919 - 5 Nisan 1993): Yazar. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Feyyaz Fergar'dır. Saint Joseph Lisesini bitirdi. Fransa'da ve Londra'da siyasal bilgiler ve

Devamını Oku

Feyyaz Sağlam

(1959 - ): Yazar, araştırmacı. Konya- Ilgın'ya bağlı Argıthanı köyünde doğdu. Akşehir Endüstri Meslek Lisesini, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakül

Devamını Oku

Feyza Hepçilingirler

(1948 - ): Yazar. İzmir Kız Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1971). Edebiyat öğretmenliği yaptı. Emekliye ay

Devamını Oku

Feyzi Halıcı

(1924 - ): Şair. Konya'da doğdu. Mehdi Halıcı'nın ağabeyidir. Konya Lisesini (1941) ve İ.Ü. Fen Fakültesini bitirdi. Konya'da ticaretle uğraştı. Konya

Devamını Oku

Fırat Kızıltuğ

(13 Ocak 1935 - ) Yazar, şair, bestekâr. Bayburt'ta doğdu. 1957 yılında Trabzon Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra yurdun çeşitli yerlerinde ilkokul ö

Devamını Oku

Fidel Castro

13 Ağustos 1926 doğumlu olan Fidel Alejandro Castro Ruz, Marksist, devrimci ve Küba devriminin önderlerinden biridir. Mayari'de doğmuştur. 1952'de Bat

Devamını Oku

Figanî

(? - 1532): Divan şairi. Trabzon'da doğdu. Asıl adı Ramazan Çelebi'dir. İsfahan'a giderek Kazvinli Şah Mehmed'den tıp dersleri aldı. Sonra İstanbul'a

Devamını Oku

Figen Kumru Akşit

Figen Kumru Akşit, 1957 yılında Adana'da doğdu. Gazetecilik eğitiminin ardından, 1982 yılında Hürriyet Gazetesi'nde meslek yaşamına adım attı. 1987-19

Devamını Oku

Fikret Adil

(7 Ocak 1901 - 4 Haziran 1973): Yazar. İstanbul'da doğdu. Soyadı Kamertan'dır. Galatasaray Lisesinin son sınıfında okuldan ayrılıp Millî Mücadeleye ka

Devamını Oku

Fikret Akın

Doğumu: 24 Ekim 1952, Emirdağ / Afyon İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Eskişehir'de felsefe öğretmenliği yaptı. Şiirleri Emirdağ gazete

Devamını Oku

Fikret Arıt

(3 Ekim 1918 – 11 Kasım 1987): Yazar. Karadeniz Ereğlisi'nde doğdu. İstanbul Robert Kolej orta kısmını bitirdi. Memurluk, tercümanlık, kömür ticareti,

Devamını Oku

Fikret Hakan

23 Nisan 1934'te Balıkesir'de doğdu. 1950 yılında'Üç Güvercin'adlı oyunla Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952 yılında'Köprüa

Devamını Oku

Fikret Otyam

19 Aralık 1926 tarihinde Aksaray'da doğdu. Ünlü besteci ve orkestra şefi olan ağabeyi Nedim Vasıf Otyam ve diğer ağabeyleri gibi 6 yaşından itibaren b

Devamını Oku

Fikret Türkmen

(3 Aralık 1945- ): Yazar, araştırmacı. Yozgat-Boğazlıyan'a bağlı Abdilli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Boğazlıyan'da, liseyi ise Bursa Iş

Devamını Oku

Firdevsî-İ Rumî

(1453 - ?): Yazar. Aydıncık(Edincik)'ta doğdu. Bursa, Manisa ve civarlarında yaşadı. Tahsilini Bursa'da gördü. Devrin ünlü Divan şairi Melihî'den aruz

Devamını Oku

Fitnat Hanim

(? - 1780): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Zübeyde'dir. Şeyhülislâm Ebû İshakzâde Mehmed Esad Efendi'nin kızıdır. Küçük yaştan itibaren edeb

Devamını Oku

Florinalı Nâzım

(1883 – 6 Haziran 1939): Şair. Florina'da doğdu. Tam adı Mehmet Nâzım Özgünay'dır. İstanbul Hukuk Mektebini bitirdi. Dahiliye Nezaretinde çalıştı. Pol

Devamını Oku

Francesco Petrarca

(1304-1374): İtalyan felsefeci ve şair. Umutsuz bir aşkın etkisiyle Avrupa'yı dolaştı. Bir süre rahip olarak manastıra kapandı. Romalı Komutan Scipio'

Devamını Oku

François Mauriac

François Mauriac 11 Ekim 1885'de bir şarap ve tekstil tüccarının oğlu olarak Bordeaux'da doğdu. Babasının ölümünden sonra, koyu bir katolik dedesi, ni

Devamını Oku

François René Chateaubriand

(1768 - 4 Temmuz 1848): Fransız yazar. Düzensiz bir eğitim gördü. 1786'da Paris'e, 1791'de Amerika'ya gitti. Bir yıl sonra ülkesine döndüyse de çok ka

Devamını Oku

Frans Eemil Sillanpää

Frans Eemil Sillanpââ 16 Eylül 1888'de yoksul bir çiftçi babanın oğlu olarak Haemeenkyrö'de doğdu. Yoksul olmasına rağmen çocukluğu mutlu geçti. Tampe

Devamını Oku

Franz Kafka

Franz Kafka (3 Temmuz 1883’de Prag’da doğdu; 3 Haziran 1924’de Kierlimg’de öldü) Yahudi bir tüccar aileden gelen, Almancaya da hâkim olan bir yazardı.

Devamını Oku

Frédéric Beigbeder

2005 New York Magazine Kültür Ödülü (Kuzey Kulesi 107. Kat) 2005 The Independent Yabancı Kurgu Roman Ödülü (Kuzey Kulesi 107. Kat) Frédéric Beigbede

Devamını Oku

Frédéric Mistral

Frederic Mistral 8 Eylül 1830'da Mailane, Bouches-du-Rhone'da dünyaya geldi.Hocası Joseph Roumanille'in şiirlerinin etkisinde kaldı. Dil üzerine öğren

Devamını Oku

Frederik Pohl

Amerikan bilimkurgu edebiyatının en verimli yazarlarından biri olan Frederik Pohl 1919 yılında doğmuştur. 1940'lı yılların başlarında Astonishing Stor

Devamını Oku

Fredric Jameson

1936 doğumlu Amerikalı Marksist eleştirmen. Haverford College'da Fransız Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra 1960'lı yılların başında Yale'de aynı aland

Devamını Oku

Frencis Bacon

(22 Ocak 1561 - 9 Mart 1626): İngiliz devlet adamı ve filozofu. Hukuk öğrenimi gördü. 1584'te parlamentoya girdi. Adalet Bakanlığı yaptı. Rüşvet almak

Devamını Oku

Friederich Wilhem Nietzsche

15 Ekim 1844’te doğdu. "Güç İstenci", "Üstinsan", "Bengidönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.Nietzsche yirmi beş yaşınd

Devamını Oku

John Langshaw Austin

1911 yılında doğdu. İngiliz filozof. 1952-1960 yılları arasında Oxford Üniversitesi’nde ahlak felsefesi profesörü olarak görev yaptı. Aristotele

Devamını Oku

Friedrich Von Schiller

(10 Kasım 1759 - 9 Mayıs 1805): Alman yazar. Stuttgart'ta hukuk ve tıp öğrenimi gördü. Lirik şiirlerle başladığı edebiyat hayatında Die Rauber (Haydut

Devamını Oku

Fuat Bayramoğlu

Doğumu: 1912, Ankara Ölümü: 1996 Ailesi Hacı Bayram soyundandır. Ankara Erkek Lisesi (1931) ve Mülkiye Mektebini (1935) bitirdi. Liege Üniversitesi

Devamını Oku

Fuat Bozkurt

Ahmet Bozkurt (doğum. 1977 Erzincan-Tercan ) Türk şair ve yazar. Ortaöğrenimini babasının memuriyetinden dolayı Göle, Sarıkamış ve Erzincan'da tamamla

Devamını Oku

Fuat Edip Baksı

Doğumu: 1912, Diyarbakır Ölümü: 5 Kasım 1974, İzmir İzmir liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünde İslâmî Türk Edebiy

Devamını Oku

Fuat Keyman

Fuat Keyman, Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezinin (GLO

Devamını Oku

Fuat Uçar

1973'te Tokat-Niksar doğdu. Niksar Danişmend Gazi Lisesini bitirdi. Üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psi

Devamını Oku

Funda Arar

8 Nisan 1975'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra iki yıl boyunca müzik

Devamını Oku

Fuzulî

(? - 1556): Divan şairi. Asıl adı Muhammed'dir. Fuzûlî mahlâsıdır. Yaramaz, faydasız anlamına "fuzûl" ile fazlalık, faziletlilik anlamına fazl'ın çokl

Devamını Oku

Füruzan

(29 Ekim 1938- ): Yazar. İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini yarım bıraktı. Kısa süre bir tiyatro topluluğunda çalıştı.İlk hikâyesi Seçilmiş Hikâyeler

Devamını Oku

Füruzan Toprak

(1926- ): Yazar. Bursa'da doğdu. Şair Ömer Faruk Toprak'ın eşidir. Ankara Kız Lisesini, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi

Devamını Oku

Füsun Akatlı

(7 Mayıs 1944 -4 Temmuz 2010 ) : Yazar, Ankara'da doğdu. Hilmi Ziya Ülken'in kardeşinin torunudur. Ankara Kız Lisesini ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakült

Devamını Oku

Füsun Kocabaş

Füsun Kocabaş Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde yardımcı doçenttir.

Devamını Oku

Gabriel Garcia Marquez

Gabriel Garcîa Mârquez (Asıl adıyla Gabriel Jose Garcîa Mârquez) 6 Mart 1928'de Kolombiya'nın kuzeyindeki Aracataca şehrinde 16 çocuklu bir ailenin en

Devamını Oku

Gabriela Mistral

Gabriela Mistral (Asıl adıyla Lucila Godoy y Alcayaga) 7 Nisan 1889'da bir ilkokul öğretmeninin kızı olarak Vicuna'da doğdu. Öğretmen olmamasına rağme

Devamını Oku

Galip Erdem

(10 Mart 1930 – 12 mart 1997): Yazar. Rize-Fındıklı'da doğdu. İlkokulu Fındıklı'da bitirdikten sonra babasının memuriyetindan dolayı ortaokulu Bitlis

Devamını Oku

Galip Naşit Arı

Doğumu: 1907, İstanbul Ölümü: (?) Öğretmen Okulunu bitirdi. Öğretmenlik ve Milli Eğitim Bakanlığı teşkilâtında memurluk yaptı. Çocuk şiirlerine ağırlı

Devamını Oku

Gao Xingjian

Gao Xingjian 4 Ocak 1940'da Doğu Çin'in Ciangşi Eyaleti'nde Ganzhou'da bir banka memuru babanın ve sahne sanatçısı bir annenin oğlu olarak dünyaya gel

Devamını Oku

Gavsi Ozansoy

Doğumu: 1917, İstanbul Ölümü: 1970, İstanbul Şair Halit Fahri Ozansoy'un oğludur. Henüz bir lise öğrencisiyken gazeteciliğe başladı. Pek çok gazetede

Devamını Oku

Gazanfer Eryüksel

Doğumu: 8 Eylül 1952, İstanbul Oruçgazi İlkokulu (1963) ve Pertevniyal Lisesin-den (1970) sonra İstanbul İTİA İktisat Maliye Bölü-münü bitirdi (1975).

Devamını Oku

Gazi Giray Han

(1554 - 1608): Şair. Kırım hanlarının ikincisidir. İyi bir eğitim gördü. Osmanlı-İran savaşlarında başarı gösterdi (1578). Bir ara İranlılara esir düş

Devamını Oku

Georg Lukacs

1885'te Budapeşte'de doğdu, 1971'de aynı kentte öldü. Genç yaşında oyunlar yazdı. 1906' da hukuk öğrenimini tamamladı. 1909'da Budapeşte Üniversitesi'

Devamını Oku

George Bernard Shaw

George Bernard Shaw 26 Temmuz 1856'da Dublin'de alkolik bir arpa tüccarının oğlu olarak doğdu. Okula hiç isteyerek gitmiyor, hep zorla gönderiliyordu.

Devamını Oku

George Gordon Byron

(1788-1824): İngiliz şair. Londra'da doğdu. Harrow ile Cambridge'deki Trinify College'de okudu. Kalvinist mezhebindendi. Büyük amcası ölünce (1798) se

Devamını Oku

George K. Simon

Dr. George K. Simon, Jr klinik psikoloji alanındaki diplomasını Texas Tech University'den aldı. 14 yılı aşkın süre boyunca sömürgen insanlar ve onları

Devamını Oku

George Levine

George Levine 1931 doğumlu Amerikalı edebiyat eleştirmeni, akademisyen. Yüksek öğrenimini ve doktorasını Minnesota Üniversitesi'nde tamamlayan Levine

Devamını Oku

George Orwell

(1903 - 1950): İngiliz romancı. Hindistan'ın Motihari şehrinde doğdu. Asıl adı Eric Arthur Blair'dir. Eton'da öğrenim gördükten sonra 1922'de Birmanya

Devamını Oku

George Sand

(1804- 1876): Fransız kadın yazar. Asıl adı Aurore Dupin'dir. Paris'te doğdu. 16 yaşına kadar 3 yıl bir manastırda kaldı. Aile çevresinden kurtulmak i

Devamını Oku

Georges Duhamel

(30 Haziran 1884 - 13 Nisan 1966): Fransız romancısı. Paris'te doğdu. Tıp fakültesini bitirdi. Créteil Manastırında toplanan sanatçılar topluluğuna ka

Devamını Oku

Georges Perec

1936'da Paris'te doğdu. 1954'te başladığı tarih öğrenimini kısa sürede bıraktı. 1960'ta Paulette Pétras ile evlendi. 1965'te Şeyler adlı kitabıyla Ren

Devamını Oku

Georges Simenon

1903 yılında Liège'de doğdu. Genç yaşlarda okulu bırakıp gazete muhabirliğine atıldı ve 19 yaşında Paris'e yerleşti. İlk polisiye romanlarını bu dönem

Devamını Oku

Gerar De Nerval

(1808 - 1855): Fransız şair ve yazar. Paris'te okudu. Alman romantik şiirinden etkilendi. Âşık olduğu tiyatro oyuncusu Jenny Colon'un bir başkasıyla e

Devamını Oku

Gerhard Roth

1942 yılında Avusturya'nın Graz kentinde doğdu. Tıp öğreniminin ardından, 1972 yılında yayımlanan ilk eseri Albert Einstein'ın Otobiyografisi ile yaza

Devamını Oku

Gerhart Hauptmann

Gerhart Hauptmann (Asıl adıyla Gerhart Johann Robert Hauptmann) 15 Kasım 1862'de (şimdi Polonya sınırları içinde ve adı Szczawno Zdoj olan) Obersalzbr

Devamını Oku

Gevherî

(XVII-XVIII. yüzyıl): Saz şairi. Doğduğu yeri ve tarihi bilemiyoruz. Kırım Hanı Selim Giray'ın 1689'da İstanbul'a gelişiyle ilgili söylediği bir şiiri

Devamını Oku

Geza Gardonyi

1863 tarihinde Macaristan'ın Fejer vilayetinin Asgard köyünde doğmuştur. Bir tesviyeci ustası olan babası, oğlunu büyük güçlüklerle ancak bir ilkokul

Devamını Oku

Gıyasettin Aytaş

15. 03. 1964 Kars-Selim doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi Selim'de; lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. 1981-1982 öğretim yılında başladığı ünivers

Devamını Oku

Giorgio Agamben

Verona Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesidir. Yayımlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır. Language and Death: The Place of Negativity (

Devamını Oku

Giorgos Seferis

Giorgos Seferis (Asıl adıyla Georgios St. Seferiadis) 13 Mart 1900'de eski adıyla Smyrna olan İzmir'de bir profesörün oğlu olarak doğdu. Hukuk tarihi

Devamını Oku

Giosuè Carducci

Giosue Carducci 27 Temmuz 1835'de Toskana bölgesin¬deki Val di Castello'da bir doktorun oğlu olarak dünyaya gel¬di. Genç yaşlarından itibaren Yunan ve

Devamını Oku

Giovanni Boccacio

(1313 - 1375): İtalyan şair ve hikâyeci. Babası Floransalı, annesi Fransız idi. Çocukluğu Floransa'da geçti. Tüccar olan babasının telkiniyle önce tic

Devamını Oku

Giovanni Scognamillo

1929'da İstanbul'da doğdu. 1948-61 yıllarında başta İtalyan ve Fransız basını olmak üzere yabancı basında, 1961'den sonra ise Türk basınında Akşam, Yö

Devamını Oku

Gökçe Yanardağ

18 Eylül 1975'te İstanbul'da doğdu. 1991-2002 yılları arasında bir mankenlik ajansına bağlı olarak çalıştı. Mankenlik yaptığı süre boyunca tasarım yar

Devamını Oku

Gökhan Akçiçek

Doğumu: 1961, Ordu Ordu Lisesini bitirdi (1978). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler dalında öğrenim gördü. Bulutlar Örtmese Güneşi ile 1992 MEB Çocu

Devamını Oku

Gökhan Akçura

1951 doğumlu olan Gökhan Akçura DTCF Tiyatro Kürsüsü'nü bitirdikten sonra aynı alanda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1980'den sonra üniversiteden a

Devamını Oku

Gökhan Evliyaoğlu

(27 Mayıs 1927 - ): Yazar, gazeteci. Malatya'da doğdu. İstanbul Kadırga İlkokulunu, Malatya Lisesini bitirdi. İ.Ü. Hukuk Fakültesinde bir süre okudu.

Devamını Oku

Gökhan Güney

1954 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Bir yandan iş hayatını devam ettiren, bir yandan da Mela

Devamını Oku

Gökhan Özen

29 Kasım 1979'da Ankara'da doğdu. Nisan 2000'de ilk albümünü çıkaran Özen, Mayıs 2001'de çıkardığı ikinci albümünün çıkış parçası'Aramazsan Arama'ile

Devamını Oku

Göksel Arsoy

15 Mart 1936'da Kayseri'de doğdu. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan sanatçı,'Kelepçe' adlı filmle sinemaya geçti (1959); 'Samanyolu'adlı filmiyle ün yap

Devamını Oku

Göktürk Mehmet Uytun

Doğumu: 27 Eylül 1935, Çemişgezek / Tunceli Ölümü: 2 Ağustos 2001, Ankara Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulunu bitirdi (1955). Çeşitli şehirlerde öğre

Devamını Oku

Gönül Bakay

Ankara'da doğdu. Amerikan Kız Koleji'nin ardından, 1980'de Londra Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 1992'de İstanbul Üniversitesi İngi

Devamını Oku

Gözde Kayabeyoğlu

1971'de doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesini ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Fakültesini bitirdi.Eğitim yıllarında 'Çocuk Psikolojisi' ve '

Devamını Oku

Graham E. Fuller

Halen ABD'nin en üst düzey think thank (düşünce üretme kuruluşu) merkezlerinden biri olan RAND'da üst düzey Siyaset Bilimcisi olarak çalışmaktadır. 19

Devamını Oku

Grazıa Deledda

(1871 - 1936): İtalyan kadın romancı. Sardunya adasında doğdu, Roma'da öldü. Düzenli eğitim görmedi. İlk hikâyesini 17 yaşında yazdı. Eserlerinin konu

Devamını Oku

Grazia Deledda

Grazia Deledda 27 Eylül 1875'de Sardinye adasındaki Nuoro'da varlıklı bir ailenin kızı olarak doğdu. İlk öğreniminden sonra, italya edebiyatı üzerine

Devamını Oku

Guillaume Apollinaire

1880 yılında doğdu. Asıl adı Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky'dir. Monako'nun kumarhane salonlarında büyüdü. 1899 yılında diplomasız ve parasız Par

Devamını Oku

Gustav Mencshing

Devamını Oku

Gustave Flaubert

(12 Aralık 1821- 18 Mayıs 1880): Fransız romancı. Ruen'de doğdu. 1840'ta Ruen Lisisini bitirdi. Paris'te hukuk fakültesine devam ettiyse de ömür boyu

Devamını Oku

Guy de Maupassant

Guy de Maupassant (okunuşu :giy dö mopassã) 5 Ağustos 1850 yılında Fransa'da doğmuştur. Doğum belgesinde Tourville-sur-Arques'da bulunan Miromesnil şa

Devamını Oku

Guy De Mauspassant

(1850 - 1893): Fransız yazarı. Seine Maritime'de doğdu. Yvetot Kolejinde ve Donen Lisesinde okudu. Denizcilik ve Eğitim bakanlıklarında sekiz yıl çalı

Devamını Oku

Gül İrepoğlu

Gül İrepoğlu İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki mimarlık öğreniminden sonra akademik kariyerine İÜ Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi kür

Devamını Oku

Gülen İpek Abalı

8 Nisan 1980 Mannheim, Almanyaİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği mezunu ve yüksek lisansını da aynı bölümde

Devamını Oku

Gülnar Önay

1979 - 1993 Yılları arasında İstanbul'da Urart ve Arkeon Sanat Galerilerini yönetmiş; ortağı ve yöneticisi olduğu Arkeon Sanat Galerisi'nin kapanmasıy

Devamını Oku

Gülseli İnal

Doğumu: 17 Mayıs 1947, İstanbul Orta öğrenimini İstabul'da tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde iki yıl okudu. Aynı fa

Devamını Oku

Gülsüm Cengiz

Doğumu: 12 Temmuz 1949, Sütçüler / Isparta İstanbul İlköğretmen Okulunu bitirdi (1966). Balıkesir ve İstanbul'da öğretmenlik yaptı (1966-80). Mesleğin

Devamını Oku

Gülşehrî

(13. yüzyılın sonu XIV. yüzyılın başı): Şair. Mevlâna'nın oğlu Sultan Veled'in dervişlerindendir. Sultan Veled'in buyruğu ile Kırşehir'e geldiği tahmi

Devamını Oku

Gültekin Emre

Doğumu: 31 Mayıs 1951, Konya Ankara Kubilay İlkokulu ve Ankara Lisesinde oku-du. Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1974

Devamını Oku

Gültekin Sâmanoğlu

(1927 – 11 Nisan 2003): Şair. Konya'da doğdu. Asıl soyadı Samancı'dır. 1949'da Harp Okulunu bitirdi. Mecburî hizmeti bittikten sonra ordudan ayrıldı (

Devamını Oku

Gülten Akın

23 Ocak 1933 tarihinde Yozgat'ta doğdu. Bütün öğrenim hayatı Ankara'da geçti. Ankara Kız Lisesi (1951) ve A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1951-55). 1

Devamını Oku

Gülten Dayıoğlu

Gülten Dayıoğlu 1935 yılında Kütahya'da doğdu. İstanbul Atatürk Kız Lisesi'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görd

Devamını Oku

Gün Zileli

Gün Zileli'nin diğer kitap ve çevirileri: Bürokrasi ve Sosyalist Demokrasi, (Mehmet Gündüz adıyla), Ocak 1990, Koral Yayınları; 68 Deneyi, 1994, Karam

Devamını Oku

Günay Kut

(1939 - ): Yazar, araştırmacı. Trabzon'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1961). Aynı bölüme asistan olarak gi

Devamını Oku

Gündüz Akıncı

1914 yılında Çoruh'ta doğdu. Bursa Lisesini (1934), İstanbul'da Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1938) bitirdi. Antalya ve Afyon

Devamını Oku

Günerkan Aydoğmuş

(1 Eylül 1949 - ): Yazar, şair. Elazığ-Ağın'da doğdu. Tunceli Erkek Öğretmen Okulunu (1970), Eskişehir Anadolu Eğitim Fakültesi Ön Lisans Programını b

Devamını Oku

Güngör Dilmen

(1930 - ): Yazar. Tekirdağ'da doğdu. Ortaokulu İngiliz Erkek Lisesinde okudu. Çapa Lisesini ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümünü bitir

Devamını Oku

Güngör Gençay

Doğumu: 24 Temmuz 1934, İstanbul Tavşanlı İlkokulu, Uşak Lisesi (1955) ve İstanbul Matbaacılık Okulunu bitirdi. Çeşitli işler (1957-60) yaptıktan sonr

Devamını Oku

Günter Grass

Günter Grass 16 Ekim 1927'de in Danzig'de bir tüccar babanın oğlu olarak doğdu, ilk ve lise öğrenimini doğum yeri Danzig'de yaptı, ikinci Dünya Savaşı

Devamını Oku

Gürbüz Azak

(5 Temmuz 1938 - ): Yazar, ressam. Acıpayam'da doğdu. Denizli Lisesini bitirdi. 1961'de Hür Vatan gazetesinde ressam olarak çalışmaya başladı. Gazetec

Devamını Oku

Gürgen Öz

10 Mayıs 1978'de Zonguldak'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde okudu. O dönemde doğaçlama teknikleri üzerine çalış

Devamını Oku

Gürsel Aytaç

(27 Ağustos 1940 - ): Yazar. Eskişehir'de doğdu. Ankara Lisesini, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1962'

Devamını Oku

Gürsel Korat

1960'ta Kayseri'de doğdu. Çocukluğu ve ilkgençliği bu şehirde geçti. 12 Eylül 1980 Darbesi'yle kesintiye uğrasa da, 1985'te Ankara Üniversitesi'ndeki

Devamını Oku

Güven Turan

(1943 - ): Şair, yazar. Sinap-Gerze'de doğdu.Asıl ismi İsmail Güven Turan'dır. Samsun Maarif Kolejini ve A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz

Devamını Oku

Güzide Sabri Aygün

(1886 - 1946): Yazar. İstanbul'da doğdu. Özel öğrenim gördü. Halk arasında çok tutulan kara sevda romanlarını yazdı. İlk romanı Münevever'i veremden ö

Devamını Oku

Güzide Taranoğlu

(29 Ocak 1922 - ). Şair. İstanbul'da doğdu. Tam adı Fatma Güzide Taranoğlu'dur. Gülpınar soyadını da kullanmıştır. İlkokulu Ilgın'da okudu. Orta öğret

Devamını Oku

H. A. İnce

Mimar Sinan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden lisans ve 'Genel Sosyoloji' ve İngiltere'de, London School of Economics, Coğrafya ve Çev

Devamını Oku

H. Bahadır Türk

1979'da Adana'da doğdu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan so

Devamını Oku

H. Fethi Gözler

(1919 - 1 Aralık 1996): Yazar. İzmir'de doğdu. İlk ve orta okulu Bursa'da okudu. Balıkesir Öğretmen Okulunu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü b

Devamını Oku

Hacı Bayram-I Velî

(1352 - 1430): Mutasavvıf şair. Ankara'da doğdu. Asıl adı Numan'dır. Şeyhi Hamidüddin ile bir bayram günü görüşmüş ve mürşidi ona "Bayram" diye hitap

Devamını Oku

Hacı Bektaş-I Velî

(1209 - 1270): Mutasavvıf. Kendisiyle ilgili menkabelerde Horasan'dan geldiği belirtilir. Ahmed Yesevî'nin veya onun halifesi Lokman Parende'nin mürid

Devamını Oku

Hainrich Böll

(1917 - 1985): Alman yazar. Köln'de doğdu. Bir marangozun sekizinci çocuğu idi. 1937'de liseyi bitirdikten sonra bir kitapçının yanında çalışmaya başl

Devamını Oku

Hakan Albayrak

(1968 - ): Şair, yazar. Almanya'da doğdu. İlk okulu Almanya'da okudu. 1980'de Türkiye'ye geldi. Lise son sınıftan ayrıldı.Bir süre Ankara Çağdaş Sanat

Devamını Oku

Hakan Altun

5 Mart 1971'de doğdu. 1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkardı. 2000'de "Ağlamak Yok Yüreğim", 2002'de "Nefesimsin", 2003'te "Yaralı Bir A

Devamını Oku

Hakan Arslanbenzer

Doğumu: 1971, Kars Kars Halit Paşa İlkokulu (1983) ve Ankara Anadolu Lisesini (1990) bitirdi. İÜ Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde o

Devamını Oku

Hakan Aysev

1968'da Ankara'da doğdu. Opera sanatçısıdır. Eğitimine 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 1987'de 6. Belvedere Şan Yarışması'nda'E

Devamını Oku

Hakan Dilek

Hakan Dilek 1962 Ünye doğumlu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Resim Eğitimi Heykel Bölümü'nden mezun. 1978-1991 yılları arasında Samsunspor, Ankarademir

Devamını Oku

Hakan Kağan

1974 yılında Kars'ın Selim ilçesi Gürbüzler köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Gürbüzler Köyü İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Konya Gazi Lisesi'nde tam

Devamını Oku

Hakan Karahan

Hakan Karahan 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Robert College'de bitirdi. Yüksek öğrenimini University of Miami'de işletme üzerine 1983'de tamam

Devamını Oku

Hakan Kaynak

1958, Diyarbakır doğumlu olan Prof. Dr. Hakan Kaynak ilk okul tahsilini Diyarbakır İnönü İlk Okulu'nda tamamladıktan sonra orta ve lise tahsilini Sain

Devamını Oku

Hakan Olgun

1972'de Samsun'da doğdu. 1996'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Devamını Oku

Hakan Savlı

Doğumu: 4 Mayıs 1965, Ankara İlkokul birinci sınıfı Ankara'da okudu. 1972 yılında ailesiyle İskenderun'a taşındı. İskenderun Demir Çelik Fabrikası loj

Devamını Oku

Hakan Şarkdemir

Doğumu: 1971, İstanbul İlk ve ortaokulu Balıkesir'de okudu. Kuleli Askerî Lisesi (1989) ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesini (1995) bitirdi. MÜ İktisad

Devamını Oku

Hakan Temiztürk

Hakan Temiztürk / Akademisyen - Yazar (d. 1970, Erzurum)Erzurum/Tortum doğumludur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü 1992'

Devamını Oku

Hakan Yel

Hakan Yel, 1968 yılında İstanbul'da doğdu.Arkeoloji ve sanat tarihi okumasına karşın, 27 yıllık iş hayatı boyunca kimi zaman garsonluk, özel şoförlük

Devamını Oku

Hakanî Mehmed Bey

(? - 1606): Divan şairi. İstanbulludur. Sadrazam Ayas Paşa'nın akrabasıdır. Gençliğinde iyi bir tahsil gördü ve saray çevresinde yetişti. Sancak beyli

Devamını Oku

Hakkı Kâmil Beşe

(1899 – 15 Ocak 1982): Yazar. Kastamonu-Araç'a bağlı Moğsu (Gökçesu) köyünde doğdu. Konya Sultanîsini (1920) ve İstanbul Mülkiye Mektebini (1923) biti

Devamını Oku

Hakkı Özkan

(1926 - 1 Şubat 1999): Yazar. Bursa'da doğdu. İstanbul'da Eyüp Ortaokulunu bitirdikten sonra hayata atıldı. Matbaa teknisyeni ve redaktör olarak çalış

Devamını Oku

Hakkı Süha Gezgin

(1895 - 7 Kasım 1963): Yazar. Öğrenimini Manastır, Berat ve Selanik'te tamamladı. Babası Yemen'de ölünce, fazlasını okuyamadı. Kendi 1913'te yeterlil

Devamını Oku

Haldun Dormen

Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğdu. Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. İstanbul'a döndüğünde Küçük Sahne'ye

Devamını Oku

Haldun Taner

(1915 - 7 Mayıs 1986): Yazar. İstanbul'da doğdu. Osmanlı Meclis-i Mebusanında İstanbul milletvekili olarak bulunmuş İstanbul Darulfünûnu Devletler huk

Devamını Oku

Halid Ziya Uşaklıgil

Halid Ziya'nın ailesi, 'Uşak'ta helvacılıkla uğraşırken, İzmir'e göçerek 'Uşşakizadeler' diye anılmaya başlayan zengin bir ailedir. Bu aile, işleri ço

Devamını Oku

Halide Eşber

Bandırma'da 28 şubat 1965'te doğan Halide Eşber Ç. Güvenç, Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi K

Devamını Oku

Halide Nusret Zorlutuna

İstanbul'da doğan Halide Nusret, Meşrutiyet döneminde Kerkük'te mutasarrıflık yapan, II. Abdülhamit devri gazetecilerinden Mehmet Selim Beyin kızıdır.

Devamını Oku

Halil Erdoğan Cengiz

(3 Eylül 1934 – 28 Ekim 1993). Şair, yazar. Kastamonu-Araç'a bağlı Dereçatı köyünde doğdu. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesini bitrdi (1952). A.Ü. –Üni

Devamını Oku

Halil Gülel

(1955 - ): Şair, yazar, ressam. Denizli-Çal'a bağlı Yukarıseyit köyünde doğdu. İki yaşındayken çocuk felci hastalığına yakalandı. İlkokulu köyünde, or

Devamını Oku

Halil İbrahim Özcan

1 Ocak 1957 tarihinde Ardıç / Kayseri'de doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Kayseri Lisesi ve Kayseri Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yap

Devamını Oku

Halil İnalcık

28 Mayıs 1915 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Kırım Tatarı'dır.Balıkesir Muallim Mektebi'nde okudu. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve

Devamını Oku

Halil Karabulut

(1926 - ): Halk şairi. Kadirli'nin Mehmetli köyünde doğdu. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu. Çiftçilik yaptı.Şiirleri Çağrı, Karınca, Öncüler, Defne,

Devamını Oku

Halil Kocagöz

(1930 - 7 Ağustos 1984): Şair. Söke'de doğdu. Samim Kocagöz ve Ferzan Gürel'in kardeşidir. Galatasaray Lisesini ve İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (197

Devamını Oku

Halil Nihad Boztepe

Doğumu: 1882, Trabzon Ölümü: 17 Şubat 1949, Ankara Trabzon Askerî Rüşdiyesi ve İdadîsini bitirdi. Fransızca öğrenmek için Fransız Özel Frerler Okuluna

Devamını Oku

Halil Soyuer

(4 Ocak 1921-17 Ocak 2004): Şair. Balıkesir-Havran'da doğdu. Balıkesir Lisesini bitirdi (1940). 1944 yılında memuriyetle Ankara'ya geldi. 1947 yılına

Devamını Oku

Halim Uğurlu

Doğumu: 10 Mart 1926, Taşkent/ Konya Ölümü: 25 Aralık 2001, İstanbul Taşkent Belediye başkanlarından Kâmil Beyin oğludur. İlkokulu memleketinde bitird

Devamını Oku

Halim Yazıcı

Doğumu: 1954, Bergama / İzmir İzmir İktisat Fakültesini bitirdi. İzmir'de yayın-lanan Dönemeç ve Küçücük dergilerinin yayın kurulla-rında yer aldı. De

Devamını Oku

Halime Toros

1960 yılında Namrun'da doğdu. Tam adı Halime Toros Sevil'dir. İlk ve orta tahsilini Mersin'de tamamladı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İd

Devamını Oku

Halis Altındağ

Doğumu: 1950, Savur / Mardin Ölümü: 3 Nisan 1976, Ankara İlk ve orta öğrenimini memleketinde, yüksek öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2 Nisan 1976 gece

Devamını Oku

Halit Çelenk

Halit Çelenk, 1921 yılında Antakya'da doğdu. İlkokulu Mektebi Sultani'de okudu. Lise öğrenimini Fransız mandası altındaki kentte yapan Çelenk, 1940'lı

Devamını Oku

Halit Ergenç

1970'te İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde bitirdi. 1989'da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimlerinden ikinci senesinde ayrıla

Devamını Oku

Halit Ertuğrul

(1956 - ): Yazar. Adıyaman-Besni'de doğdu. İlkokulu Besni'de okudu. Kırşehir Öğretmen Okulunu (1977), Niğde'de Eğitim Enstitüsünü (1979) bitirdi. Öğr

Devamını Oku

Halit Fahri Ozansoy

Şâir ve yazar. İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Yeterlik imtihanı vererek edebiyat öğretmeni oldu (1916). Muğla ve İstan

Devamını Oku

Halldör Kiljan Laxness

Halldör Kiljan Laxness (Asıl adıyla Halldör Kiljan Gudjönsson) 23 Nisan 1902'de varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak Reykjavik yakınlarındaki Gutshof La

Devamını Oku

Haluk Aker

Doğumu: 1940, İstanbul Mersin Lisesi ve AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1971). Öğrencilik döneminde Türk Dil Kurumunda çalıştı (1965-

Devamını Oku

Haluk Dursun

1957 yılında Hereke'de doğdu, 1968'de ilkokuldan sonra Galatasaray Lisesi'nde okumak için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y

Devamını Oku

Haluk İpekten

(1926 - 29 Eylül 1992): Yazar, araştırmacı. Aslen Ispartalıdır. Babasının hâkim iken bulunduğu Kırklareli-Saray'da doğdu. İstanbul Karagümrük Ortaokul

Devamını Oku

Halûk Nihat Pepeyi

(1901 - 27 Mayıs 1972): Şair, Selânik'e bağlı Katerin'de doğdu. Kadıköy Sultanîsini (1918), Mülkiye Mektebini bitirdi (1921). Kaymakamlık; Siirt (1940

Devamını Oku

Hamamîzade İhsan

(5 Şubat 1885 - 11 Nisan 1948): Yazar, şair. Trabzon'da doğdu. Trabzon Rüştiyesini bitirdi. Özel Fransızca ve Mesnevî dersleri aldı. Trabzonlu kitapçı

Devamını Oku

Hamdi Alkan

1967'de Hatay'da doğdu. Sinema yapımcısı, yönetmen, tiyatro sanatçısı, sinema ve TV dizileri oyuncusudur. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendis

Devamını Oku

Hamdi Gökalp Akalın

Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan şâir, öğretmen olarak çalışmış, gazetelerde edebî yazılar yazmıştır. Şiirlerini bir ara Hamdi Gökalp imzasıyla yay

Devamını Oku

Hamdi Koç

1963'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ardından İstanbul Ün

Devamını Oku

Hamdullah Hamdi

(1449 - 1508) Divan şairi. Ünlü şeyh Akşemseddin'in oğludur. Göynük'te yetişti. Kısa süre Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed medresesinde ders verdi. Göynü

Devamını Oku

Hamdullah Subhi Tanrıöver

(1885 - 10 Haziran 1966) Hatip, yazar, şair. İstanbul'da Horhor'da dünyaya geldi. Dedesi Osmanlı Devletinin ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa, b

Devamını Oku

Hamid Dabashi

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde İran Araştırmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat profesörü olan Dabashi'nin İran, ortaçağda ve çağdaş dönemde İs

Devamını Oku

Hamidîzâde Celilî

(1488 - 1569): Şair. Bursa'da doğdu. Asıl adı Abdülcelil'dir. Ailesi İran'dan gelip Bursa'ya yerleşmiştir. Medresede okudu; Arapça ve Farsça öğrendi.

Devamını Oku

Hamit Macit Selekler

Galatasaray Lisesi ilk kısmını (1922), Antalya Ortaokulunu (1925), Konya Lisesini (1928) ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi (1931). Yurdun çeşitli yö

Devamını Oku

Hamit Zübeyir Koşay

(1897 – 1 Ekim 1984): Yazar, folklorcu. Şimdi Rusya sınırları içinde kalan İdil-Ural'da Ufa'ya bağlı Münzele'nin Tilençi Tomrek köyünde doğdu. Babası

Devamını Oku

Hanifi Kara

(1945 - ): Şair. Kahraman Maraş-Afşin'ın Âlemdar beldesinde doğdu. İlkokulu doğduğu beldede, ortaokulu Elbistan'da, öğretmen okulunu Gazi Antep'te oku

Devamını Oku

Hans Christian Andersen

(1805 - 1875): Danimarkalı yazar, şair. Odense adasında doğdu, Kopenhag'da öldü. Fakir bir kunduracının oğluydu. 11 yaşındayken babasının ölümü üzerin

Devamını Oku

Hans-Joachim Schoeps

1909 yılında Berlin'de doğdu. Yüksek öğrenimini Berlin, Heidelberg, Marburg ve Leipzig üniversitelerinde yaptı. İkinci Dünya savaşı sırasında ailesiyl

Devamını Oku

Hanzade Servi

16 Ocak 1978'de Bursa'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümünü bitirdi. 2001 yılında, Varol Yaşaroğlu önde

Devamını Oku

Harid Fedai

(12 Ekim 1930 - ): Yazar, araştırmacı. Lefke'de (Kıbrıs) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Lefke ve Lefkoşe'de yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitir

Devamını Oku

Harîmî

(1470 - 1512): Şair. Sultan II. Bayezıd'ın oğlu Şehzâde Korkud'un mahlasıdır. Amasya'da doğdu. Saruhan ve Antalya valiliklerinde bulundu. Mısır'a gide

Devamını Oku

Harold Pinter

Harold Pinter 10 Ekim 1930'da Yahudi bir terzinin oğlu olarak Londra'da dünyaya geldi, ikinci Dünya Savaşı'nın etkisini üzerinden hiçbir zaman atamadı

Devamını Oku

Harry Edmund Martinson

Harry Edmund Martinson 6 Mayıs 1904'de Jemshög'de yedi çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğdu. Babasının ölümünden sonra, annesi bütün çocukl

Devamını Oku

Harry Harrison

1925'te doğdu. Bilimkurgu ile tanışması, çizgi roman çizerliği yaptığı 1950'li yılların başlarına rastlar. İlk öyküsü 1951'de yayımlandı. Dönemin önde

Devamını Oku

Harun Tolasa

(1938 - 1 Şubat 1983): Edebiyat tarihçisi. Konya-Seydişehir'de doğdu. İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1964). Atatürk Üniversitesi Edebiy

Devamını Oku

Hasan Akay

(1 Aralık 1957 - ): Şair, yazar. İzmit'te doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisinde iki yıl okuduktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne

Devamını Oku

Hasan Âli Ediz

(1905-3 Temmuz 1972): Mütercim, yazar. İstanbul'da doğdu. Askerî Tıbbiyede okurken, siyasî faaliyetlerinden dolayı okuldan çıkarıldı (1923). Moskova'd

Devamını Oku

Hasan Ali Kasır

(11 Temmuz 1953 – 31 Ağustos 2000): Şair, yazar. Bingöl-Genç'te doğdu. Elazığ Ziya Gökalp İlkokulunu (1964), Elazığ İmam Hatip Lisesini (1970), Bingöl

Devamını Oku

Hasan Ali Toptaş

Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı "Bir Gülüşün Kimliği" 1987'de, ikinci öykü kitabı "Yoklar Fısıltısı" 1

Devamını Oku

Hasan Ali Yücel

1897 yılında İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. İzmir ve İstanbul'da edebiyat ve felsefe öğretmenliği, müfettişlik,

Devamını Oku

Hasan Aycın

20.09.1955'te Balıkesir'in Aslıhantepecik köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde (1966), ortaöğrenimini Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nda (1974), yükseköğr

Devamını Oku

Hasan Basri Çantay

(1887- 3 Aralık 1964): Yazar, din âlimi. Balıkesir İdadisine devam etti. Bir süre Balıkesir Mevlevî Medresesinde dinî bilgiler, Arapça, Farsça okudu.

Devamını Oku

Hasan Bülent Kahraman

1957 yılında Kars'ta doğdu. Orada başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Koleji'nin orta ve lise bölümlerini bitirdi. Gazi, Ortadoğu Tekn

Devamını Oku

Hasan Eren

(1919 - ): Yazar. Dilci. Vidin'de doğdu. Budepeşte Üniversitesinde okudu. Aynı üniversitede doktorasını verdi (1946). Yurda dönünce A.Ü. Dil ve Tarih-

Devamını Oku

Hasan Hüseyin

Doğumu: 1927, Gürün Ölümü: 26 Şubat 1984, Ankara Bir demiryolu işçisinin oğluydu. Yoksulluk içinde büyüdü. Gürün Cumhuriyet İlkokulunu bitirdi (1939

Devamını Oku

Hasan İzzettin Dinamo

(1909 - 20 Haziran 1989): Şair, yazar. Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Ahanda köyünde doğdu. Babası Yemen'de savaşmış ve Birinci Dünya Savaşında Karakam

Devamını Oku

Hasan Kaçan

1955 yılında Kayseri'nin İncesu ilçesinde doğdu. Daha sonra çok küçük yaşta ailesiyle Kayseri’den İstanbul’a taşındı. Ortaokul yıllarında

Devamını Oku

Metin Kaçan

1961 yılında, Kayseri, İncesu’da dünyaya geldi. Ailesi ile beraber, henüz altı aylıkken İstanbul’a taşınan Kaçan, okuldan mezun olmasının

Devamını Oku

Hasan Kallimci

(1949 - ): Yazar. Denizli- Sarayköy'de doğdu. Öğretmen Okulunu bitirdi. İlkokul öğretmenliği yaptı. Açıköğretim Fakültesi Eğitim ön lisans diploması a

Devamını Oku

Hasan Kaya Manioğlu

Doğumu: 1920, Trabzon Ölümü: 1982, İstanbul İlk ve orta tahsilini Trabzon'da yaptı. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünü bitirdi. Tarım Bakanlığına bağlı

Devamını Oku

Hasan Kayıhan

1949'da Pazaryeri-Bilecik'te doğdu. Yunus Emre İlköğretmen Okulunu, Balıkesir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü (1971), Hacettepe Üniversitesi Eğitim F

Devamını Oku

Hasan Kıyafet

1 Mart 1938 tarihinde Kırşehir-Kaman'da doğdu. Pazarören Köy Enstitüsü'nü, Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünü bitirdi (1962). Bingöl, Eskişehir,

Devamını Oku

Hasan Kolcu

15 Mart 1948 tarihinde Konya'da doğdu. İzmir Turgut Reis İlkokulunu, İzmir Namık Kemal Lisesini (1967), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Devamını Oku

Hasan Latif Sarıyüce

Hasan Latif Sarıyüce (d. Sungurlu/Çorum, 1929)İlkokulu köyünde okudu. Orta öğrenimini Hasanoğlan Köy Enstitüsünde, yüksek öğrenimini Gazi Eğitim Ensti

Devamını Oku

Hasan Mercan

1944 yılında Prizren / Kosova Makedonya'da doğdu. Üsküp'te pedagoji ve Türk edebiyatı alanlarında yüksek öğrenim gördü. Üsküp'te Sevinç, Tomurcuk,

Devamını Oku

Hocazade Mehmed Tahir Efendi

1844’te doğdu. Hocazade Abdurrahman Efendi’nin iki oğlundan biridir. Eğitimini ağabeyi Abdullah Enverî Efendi’den gördü. İcazetini aldıktan sonra Serv

Devamını Oku

Hasan Nail Canat

(1943 - 21 Ekim 2004): Şair, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu. Kayseri'de doğdu. Liseyi Kayseri'de bitirdi. Tiyatro çalışmalarına yönelerek kurduğu t

Devamını Oku

Hasan Özkılıç

Hasan Özkılıç, 1951 yılında Iğdır'da doğdu. Orta ikinci sınıfa kadar burada eğitim gördü.1968 yılında, iç göçün yoğun yaşandığı bu dönemde, ailesi, to

Devamını Oku

Hasan Öztoprak

Doğumu: 1957, Balat / İstanbul İstanbul Vatan Lisesi ve MÜ Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. Düşler, Göçebe, İblis ve E dergile-rinin kurucuları a

Devamını Oku

Hasan Reşit Tankut

(1891- 18 Şubat 1980): Dilci, yazar. Elbistan'da doğdu. Mülkiye Mektebini bitirdi (1913). Kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, milletvekilliği (1931- 19

Devamını Oku

Hasan Saltık

1964'te Tunceli'de doğdu. Zaza Müzik Yapımcısıdır. 1991'de Kalan Müzik'i kurdu. Hollanda'daki Prens Claus Vakfı'nın her yıl bir sanat ve kültür adamın

Devamını Oku

Hasan Selçuk

Hasan SELÇUK / Akademisyen - Yazar ( d. 1952, Isparta )İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta''da tamamladı. 1977 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesinden mez

Devamını Oku

Hasan Şimşek

(1918 - 28 Ekim 1988): Adana Ziraat Lisesini bitirdi (1935). Toprak Mahsulleri Ofisine girdi. Ofisin Kırıkkale, Ankara ve başka şubelerinde görev yapt

Devamını Oku

Hasan Tahsin Banguoğlu

(1904 - 3 Mart 1989): Dilci, yazar. Drama'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini, İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesini bitirdi (1930). Fakültede okurk

Devamını Oku

Hasan Yılmaz

1965 yılında Çankırı’da doğdu. İlk öğrenimini Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’da tamamladı. 1984 yıl

Devamını Oku

Hasibe Mazıoğlu

(21 Mart 1922 - ): Edebiyat tarihçisi. Kayseri-Develi'de doğdu. Asıl doğum tarihi 1923 veya 1924'tür. İlk ve orta okulu Develi'de, Liseyi Kayseri'de

Devamını Oku

Haşim Nazihi Okay

(1904 - 9 Mayıs 1998) : Şair. Amasya'da doğdu. Trabzon İlköğretmen Okulunu (1924), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1930) biti

Devamını Oku

Haşim Şahin

9 Şubat 1952 tarihinde Tunceli'de doğdu.Antalya ve İstanbul'da yirmi yıldan fazla öğretmenlik yaptı. Bu arada Yeni Ortam, Günaydın, Hakimiyet, Gözcü S

Devamını Oku

Haşmet

(? - 1768): Şair. İstanbul'da doğdu. İlk bilgileri Anadolu kazaskerliği de yapan babası Ebulhayr Abbas Efendiden aldı. Medrese eğitimi gördü. Medresed

Devamını Oku

Hatiboğlu

(? - 1435'ten sonra): Şair. Germiyan Beyliğine bağlı Kal'a-i Honas'ta (Honaz-Denizli) doğdu. Asıl adı Mehmed, Lâkabı İbn Hatîb'dir. Çeşitli Anadolu be

Devamını Oku

Hatice Aslan

1962 yılında Ankara'da doğdu. 1983 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. 1986-1992

Devamını Oku

Hatice Bilen

(29 Eylül 1951 - ): Yazar. Adapazarı'nda doğdu. Yazar Tarık Buğra ile evlenince Hatice Bilen Buğra imzasını da kullandı. İlk ve ortaokulu İstanbul'da

Devamını Oku

Hatice Meryem

1968 Kasımı'nda İstanbul'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Üç buçuk yıl bir bankada çalıştı. 1994 yılında mesleğini b

Devamını Oku

Hayalî Bey

(?- 1557): Divan şairi. Vardar Yenicesi'nde doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Bekâr Memi lâkabıyla tanınmıştır. Düzenli bir eğitim görmedi. Gençliğinde rint

Devamını Oku

Hayati Baki

Doğumu: 1949, Tonya / Trabzon İÜ Hukuk Fakültesine bir süre devam etti. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. AÜ Zira

Devamını Oku

Hayati Bice

(1959 - ): Yazar. Tokat'ta doğdu Aslen Kafkasya Karaçay Türklerindendir. Tokat İbn-i Kemal İlkokulunu ve Turhal Lisesini (1976) bitirdi. Yüksek öğreni

Devamını Oku

Hayati Tek

1966'da Mersin'in Musalı Köyü'nde doğdu. G.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu (1988). G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki master eğitimini, '12 Eylü

Devamını Oku

Hayati Vasfi Taşyürek

(17 Mayıs 1931 - 20 Nisan 1990): Şair. Kahraman Maraş'ın Afşın ilçesine bağlı Tanır'da doğdu. Sıralı bir eğitim görmedi. Kendi kendisini yetiştirdi. T

Devamını Oku

Haydar Ergülen

14 Ekim 1956'da Eskişehir'de doğdu. İlk ile ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara'da okudu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi So

Devamını Oku

Hayreddin Karaman

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İ

Devamını Oku

Hayretî

(? - 1534): Şair. Vardar Yenicesi' nde doğdu. Mevlevî şeyhi Yusuf-ı Sineçâk'ın kardeşidir. Düzenli bir eğitim görmedi. Önce Gülşenîliğe bağlıydı, sonr

Devamını Oku

Hayrettin İvgin

(1948 - ) Yazar, araştırmacı. Vezirköprü'de doğdu. İlk ve ortaokulu Vezirköprü'de okudu. Kuleli Askerî Lisesini 1961'de bitirdi. Kara Harp Okulu son s

Devamını Oku

Hayrettin Ziya Taluy

(16 Nisan 1905 – 17 Haziran 1945): Yazar. İstanbul'da doğdu. Askerî Müze memurlarından Ziya Beyin oğludur. Mütercim Nihal Yalaza ile evliydi. Beşiktaş

Devamını Oku

Hayriye Ünal

Doğumu: 6 Ekim 1973, Afyon Aslen Fethiye'lidir. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamladı. ODTÜ Matematik Bölümünü bitirdi (1997). Geçici sürelerle mate

Devamını Oku

Hazal Kaya

Hazal Kaya, 10 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumaktadır. 2007 yılında ilk kez 'Genco' isimli bir televizy

Devamını Oku

Hazînedarzâde Fıtnat

(1842 - 1911): Şair. Trabzon'da doğdu. Hazînedarzâde Abdullah Paşa'nın kızıdır. Küçük yaşta İstanbul'a geldi. Devrin tanınmış hocalarından Kur'an, Ara

Devamını Oku

Heinrich Böll

Heinrich Böll 21 Aralık 1917'de bir marangozun ve heykeltraşın oğulları olarak Köln'de doğdu. Köln'de Kaiser-VVilhelm-Gymnasium'da okudu. Köln ünivers

Devamını Oku

Hekimoğlu İsmail

(1932 - ): Yazar. Erzincan'da doğdu. Asıl adı Ömer Okçu'dur. Zırhlı Birlikler Okulunu bitirerek tank astsubayı oldu (1952). 1960'ta füze astsubaylığın

Devamını Oku

Henning Mankell

3 Şubat 1948'de İsveç'in kuzeyindeki Härjedalen'de doğdu. Annesi aileyi terk etmiş olduğu için babası tarafından büyütüldü. On yedi yaşında Stockholm'

Devamını Oku

Henri Bergson

Henri Bergson 18 Ekim 1859'da Paris'de doğdu. Felsefe okudu. 1881'de felsefe profesörü olarak Paris'in çeşitli yüksek okullarında ders verdi. 1889 yıl

Devamını Oku

Henri Beyle Stendhal

(23 Ocak 1783- 23 Mart 1842): Fransız yazar. Asıl adı Henri Beyle'dir. Grenoble'da doğdu, Paris'te öldü. Resme, matematiğe ve tiyatroya ilgi duydu. Bo

Devamını Oku

Henri Broch

Moskova - 1911 dogumlu yazarın Türkiye'de yayımlanmış diğer eserleri:2000 / Dört Çariçe2000 / Gogol 1995 / Bir Dostluk Öyküsü 1991 / Büyük Yetenek

Devamını Oku

Henri Michaux

(1899-1984), Belçika asıllı Fransız yazarı ve ressamı. Dergilerde şiirler yayınlayarak edebi­yata giren Henri Michaux, Güney Amerika ve Asya'ya gezile

Devamını Oku

Henrik İbsen

(1828 - 1906): Norveçli oyun yazarı. Skien'de doğdu, Oslo'da öldü. 15 yaşında öğrenimini bıraktı. Eczacı çırağı olarak çalışırken, kendi kendisini yet

Devamını Oku

Henrik Pontoppidan

Henrik Pontoppidan 24 Temmuz 1857'de çoğu papaz olan Hıristiyan inançlı bir ailede Fredericia'da doğdu. Ailedeki geleneği yıkmak ve din adamı olmak ye

Devamını Oku

Henry Bauchau

Henry Bauchau Fransızca yazan Belçikalı romancı, şair ve oyun yazarı Henry Bauchau 12 Ocak 1913'te Malines'de doğdu. 1914 yılında Louvain kentinin A

Devamını Oku

Henry James

1843'te New York'ta doğdu. Babası dönemin önde gelen dinbilimci ve filozoflarındandı; ağabeyi William da tanınmış bir filozoftu. New York'ta başladığı

Devamını Oku

Henry Miller

Amerikalı yazar Henry Miller, 1891 yılında New York''ta doğdu. 1980 yılında Los Angeles'ta öldü. Gençliği güç koşullar altıda geçen ve çeşitli işlere

Devamını Oku

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz orta halli bir ailenin çocuğu olarak 5 Mayıs 1846'da Wola Orkzejska'da dünyaya geldi. Varşova'da tarih öğrenimi gördü. Avrupa, Amer

Devamını Oku

Herman Melville

(1819 - 1891): ABD'li yazar. New York'ta doğdu. Babasının ölümü üzerine 13 yaşında hayata atıldı. Beş yıl değişik işlerde çalıştıktan sonra Liverpool'

Devamını Oku

Hermann Hesse

Hermann Hesse 2 Temmuz 1877'de bir misyonerin ve bir misyoner kızının oğullan olarak Cahv'e doğdu. Çocukluğunu babasının misyoner olarak görev yaptığı

Devamını Oku

Hersekli Ârif Hikmet

(23 Kasım 1839 – 20 Mayıs 1903): Şair. Mostar'da doğdu. Babasının ve dedesinin vefatı üzerine ailesiyle birlikte Hersek'tan Bosna'ya, daha sonra Bursa

Devamını Oku

Hıdır Toraman

Doğumu: 1964, Harput Şiir ve yazıları 1982 yılından itibaren Aylık Dergi, Albatros, Kayıtlar, Dergâh gibi dergilerde yayımlandı. EserleriŞiir: Yeryüz

Devamını Oku

Hıfzı Tevfik Gönensay

(1892 - 13 Kasım 1949): Yazar. Selanik'te doğdu. Selanik Fevziye Mektebinde, İstanbul Numune-i Terakkî ve Tefeyyüz mekteplerinde, Mercan ve İstanbul L

Devamını Oku

Hıfzı Topuz

(25 Ocak 1923 - ). Yazar, gazeteci. İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Galatasaray Lisesinde gördü (1942).İ. Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek

Devamını Oku

Hıncal Uluç

1 Kasım 1939'da Kilis'te doğdu. Gazeteci ve yazardır. İlkokulu Kilis'te, ortaokulu Antakya'da, liseyi Ankara Kurtuluş Lisesi'nde okudu. İstanbul Ünive

Devamını Oku

Hicabi Kırlangıç

Doğumu: 31 Ocak 1966, Amasya İlkokul, ortaokul ve liseyi Amasya'da okudu. 1987'de Ankara Üniversitesi DTCF Fars Dili ve Ede-biyatı Bölümünü bitirdi. Y

Devamını Oku

Hidayet Karakuş

(6 Eylül 1946 - ): Şair, yazar. Isparta-Yalvaç'a bağlı Kurusarı köyünde doğdu. Köyünün ilkokulunu, Isparta İlk Öğretmen Okulunu (1964), Konya Selçuk E

Devamını Oku

Hidayet Sayın

(1929 - ): Yazar. Aydın'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesini ve A.Ü. Tıp Fakültesini bitirdi (1954). Çeşitli sağlık kurumlarında çalıştıktan sonra 1972'de

Devamını Oku

Hikmet Altınkaynak

Ü Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Modern edebiyat tarihimizin çağdaş ve toplumcu eğilimlerini ele alışıyla ünlenen bir eleştirmen. Gazetecilik, yazarlı

Devamını Oku

Hikmet Birand

(1906 - 1972): Yazar. Karaman'da doğdu. İstanbul Yüksek Ziraat Mektebini bitirdikten sonra (1927), Almanya'da Bonn Üniversitesinde doktora yaptı (1933

Devamını Oku

Hikmet Dizdaroğlu

(1 Nisan 1917 - 22 Aralık 1981): Yazar. Tokat- Zile'da doğdu. İspir Numune Mektebini (1f927), Erzurum Öğretmen Okulunu (1937) ve Gazi Eğitim Enstitüsü

Devamını Oku

Hikmet Feridun Es

(1910 - 6 Haziran 1992): Yazar, gazeteci, İstanbul'da doğdu. İtalyan Mektebinde öğrenimini yarım bırakarak gazeteciliğe başladı (1930). Akşam, Yedigün

Devamını Oku

Hikmet İlaydın

(1914 - 10 Eylül 1991): Yazar. Orta öğrenimini Muğla ve Konya'da tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ve İstanbul Yüksek

Devamını Oku

Hikmet Şinasi Önol

(1919 - ): Şair. İstanbul'da doğdu. Kabataş Lisesini bitirdi (1940). Güzel Sanatlar Akademisinde yüksek öğrenimini yarım bıraktı. İnşaat şirketlerinde

Devamını Oku

Hikmet Tanyu

Hikmet Tanyu, 9 Ocak 1918'de Ankara'da doğdu. Doğduğu kentte Gazi İlkokulu'nu ve Gazi Lisesi'ni bitirdi. Babasının ölümü üzerine öğrenimine ara verere

Devamını Oku

Hikmet Turhan Dağlıoğlu

(1900 - 26 Kasım 1977): Yazar, araştırmacı. Deyrizor (Suriye'de) kasabasında doğdu. İlk ve orta okulu doğduğu yerde okudu. Budapeşte'de Yüksek Sanatla

Devamını Oku

Hilmi Haşal

Doğumu: 5 Kasım 1954, Haşallar Köyü / Kırcali / Bulgaristan İlk ve orta öğrenimini köyünde yaptı. Kırcali İnşaat Tekniker Okulu Jeodezi Kartografi Bö

Devamını Oku

Hilmi Yavuz

1936 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı. Lise yıllarında şiir yazmaya başladı ve bazılarını Dön

Devamını Oku

Hoca Mesud

(XIV. yüzyıl): Şair. Aydınoğulları veya Germiyanoğulları sahasında yetişti. 1300 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Asıl adı Mesud İbn Ahmed'dir. Far

Devamını Oku

Hoca Sadeddin Efendi

(1537 - 1599): Şair, tarihçi. İstanbul'da doğdu. Müderrislik etti. Manisa'da bulunan Şehzâde Murad'ın hocalığına tayin edildi (1573). "Hoca" lakabı da

Devamını Oku

Homeros

(M.Ö. VIII. yy. veya M.Ö. IX. yy.): Eski Yunan şairi. Eserleri günümüze ulaşan ilk büyük destan şairidir. Hayatı hakkında bilgiye sahip değiliz. İzmir

Devamını Oku

Honoré de Balzac

(1799 - 18 Ağustos 1850): Fransız yazar. Tours'da doğdu. Altı yıl Verdâme Kolejinde yatılı okudu (1807-1813). Orta öğrenimini Paris'te tamamladı (1816

Devamını Oku

Hulki Aktunç

(1949 - ): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Askerî okullarda okudu. İ.Ü. Hukuk Fakültesini yarım bıraktı. Reklam ajanslarında çalıştı. Reklamcılar Dern

Devamını Oku

Hulusi Ak

(1956 - ): Şair. Çanakkale-Çan'a bağlı Çomaklı köyünde doğdu. Çanakkale Öğretmen Okulu ve Kırşehir Eğitim Enstitüsü mezunudur (1977). Şiirleri Bizim A

Devamını Oku

Hulusi Dosdoğru

Doğumu: 1915, İstanbul Ölümü: (?) Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu (1940). Bir süre devlet hastahan

Devamını Oku

Hulusi Orhangazili

Tevfik Uslu ve Hulusi Orhangazili birice sınıf arkadaşı oldukları İstanbul Tıp Fakültesin'nde başladılar. 1989 yılında yalnızca tıp öğrencilerinden ol

Devamını Oku

Hulûsi Turgut

Hulûsi Turgut, 1942 yılında Bünyan'da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı, gazetecilik üzerine yüksek lisan

Devamını Oku

Hümeyra Turan

Devamını Oku

Hüner Coşkuner

1 Nisan 1963'te doğdu. Lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat h

Devamını Oku

Hüsamettin Cindoruk

1933'te İzmir'de doğdu. Ankara'da Çankaya İlkokulu'nu, Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1954'te Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1955 yılından itibare

Devamını Oku

Hüseyin Adıgüzel

(15 Nisan 1948 - ): Yazar. Manisa-Turgutlu'da doğdu. İlk ve ortaokulu Turgutlu'da, liseyi Balıkesir'de okudu. 1966 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tü

Devamını Oku

Hüseyin Akın

8 Şubat 1965 tarihinde Türkeli/ Sinop'ta doğdu. Bütün öğrenim hayatı İstanbul'da geçti. Şişli İmam Hatip Lisesi (1983) ve Marmara Üniversitesi İlahiya

Devamını Oku

Hüseyin Alacatlı

Doğumu: 1967, Refahiye Ölümü: 23 Mayıs 2002, Erzurum Babasının memuriyeti nedeniyle dört yaşından itibaren ülkemizin çeşitli yörelerini görme ve bural

Devamını Oku

Hüseyin Alemdar

Doğumu: 1 Mart 1962 Taştepe / Araklı / Trabzon Araklı Lisesini bitirdi (1980). Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümündeki yüksek öğrenimini yarıda

Devamını Oku

Hüseyin Atabaş

Doğumu: 10 Temmuz 1942, Vakfıkebir / Trabzon Liseyi Ankara'da bitirdi. Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde okudu. Ordu Yardımlaşma Ku-rumu,

Devamını Oku

Hüseyin Atlansoy

1962 yılında Mihalıççık / Eskişehi